Z życia szkoły

 • Wakacje, wakacje ...

  Wakacje, wakacje ...

  Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 wszystkim Uczniom i Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości. Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  26 czerwca  odbyło się pożegnanie roku szkolnego 2019/2020. Po  mszy świętej dziękczynnej, na której zostali wyróżnieni najbardziej żaangażowani w życie parafii i kościoła uczniowie, odbyło się spotkanie w szkole z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Na początku głos zabrała pani dyrektor, która podsumowała miniony, jakże różny od innych, rok szkolny i życzyła wszystkim bezpiecznych wakacji pełnych słońca i wrażeń. Następnie wyróżniła najlepszych uczniów pod względem nauki i zachowania, wysokich lokat w konkursach ogólnopolskich oraz 100% frekwencji.
  W tym roku szkolnym już po raz kolejny nasi uczniowie otrzymali nagrodę Burmistrza Dukli za wysokie wyniki w nauce, sukcesy pozaszkolne oraz zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły. Gratulujemy Joannie Czai z kl. VIb oraz Mikołajowi Pabisowi z kl. VIa. Nagrodę dla uczniów w postaci bonu upominkowego oraz listy gratulacyjne dla rodziców wręczyła Pani Dyrektor Beata Węgrzyn. Gratulujemy sukcesu!!!

  Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach, gdzie w odpowiednio zapewnionych warunkach odebrali świadectwa i nagrody. Dziękujemy Radzie Rodziców, która zasponsorowała nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów.

 • Pożegnanie ósmoklasistów

  Pożegnanie ósmoklasistów

  „Droga, którą idę jest jak pierwszy, własny wiersz” - słowa piosenki stały się mottem tegorocznego pożegnania ósmoklasistów ze szkołą podstawową. Uroczystość ze względu na sytuacje związaną z zaleceniami sanitarnymi była bardzo skromna, a uczestnicy pamiętali o panujących obostrzeniach. Po Mszy Świętej, dziękczynnej, koncelebrowanej przez księdza Zdzisława Babiarza i księdza Marka Danaka, uczniowie, rodzice i nauczyciele spotkali się na sali gimnastycznej. Ósmoklasiści przekazali pieczę nad sztandarem szkoły swoim młodszym kolegom. Pani Dyrektor podziękowała uczniom za ich pracę, duże zaangażowanie społeczne, rodzicom za dobrą współpracę. Wychowawczyni życzyła wychowankom, aby ten ich „pierwszy wiersz” był pogodny, radosny, pełen wiary, optymizmu, nadziei. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy absolwenta, a rodzice listy gratulacyjne, jako wyraz uznania i szacunku za trud włożony w wychowanie dzieci, które niejednokrotnie swoimi osiągnięciami sławiły imię naszej szkoły. Z kolei uczniowie wierszem i piosenkami podziękowali nauczycielom i rodzicom za cierpliwość, wyrozumiałość, ciepło, pomocną dłoń, kształtowanie serc i charakterów. Ósmoklasiści zapewniali, że będą pamiętać o radach podyktowanych doświadczeniem i troską o ich przyszłość oraz że będą się starać stosować je w życiu.

  Na koniec spotkania głos zabrali przedstawiciele klasy siódmej, którzy humorystyczną scenką pożegnali swoich kolegów, życząc im by omijały ich troski, smutki i zwątpienia, a towarzyszyła radość, zrozumienie i przyjaźń. ZDJĘCIA

 • Projekt Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników ,,Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”

  Projekt Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników ,,Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”

  To projekt czytelniczy skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, bibliotek publicznych, szkół specjalnych, szkół średnich oraz szkół policealnych. Głównymi celami projektu było kształtowanie nawyku czytania i zainteresowania literaturą oraz rozwijanie kultury czytelniczej dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży. Warunkiem otrzymania Certyfikatu ,,Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” w roku szkolnym 2019/2020 było zrealizowanie zadań obowiązkowych oraz dwóch dodatkowych.

  Zadania obowiązkowe:

   - zdobycie przez uczniów 50% sprawności czytelniczych Wielkiej Ligi Czytelników z ogólnej liczby zapisanych do placówki.

  - promocja baśni i legend

  Zadania dodatkowe realizowane przez naszą szkołę:

  - przeprowadzenie imprezy czytelniczej;

  - udział w zewnętrznej imprezie czytelniczej

  Sprawozdanie z realizacji projektu zostało umieszczone na stronie szkoły w zakładce ,,Projekty”.

  15 czerwca niezależna komisja konkursowa – Koordynator Wojewódzki konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” przyznała naszej szkole Certyfikat ,,Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” w roku szkolnym 2019/2020.

