Z życia szkoły

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 Alfik Humanistyczny i Matematyczny

Konkursy

2019/2020

 


V Ogólnopolski Konkurs "Wielka Liga Czytelników"

To projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Braliśmy w nim udział już po raz czwarty. Głównymi celami konkursu są:

- kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;

- promocja czytelnictwa;

- tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju;

- tworzenie mody na czytanie wśród rodzin, czyli czytający rodzic stanowi dobry przykład dla dziecka.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów. Rozgrywany w dwóch kategoriach - klasy 1-3 oraz klasy 4-8. Uczestnicy etapu szkolnego zdobywają 10 sprawności poprzez czytanie wskazanych książek i rozwiązywanie do nich testów. Przez wiele tygodni uczniowie naszej szkoły zdobywali sprawności czytelnicze potrzebne do przejścia do kolejnego etapu jakim był test kwalifikacyjny, który wyłonił dwie finalistki, które reprezentowały naszą szkołę w etapie powiatowym. W tym roku ze względu na nauczanie zdalne finał konkursu przybrał trochę inną formę niż zazwyczaj – był testem onlinę. Nasze uczennice z klasy trzeciej zdobyły wysokie miejsca w teście powiatowym – LENA GAC zdobyła tytuł I Wicemistrza Powiatu a JULIA PIETRUŚ tytuł II Wicemistrza Powiatu.

Uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy:

 • Nagrodę za udział w I, II i III etapie V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” oraz zdobycie tytułu Znakomitego Czytelnika, Mistrza Szkoły i I Wicemistrza Powiatu otrzymała - LENA GAC
 • Nagrodę za udział w I, II i III etapie V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” oraz zdobycie tytułu Znakomitego Czytelnika, Mistrza Szkoły i II Wicemistrza Powiatu otrzymała - JULIA PIETRUŚ
 • Nagrodę za udział w I i II etapie V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” oraz zdobycie tytułu Znakomitego Czytelnika i I Wicemistrza Szkoły otrzymali - WIKTORIA NAWROCKA, MIKOŁAJ PABIS i JULITA KOŁACZ
 • Nagrodę za udział w I i II etapie V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” oraz zdobycie tytułu Znakomitego Czytelnika i II Wicemistrza Szkoły otrzymał - KACPER PEC
 • Nagrodę za udział w I i II etapie V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” oraz zdobycie tytułu Znakomitego Czytelnika otrzymał - MARCIN GŁÓD
 • Dyplom Aktywnego Czytelnika za udział w I etapie V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” otrzymali - EMILIA PORADYŁO, JOANNA CZAJA, ANNA BURY i WIKTOR KIELAR.

Wszystkim uczestnikom konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” dziękujemy za udział i GRATULUJEMY osiągnięć! Zapraszamy do udziału w konkursie również za rok!!   ZDJĘCIA


Wyniki konkursu plastycznego „Wiersze Marii Konopnickiej oczami dzieci”

Uczniowie klasy pierwszej wzięli udział  w konkursie plastycznym organizowanym przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - oddział w Krośnie, którego celem było wykonanie pracy plastycznej do wybranego wiersza Marii Konopnickiej. Gratulujemy Dawidowi Janeczkowi, który otrzymał wyróżnienie. 


Galileo  2020

W tym roku szkolnym po raz kolejny  uczniowie  naszej szkole wzięli udział w ogólnopolskim konkursie Galileo z historii i z j. polskiego  organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs skierowany był do uczniów SP. Konkurs o tematyce historycznej pisało 16 uczniów z klas VI- VIII a konkurs z języka polskiego pisało 15 uczniów  z klas VI- VIII . Wyniki konkursu ukazały się  początkiem maja. Uczniowie osiągnęli w nim  wysokie wyniki: 4 uczniów zdobyło tytuł  laureata oraz nagrody książkowe za zdobycie III, IV i V miejsca. 7 uczestników zdobyło tytuł laureata za zajęcie miejsc w pierwszej dziesiątce a  8 uczniów otrzymało dyplom wyróżnienia za zajęcie miejsc od XI do XIV.

