Z życia szkoły

Historia szkoły Hymn szkoły Dokumenty szkoły Nadanie imienia Samorząd Uczniowski Absolwenci Gazetka szkolna Nauczyciel z klasą Uczeń z klasą Adopcja serca Zielona Szkoła LOGO SZKOŁY

O szkole

Nadanie imienia

 

 

NADANIE IMIENIA -Przebieg uroczystości 

 


W dniu 10 października 2002 r. odbyła sie wyjątkowa uroczystość nadania naszej szkole 
imienia Wielkiego Polaka - Papieża 
JANA PAWŁA II


 

Propozycja nadania szkole imienia Jana Pawła II wypłynęła od młodzieży. Po zebraniu opinii, głosów, zdań zredagowane zostało pismo do Watykanu. Po otrzymanej zgodzie i błogosławieństwie , należało zaopiniować propozycję przez Radę Szkoły, Radę Rodziców i księdza proboszcza. Dokumentacja powędrowała do księdza dziekana Stanisława Siary a później do Kurii Metropolitarnej w Przemyślu. W odpowiedzi na nasze pismo Arcybiskup Józef Michalik napisał "(...) z radością i nadzieją przyjmuję do wiadomości zamiar nadania szkole imienia Jana Pawła II, który z tą ziemią czuje się szczególnie związany, czemu dał wyraz podczas wizyty na Podkarpaciu. Jestem przekonany, że program wychowawczy szkoły, odwołujący się do wartości głoszonych przez naszego Wielkiego Rodaka, będzie sprzyjał budowaniu szlachetnego, mądrego i zgodnego życia, opartego na fundamencie Ewangelii (...)"


Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. sprawowaną w intencji Papieża.
W czasie nabożeństwa został poświęcony 
sztandar szkoły (aktu tego dokonał ks. Edward Wołos i ks. Roman Jagiełło)

 

Poświęcenie sztandaru


 


Sztandar ufundowali
nauczyciele i Pani Waleria Grey

SZTANDAR SZTANDAR 

Po zakończeniu Mszy Św. wszyscy udali się do sali widowiskowo-sportowej. Wyjście z kościoła
 


Poczet sztandarowy tworzą 
nauczyciele 


W drodze do szkoły 

 


 

Orkiestra zagrała Gaude Mater-Polonia, następnie
Pani dyrektor mgr Krystyna Delimata powitała wszystkich zebranych gości

Przemówienie Pani Dyrektor

Po powitaniu przedstawiciele nauczycieli wnieśli sztandar,
który został przekazany w ręce młodzieży.

 


ŚLUBOWANIE

Uroczyste Ślubowanie

Ślubujemy Tobie Ojczyzno :
Sztandaru Twego Strzec - Ślubujemy!

Bronić Twych granic i honoru - Ślubujemy!

Pomnażać dobra w imię miłości człowieka - Ślubujemy!

Uczciwą nauką i pracą
Służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi - Ślubujemy!

Wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeństwo
Uczynność, odwagę i prawdomówność - Ślubujemy!

Z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania
Pod tym sztandarem, jednoczyć wszystkie wysiłki
Dla prawdy, miłości, dobra i piękna - Ślubujemy!

 


 

Po uroczystym ślubowaniu Pan Stanisław Kalita przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dukla otworzył nadzwyczajne posiedzenie Rady, na którym odczytano uchwałę na mocy, której Zespół Szkół Publicznych otrzymał im. Jana Pawła II. Następnie głos zabrali goście. 

 


 

W części artystycznej wystąpili uczniowie z przygotowanym na tę okoliczność po kierunkiem
Pani mgr Barbary Wierdak programem, który przybliżył życie i osobę Karola Wojtyły .

 

część artystyczna


 


 

Po wystąpieniu młodzieży goście zwiedzili Kącik Patrona - szczególne miejsce w naszej szkole oraz obejrzeli wystawę dotyczącą naszej szkoły. Motywem wystawy były słowa Jana Pawła II: 
"Przeszłość jest treścią naszej tożsamości także i dzisiaj " . 
Zdjęcia i oprawę wystawy przygotowała Pani mgr Beata Węgrzyn.

 


 

Dziś wydarzenie nadania imienia Jana Pawła II upamiętnia tablica pamiątkowa umieszczona przy wejściu głównym do budynku. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał w dniu nadania imienia burmistrz Miasta i Gminy Dukla Pan Piotr Witkowski


Odsłoniecie tablicy pamiątkowej 
 
Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie uroczystościUroczystość za nami. Teraz nadszedł czas realizacji tego,
co głosi nasz Patron. Aby dobrze wypełnić Jego misję, musimy pamiętać o tym, by nigdy nie zatracić siebie. By móc cieszyć się życiem , ale tylko takim, w którym jest miejsce na potrzeby drugiego człowieka, miłość, tolerancję, wybaczenie
i wymagania przede wszystkim od siebie.


Niech na tej drodze towarzyszą nam słowa naszego Patrona :


"Bądźcie pochodniami, które płoną po środku światła. Tam, gdzie unoszą się opary nienawiści
i zwątpienia niech promieniuje wasz optymizm i wasz nadzieja, tam gdzie panują ciemności egoizmu niech płonie ogień waszej
miłości"
 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich

  Szkoła Podstawowa
  im. Jana Pawła II
  w Łękach Dukielskich
  38-456 Łęki Dukielskie 74
 • 13 43 175 04
  NIP: 684-20-53-833

Galeria zdjęć