           Najlepsze wyniki uczniów z historii:

Marta B., kl. VIb - 3 miejscedyplom laureata, nagroda książkowa

Oliwia S.- kl. VII . - 4 miejscedyplom laureata, nagroda książkowa

Julian G., kl. VIa   - 5 miejscedyplom laureata, nagroda książkowa

Mikołaj P., kl. VIa  - 5 miejscedyplom laureata, nagroda książkowa

Joanna Cz., kl. VIb -  -  7 miejscedyplom laureata

Aleksandra K.,  kl. VIa  - 7miejscedyplom laureata

Emilia P., kl. VI b- 7 miejscedyplom laureata

Kornelia Ś., kl. VIa  - 7 miejscedyplom laureata

Wiktor K., kl. VIa- 9 miejscedyplom laureata

Wiktoria B.,  kl. VIa – 9 miejscedyplom laureata

Kinga D. , kl. VI a  - 11 miejscedyplom wyróżnienia

Martyna Sz., kl. VII  - 11 miejscedyplom wyróżnienia

Weronika A. – VIII – 13 miejscedyplom wyróżnienia

Matylda B., VIb   -  15 miejscedyplom wyróżnienia

 

               Najlepsze wyniki uczniów z j. polskiego:

Natalia G, kl. VIII  - 9 miejscedyplom laureata

Weronika A. – VIII – 11 miejscedyplom wyróżnienia

Marlena R. – VIII – 13 miejscedyplom wyróżnienia

Julia Ś. – VIII – 13 miejscedyplom wyróżnienia

Marcelina W. – VIII – 15 miejscedyplom wyróżnienia

 

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania. Życzymy  sukcesów w następnych konkursach.


Kapelusz Pani Wiosny - plastyczny konkurs świetlicowy

W marcu świetlica szkolna ogłosiła konkurs plastyczny pt. ,,Kapelusz Pani Wiosny”, którego przedmiotem było samodzielne wykonanie kapelusza, który mogłaby nosić Pani Wiosna. Organizatorzy konkursu bardzo przepraszają, ale z uwagi na sytuację w której jesteśmy konkurs nie został rozstrzygnięty. Uczniom, którzy zgłosili swoje prace do konkursu BARDZO DZIĘKUJEMY! 
ZDJĘCIA           


                                           IV Edycja Knkursu Logistycznego

11 marca 2020 r. w ZSNG w Krośnie odbyła się IV edycja konkursu logistycznego dla szkół podstawowych pt.” LOGISTYKA BEZ TAJEMNIC”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele logistyki w ZSP nr 4 w Krośnie, pani Magdalena Gajda i pan Tomasz Czaja. Tematem przewodnim konkursu w tym roku było „życie magazynu”. Głównym celem konkursu było pobudzenie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań tematyką logistyczną. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, mieli możliwość weryfikacji swojej wiedzy logistycznej oraz prezentacji pomysłów i kreatywności. We współczesnym świecie ranga zawodu logistyka wzrasta. Dzieje się tak za sprawą rozwoju i globalizacji gospodarki. Logistyk jest zawodem uznanym, ma międzynarodową renomę i dużą przyszłość. Warto mieć tego świadomość już na początku kariery zawodowej! Konkurs składał się z dwóch etapów: w pierwszym uczniowie zmagali się z testem wiedzy logistycznej, a w drugim uczestniczyli w grze strategicznej „Wsiąść do pociągu”. Celem gry było zbudowanie połączeń kolejowych między miastami. Zabawa dała uczniom mnóstwo frajdy ….  a przede wszystkim miała na celu ćwiczenie logicznego myślenia, umiejętności podejmowania trafnych decyzji oraz strategii działania.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy VIII w składzie: Weronika Aszlar, Marcelina Węgrzyn, Magdalena Zając i Natalia Głód. Duet Weroniki z Marceliną wywalczył II miejsce. Gratulujemy!

ZDJĘCIA


 OLIMPUSEK - sesja zimowa

8 i 9 stycznia 2020 roku została zorganizowana kolejna edycja olimpiady dla najmłodszych. Koordynatorem konkursu na terenie szkoły była Pani Marta Pabis, a osobami wspierającymi Panie: Katarzyna Majchrzak i Barbara Wierdak. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów: 2 z klasy I, 4 z klasy II i 8 z klasy III. Uczniowie byli przygotowywani przez swoich wychowawców w ramach dodatkowych zajęć. Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie uzyskanej przez nich końcowej sumy punktów za cały sprawdzian konkursowy i przypisano im odpowiednie miejsce w rankingu. Nasi uczniowie uzyskali czołowe  miejsca. Wyniki przedstawiają się następująco:

 I miejsce - Hanna Sypień kl. 2 - Grawerowany dyplom laureata i nagroda książkowa
 I miejsce - Antonina Konieczko  kl. 2 - Grawerowany dyplom laureata i nagroda książkowa
 I miejsce - Nikola Deryniowska kl. 2 - Grawerowany dyplom laureata i nagroda książkowa
 Martyna Świątek kl.2 - dyplom laureata

Pozostali uczniowie uzyskali dyplomy uznania, ich wyniki były również wysokie. Gratulujemy wszystkim!

 


I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już od dziesięciu lat organizuje Konkurs Plastyczny dla dzieci młodzieży. Ma on na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą
i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Tegoroczne hasło przewodnie konkursu brzmi: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.
Praca plastyczna ucznia klasy 6B, Szymona Krężałka otrzymała 1 miejsce na etapie powiatowym, tym samym kwalifikując się na szczebel wojewódzki.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bardzo docenia starania uczniów oraz wysiłek włożony w wykonanie prac. Po każdym etapie konkursu odbywa się wręczenie nagród i dyplomów autorom najciekawszych prac plastycznych. Warto wspomnieć, że dzieci coraz chętniej biorą w nim udział. W 2018 roku wpłynęło 3500 prac, a w 2019 roku już 7100 uczniów wykonało prace konkursowe.

Gratulujemy!


 Bezpieczni w ruchu drogowym”

W dniu 18 lutego 2020r. w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Kierowców odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Bezpieczni w ruchu drogowym”.

Adresatami konkursu były dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatów: Krosno, Jasło, Sanok, Lesko, Ustrzyki Dolne, Brzozów. Konkurs miał na celu uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły. W programie imprezy odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu i wyróżnionym.

Serdecznie gratulujemy Kacprowi Bojdzie za zajęcie I miejsca w tegorocznej edycji konkursu i Aleksandrze Kurowskiej, której praca otrzymała wyróżnienie.  ZDJĘCIA


Drugi etap Konkursu Biblijnego rozstrzygnięty!

3 marca 2020 r odbył się w Dukli  drugi etap (dekanalny) konkursu Biblijnego pt. "Eucharystia daje życie". W konkursie wzięło udział 12 uczniów. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło trzech uczniów. Wszyscy znaleźli się w pierwszej piątce. Joanna Czaja z kl. VIb zajęła II miejsce, Matylda Bużanowska z kl. VI b - IV miejsceMikołaj Pabis z kl. VI a - V miejsce. Joasia przeszła do finału  konkursu, który odbędzie się 12 maja 2020 r. w Przemyślu. Serdecznie wszystkim gratulujemy, a Joasi życzymy dalszych sukcesów.

Danuta Witowska 


Międzyszkolny konkurs czytelniczy   

W tym roku, już po raz piąty, SP w Równem zorganizowała międzyszkolny konkurs czytelniczy.    

I etap zmagań konkursowych został przeprowadzony 11 lutego. Wzięło w nim udział 5 uczniów z kl. VI b: Joasia Czaja, Marta Bania, Matylda Bużanowska, Szymon Krężałek i Mateusz Jaracz.
Wszyscy ładnie napisali trudny test, szczegółowo sprawdzający znajomość książek R. Kosika i M. Szczygielskiego (uzyskali od 90%  do 84% punktów możliwych do zdobycia).
Do udziału w II etapie zakwalifikowało się czworo uczniów, którzy 25 marca po raz kolejny zmagali się w Równem z testem finałowym.
Dobrze, że są wśród nastolatków pasjonaci czytelnictwa, którym chce się sięgać po książkę, a przy tym wnikliwie analizować jej treść, bo pytania – jak zawsze – były niezwykle drobiazgowe!
Zdjęcia

 


 Sukcesy uczniów naszej szkoły w Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Obcojęzycznej.

W piątek 21 lutego dziesięciu uczniów z klas II, III, VI a i VIII reprezentowało naszą placówkę podczas Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Obcojęzycznej. Uczniowie recytowali wiersze w języku angielskim. Wychowankowie bardzo dobrze zaprezentowali się, a troje z nich zostało nagrodzonych.

W kategorii I (klasy 1-3) – II miejsce zdobyła Lena Gac

W kategorii II (klasy 4-6) – III miejsce zdobył Julian Głowa

W kategorii III (klasy 7-8) – III miejsce zdobyła Kinga Krężąłek

Zdjęcia

Serdecznie gratulujemy!


Ogólnopolski Konkurs "Alfik Humanistyczny"
 

Dnia 11 grudnia 2019 r. odbyła się w naszej szkole XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny przeznaczonego dla klas 2 SP – 8 SP. Koordynatorem konkursu była p. B Wierdak, nauczyciele współpracujący p. K Majchrzak i p. U Pachana – Szpiech. W kraju startowało blisko 16 tys. uczestników, a w województwie podkarpackim 861 z 22 szkół.
W naszej szkole wystartowało 22 uczniów od kl. 2 do 6. Najlepsi otrzymali dyplomy laureata i nagrodę rzeczową w postaci bonu o wartości 100zł. oraz dyplomy za bardzo dobry lub dobry wynik konkursie.

Najlepsi w kl. II pod kierunkiem p. K Majchrzak to:

Nikola Deryniowska – 94, 17% Dyplom za bdb wynik w konkursie

Hanna Sypień – 86, 67% Dyplom za bdb wynik w konkursie

Antonina Konieczko – 78% Dyplom za db wynik w konkursie

 

Najlepsi w kl. III pod kierunkiem p. B Wierdak to:

Oliwier Guzik – 100% Dyplom laureata i nagroda rzeczowa

Kamila Dudzik - 100% Dyplom laureata i nagroda rzeczowa

Wiktoria Nawrocka - 100% Dyplom laureata i nagroda rzeczowa

Mikołaj Wojdyła - 100% Dyplom laureata i nagroda rzeczowa

Emila Wojtowicz - 100% Dyplom laureata i nagroda rzeczowa

Lena Gac – 81,6%  Dyplom za bdb wynik w konkursie

 

Najlepsi w kl. VI b pod kierunkiem p. U Pachany – Szpiech to:

Matylda Bużanowska - 79, 17% Dyplom za db wyniku w konkursie

Marta Bania – 78, 33% Dyplom za db wynik w konkursie

Szymon Krężałek – 78, 33% Dyplom za db wynik w konkursie

Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.


Ogólnopolski Konkurs "Alfik Matematyczny"

 

Jesienią, 10 uczniów z klas 5-7 przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu "Alfik Matematyczny". Koordynatorem konkursu  na terenie szkoły była Pani Marta Pabis, a osobą wspierającą Pani Katarzyna Szczurek. Konkurs miał na celu motywowanie uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Zadania konkursowe wymagały sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. W województwie podkarpackicm do konkursu przystąpiło 3179 uczniów. Nasi uczniowie nie zajęli czołowych miejsc, nie mniej jednak dwóch uczniów uzyskało wynik dobry. Są to: Oliwia Solińska z kl.7 i Mikołaj Pabis z kl. 6a. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!


Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna 2019

 

W listopadzie 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.  Celem olimpiady była popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.

W tym roku szkolnym w Polsce olimpiada mitologiczna została przeprowadzona na dwóch poziomach. Poziom I  skierowany był do uczniów klas IV- VI a poziom drugi do klas VII – VIII. W Polsce ogółem do olimpiady przystąpiło 5226 uczniów klas IV- VI SP i 2545 uczniów klas VII- VIII SP.  Z naszej szkoły konkurs pisało 10 uczniów na poziomie I  oraz 3 uczniów na poziomie II. Wyniki  olimpiady ukazały się na początku stycznia. Mimo trudności testu (do każdego z 30 pytań testu podane były cztery odpowiedzi, z których przynajmniej jedna, dwie, trzy lub nawet cztery mogły być prawidłowe a za zaznaczenie odpowiedzi  błędnej uczniowi odejmowano punkty) 5 uczniów  zdobyło tytuł laureata zajmując  miejsca od 11 do 14  a pozostali uczniowie uplasowali się w drugiej dziesiątce. Tytuł laureata i najwyższe miejsca osiągnęli uczniowie:

                

              Poziom I (klasy IV- VI) :

 

 • Mikołaj P. – kl. VI a –XI miejsce i tytuł laureata
 • Julian G. - kl. VI a –XII miejsce i tytuł laureata
 • Matylda B. – kl. VI b –XII miejsce i tytuł laureata
 • Joanna Cz. – kl. VI b –XII miejsce i tytuł laureata

 

 

             Poziom II (klasy VII- VIII):

 

 • Oliwia  S.– kl. VIIXIV miejsce i tytuł laureata

Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku.


 Multitest  2019 z historii

W tym roku szkolnym po raz kolejny  uczniowie  naszej szkole wzięli udział w ogólnopolskim konkursie Multitest z historii  organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs skierowany był do uczniów SP. Konkurs o tematyce historycznej pisało 21 uczniów z klas V- VIII. Wyniki konkursu ukazały się  końcem grudnia. Uczniowie osiągnęli w nim  wysokie wyniki : 3 uczniów zdobyło tytuł  laureata oraz nagrody książkowe za zdobycie 2,4 i 5 miejsca. 5 uczestników zdobyło tytuł laureata za zajęcie miejsc w pierwszej dziesiątce a  4 uczniów otrzymało dyplom wyróżnienia za zajęcie miejsc od 11 do 14.

Najlepsze wyniki uczniów:

Julian G., kl. VIa   - 2miejsce, dyplom laureata, nagroda książkowa

Oliwia S.- kl. VII . - 4 miejsce, dyplom laureata, nagroda książkowa

Joanna Cz., kl. VIb - 5 miejsce, dyplom laureata, nagroda książkowa

Mikołaj P., kl. VIa  - 6 miejsce, dyplom laureata

Marta B., kl. VIb  -  6 miejsce, dyplom laureata

Kinga D. , kl. VI a  – 8 miejsce, dyplom laureata

Matylda B., VIb   -  9 miejsce, dyplom laureata

Julita W., kl. VIa   – 9 miejsce, dyplom laureata

Emilia P., kl. VI b - 11 miejsce, dyplom wyróżnienia

Aleksandra K.,  kl. VIa  - 11 miejsce, dyplom wyróżnienia

Wiktor K., kl. VIa  .– 12 miejsce, dyplom wyróżnienia,

Wiktoria B.,  kl. VIa   - 14 miejsce, dyplom wyróżnienia

 

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania. Życzymy  sukcesów w następnych konkursach.                                                                                   


Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym
„Woda w krajobrazie rysowanym ołówkiem”

 

Co roku, 20 października odbywa się Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Święto ustanowione przez Radę Europy, z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W 2019r. hasłem przewodnim jest Woda w krajobrazie
Wojewódzki konkurs plastyczny pod nazwą „Woda w krajobrazie rysowanym ołówkiem ”, skierowany był do dzieci i młodzieży klas 4-8 szkół podstawowych i polegał na samodzielnym wykonaniu pracy ołówkiem na papierze w formacie A-4, przedstawiającej charakterystyczny dla wybranego obszaru naszego województwa krajobraz "z wodą" .

29 listopada Jury spośród 91 szkół i 538 prac nadesłanych na konkurs postanowiło nagrodzić prace szczególnie wyróżniające się i tym samym przyznać dyplom wyróżnienia dla naszej uczennicy Doroty Bani.


Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Kolejne sukcesy plastyczne naszych uczniów. 15 grudnia na Dukielskim Rynku, podczas corocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego odbyło się rozdanie nagród XIII Gminnego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową oraz Stroik Świąteczny. Jedno I miejsce, dwa II i dwa III miejsca, plus dwa wyróżnienia w różnych kategoriach wiekowych, to dla nas bardzo duży sukces i motywacja do dalszej pracy.

Kategoria I stroik:

Wyr. Antonina Konieczko klasy 1-3 SP

Kategoria II szopka: II miejsce - Matylda Bużanowska

Kategoria II stroik:II miejsce - Joanna Czaja

Kat III szopka:III miejsce - Łukasz Buczyński Wyr. Marcelina Węgrzyn  

Kategoria III stroik:

I miejsce - Łukasz Buczyński

III miejsce - Natalia Głód

Serdecznie gratulujemy !!!!


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II” - etap szkolny

Z zaproszenia do udziału w konkursie skorzystały klasy 0-3 oraz chętni uczniowie z klas 4-6. Wykonane przez dzieci bombki były różnorodne i pomysłowe. Z przyniesionych bombek komisja wyłoniła te prace, które spełniały wymogi regulaminu organizatora konkursu i zakwalifikowała je do etapu ogólnopolskiego. Bombki, które zostały, będą zdobić choinkę przy żłóbku
w naszym kościele. Nagrody dla dzieci z klas 0-3 zorganizowały wychowawczynie w swoich grupach, natomiast nagrodą dla uczniów z klas 4-6 jest dodatkowa ocena z pracy - techniki i punkty dodatnie za udział w konkursie.


Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe"

16 grudnia 2019 r. uczennice z klasy VII wzięły udział w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”. Konkurs odbył się w Dukli – organizatorem był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych
w Krośnie. Polegał na napisaniu testu składającego się z 25 zadań – 10 z nich to zadania z zakresu ogólnej wiedzy przyrodniczo – geograficznej, pozostałe 15 zadań dotyczyły Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Uczennice pod opieką pani Magdaleny Aszlar w składzie: Vanessa Buła, Oliwia Kolasa, Martyna Szczurek i Kamila Szpiech zdobyły II miejsce, czego im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach przyrodniczych.


Konkurs Biblijny

3. grudnia 2019r.  ośmiu uczniów naszej szkoły wzięło udział w Konkursie Biblijnym pt. "Eucharystia daje życie" organizowanym dla szkół podstawowych z Archidiecezji Przemyskiej. Patronatem honorowym konkursu jest J.E. Ks. Abp Adam Szal. Uczniowie podczas konkursu mieli wykazać się wiedzą z Ewangelii św. Mateusza.  Rozwiązywali test zarówno z pytań zamkniętych jak i otwartych. Najlepsze wyniki osiągnęli:
I miejsce - Matylda Bużanowska kl. VIb
II miejsce - Joanna Czaja kl. VIb
III miejsce - Mikołaj Pabis kl.Va
Gratulujemy!


Konkurs literacko – plastyczny „Przygoda Pluszowego Misia”

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia SU zorganizował konkurs literacko – plastyczny „Przygoda Pluszowego Misia”. Zadaniem uczniów było wymyślenie opowiadania o przygodzie misia, wzbogacone własnoręcznie wykonaną ilustracją. Uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością, powstały nie tylko opowiadania, ale i mini książeczki. Wyróżnione prace można obejrzeć i  przeczytać na gazetce SU. Nagrodzeni autorzy prac to:
Konieczko Antonina – klasa II
Sypień Hania – klasa II
Pec Kacper – klasa V
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w innych konkursach!      Zdjęcia


Udział w XV Gminnym Konkursie Inscenizacji

8 listopada odbył się w Dukli XV Gminny Konkurs Inscenizacji 2019. Konkurs był imprezą otwartą i przeprowadzony był w następujących kategoriach – kat.I – kl.0-3; kat.II – kl.IV-VI; kat.III –kl.VII-VIII , kat.IV – liceum.

Z naszej szkoły startowaliśmy w trzech kategoriach – klasa III pod opieką pani Barbary Wierdak a ze strony muzycznej Pana Radosława Zięby wystawiała „Rzepkę” na wesoło, klasa VI pojechała pokazać prozę – bajkę terapeutyczną „Nowe buty Zosi”- pod opieką Pani Joanny Sieniawskiej, kl VII  - pod kierunkiem Pani Urszuli Szpiech a pod opieką Pani Justyny Gromek z wierszem „Krzyżyk z Olszynki”.

Grupa trzeciaków otrzymała I miejsce – wielkie gratulacje!!!, grupa kl.VII otrzymała wyróżnienie, grupa szóstoklasistów otrzymała jedynie dyplom za udział. Szkoda, ale wszystko przed nami…..

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym i życzymy sukcesów!


Ogólnopolski konkurs -„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”

Czytanie pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka – pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację.

Wzorem poprzedniego roku została ogłoszona II edycja konkursu dla uczniów klas 1-3: „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, który ma inspirować dzieci do codziennego czytania i obudzić w nich odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Szkoły otrzymały książki: „Gang Słodziaków. Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany” oraz materiały motywacyjne, które pomogą zachęcić uczniów do codziennego czytania. Organizatorzy chcą dodatkowo podkreślić istotność edukacji ekologicznej w nauczaniu wczesnoszkolnym wierząc, że pierwsze lata nauki w szkole mają decydujący wpływ na postawę uczniów wobec środowiska naturalnego.

Jednym z zadań w ramach ogólnopolskiego konkursu : „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” było zorganizowanie przez klasy uczestniczące w konkursie Obchodów Dnia Głośnego Czytania. Klasa pierwsza pod kierunkiem wychowawczyni Pani Marty Pabis rozpoczęła ten dzień od wspólnego rozwiązania zagadki: „DRZEWA”. Potem uczniowie omówili budowę drzewa i uzupełnili planszę wyrazami: korzenie, pień, korona drzewa. Potem metodą burzy mózgów szukali odpowiedzi na pytanie: „Czy drzewa są potrzebne?”. Mówili,  że drzewo to dom dla zwierząt, zasłona od wiatru, że drzewa dają tlen, są materiałem do wyrobu przedmiotów z drewna oraz produkcji papieru. Następnie obejrzeli film: „OD NASIONKA DO DRZEWA”. Po obejrzeniu filmu wspólnie zasadzili kasztana, żołędzia i orzecha laskowego. Potem wysłuchali opowiadania „DRZEWA” czytanego przez nauczyciela. Omówili jego treść odpowiadając na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu, wspólnie stwierdzili, że trzeba sadzić nowe drzewa i dbać o przyrodę. Zwrócili uwagę na konieczność ograniczenia wycinki drzew i segregowania śmieci. Potem wykonali dąb wykorzystując plastikowe butelki, papier i metal. Ozdobili drzewo kolorowymi liśćmi oraz wcześniej zrobionymi w ramach projektu postaciami Słodziaków.  Potem dzieci otrzymały plansze z rodziną Słodziaków, na której ułożyły imiona  dorosłych i młodych postaci. Podsumowaniem zajęć była segregacja materiałów  do odpowiednich worków oraz uzupełnienie plakatu poprzez wklejenie rysunków przy kolorach pojemników na śmieci.

Klasa druga pod kierunkiem Pani Katarzyny Majchrzak rozpoczęła dzień od wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie ,,Dlaczego lubimy las?'' Uczniowie pisali na paskach kartonu swoje propozycje np. świeże powietrze, piękne drzewa, szum drzew, wiele zwierząt, śpiew ptaków, jagody, grzyby. Następnie przytwierdzili napisy wokół żółtego słoneczka na tablicy. Z kosza przedmiotów przygotowanego przez nauczyciela uczniowie wyjmowali kolejno: ołówek, książkę, drewnianą zabawkę i zastanawiali się co one mają wspólnego z lasem? Potem należało dokończyć zdanie ,,W moim domu z drewna jest...". Po obejrzeniu krótkiego filmu ,, Las trzeba szanować'' i w oparciu o własne spostrzeżenia dzieci wypowiadały się na temat funkcji lasui zagrożeń dla środowiska leśnego, których sprawcami są ludzie. Następnie metodą burzy mózgów szukali odpowiedzi  na pytanie ,,Jak chronić las przed wycinką?'' Podali takie odpowiedzi jak: sadzenie drzew, zastąpienie drzewa innym materiałem, zbieranie makulatury. Potem rozrzucone na dywanie przedmioty uczniowie segregowali  wrzucając do odpowiednich worków. Po ustaleniu co znaczy określenie ,, przyjaciel przyrody'' uczniowie przystąpili do wykonania  w grupach, techniką kolażu plakatu ,,Szanuj las.'' W ramach klasowego konkursu uczniowie klasy drugiej rozwiązali krótki test sprawdzający umiejętność uważnego słuchania i zapamiętywania Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków. Najlepsi zostali nagrodzeni pluszakami. Na zakończenie dnia wykonali dąb wykorzystując foliowe reklamówki, plastikowe zakrętki i szary papier. Drzewo ozdobili postaciami Słodziaków zrobionymi z makulatury, bibuły i rolek po papierze. ZDJĘCIA


Konkurs Fotograficzny: „Najpiękniejszy krajobraz
Karpackich Parków Kra
jobrazowych”

21 października 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Cisna odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu 2019r.,
w ramach których rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny na temat: „Najpiękniejszy krajobraz Karpackich Parków Krajobrazowych”. Naszą szkołę reprezentował w konkursie uczeń klasy VII,  Oliwier P., który otrzymał wyróżnienie  w kategorii klas VII-VIII.   Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali  dyplomy i  nagrody. Miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników i opiekunów był spacer po ścieżce „Jeleni skok” do wieży widokowej, podczas którego można było podziwiać piękny, jesienny krajobraz Bieszczadów.


„Nietoperz da się lubić”

4 października 2019 roku na terenie gminy Korczyna odbyła się coroczna Podkarpacka Noc Nietoperzy. Impreza ta organizowana jest w ramach Międzynarodowej Nocy Nietoperzy i ma na celu, m.in. kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy. Należy pamiętać, że nietoperze stanowią około ¼ części fauny naszego kontynentu i pozostają jedyną większą grupą ssaków relatywnie mało zbadaną. W większości krajów Europy nietoperze podlegają ochronie (w Polsce od 1952 roku).
Organizatorzy konkursu byli pod olbrzymim wrażeniem zarówno ilości nadesłanych prac jak i poziomu artystycznego tegorocznej edycji konkursu. Tym bardziej cieszy fakt, że wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Szymon Krężałek zajmując 1 miejsce za pracę przedstawiającą nietoperza na dłoni i Matylda Bużanowska, która zdobyła 
3 miejsce, dzięki rodzinie nietoperzy robiącej sobie grupowe selfie. Matylda w swojej pracy oprócz farb wykorzystała korę z brzozy, na której umieściła nietoperze. 
W ramach podziękowania za udział w konkursie plastycznym, otrzymaliśmy budkę dla nietoperzy do powieszenia w pobliskiej lokalizacji od budynku szkoły.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich

  Szkoła Podstawowa
  im. Jana Pawła II
  w Łękach Dukielskich
  38-456 Łęki Dukielskie 74
 • 13 43 175 04
  NIP: 684-20-53-833

Galeria zdjęć