   

 • V Ogólnopolski Konkurs ,,Wielka Liga Czytelników”

  V Ogólnopolski Konkurs ,,Wielka Liga Czytelników”

  To projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Braliśmy w nim udział już po raz czwarty. Głównymi celami konkursu są:

  - kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;

  - promocja czytelnictwa;

  - tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju;

  - tworzenie mody na czytanie wśród rodzin, czyli czytający rodzic stanowi dobry przykład dla dziecka.

  Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów. Rozgrywany w dwóch kategoriach - klasy 1-3 oraz klasy 4-8. Uczestnicy etapu szkolnego zdobywają 10 sprawności poprzez czytanie wskazanych książek i rozwiązywanie do nich testów. Przez wiele tygodni uczniowie naszej szkoły zdobywali sprawności czytelnicze potrzebne do przejścia do kolejnego etapu jakim był test kwalifikacyjny, który wyłonił dwie finalistki, które reprezentowały naszą szkołę w etapie powiatowym. W tym roku ze względu na nauczanie zdalne finał konkursu przybrał trochę inną formę niż zazwyczaj – był testem onlinę. Nasze uczennice z klasy trzeciej zdobyły wysokie miejsca w teście powiatowym – LENA GAC zdobyła tytuł I Wicemistrza Powiatu a JULIA PIETRUŚ tytuł II Wicemistrza Powiatu.

  Uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy:

  • Nagrodę za udział w I, II i III etapie V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” oraz zdobycie tytułu Znakomitego Czytelnika, Mistrza Szkoły i I Wicemistrza Powiatu otrzymała - LENA GAC
  • Nagrodę za udział w I, II i III etapie V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” oraz zdobycie tytułu Znakomitego Czytelnika, Mistrza Szkoły i II Wicemistrza Powiatu otrzymała - JULIA PIETRUŚ
  • Nagrodę za udział w I i II etapie V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” oraz zdobycie tytułu Znakomitego Czytelnika i I Wicemistrza Szkoły otrzymali - WIKTORIA NAWROCKA, MIKOŁAJ PABIS i JULITA KOŁACZ
  • Nagrodę za udział w I i II etapie V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” oraz zdobycie tytułu Znakomitego Czytelnika i II Wicemistrza Szkoły otrzymał - KACPER PEC
  • Nagrodę za udział w I i II etapie V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” oraz zdobycie tytułu Znakomitego Czytelnika otrzymał - MARCIN GŁÓD
  • Dyplom Aktywnego Czytelnika za udział w I etapie V Ogólnopolskiego Konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” otrzymali - EMILIA PORADYŁO, JOANNA CZAJA, ANNA BURY i WIKTOR KIELAR.

  Wszystkim uczestnikom konkursu ,,Wielka Liga Czytelników” dziękujemy za udział i GRATULUJEMY osiągnięć! Zapraszamy do udziału w konkursie również za rok!!  ZDJĘCIA

 • DEKLARACJA ŚWIETLICY NA ROK 2020/21

  DEKLARACJA ŚWIETLICY NA ROK 2020/21

  Do pobrania: Deklaracja_swietlicy(1).docx​​​​​​​

 • Nabór elektroniczny do Liceum Ogólnokształcącego w Dukli

 • Wyniki konkursu plastycznego „Wiersze Marii Konopnickiej oczami dzieci”

  Wyniki konkursu plastycznego „Wiersze Marii Konopnickiej oczami dzieci”

  Uczniowie klasy pierwszej wzięli udział  w konkursie plastycznym organizowanym przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - oddział w Krośnie, którego celem było wykonanie pracy plastycznej do wybranego wiersza Marii Konopnickiej. Gratulujemy Dawidowi Janeczkowi, który otrzymał wyróżnienie. 

 • Podkarpacki Program Stypendialny

  Podkarpacki Program Stypendialny

  Rozpoczyna się nabór do Podkarpackiego Programu Stypendialnego, który trwa do 29 czerwca 2020, skierowany jest dla uczniów z klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich.

  Program stypendialny Fundacji Jagiellońskiej ma na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi: intelektualny, kulturalny i społeczny. Program obejmuje wsparcie w formie warsztatów przedmiotowych, obozów interdyscyplinarnych, spotkań z ludźmi kultury, nauki i życia społecznego. Aby przystąpić do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://jagiellonska.org/stypendia/

  Więcej informacji na stronie organizatora http://jagiellonska.org/ 
  i w załączniku: informacja_dla_uczniow__Podkarpacki_Program_Stypendialny.pdf

 • BIBLIOTECZNY KONKURS LITERACKI ,, Mój najpiękniejszy dzień”

  W maju biblioteka szkolna ogłosiła konkurs literacki na opowiadanie pt. ,,Mój najpiękniejszy dzień”. Konkurs skierowany był do klas 5-8. Celem konkursu było motywowanie uczniów do rozwijania umiejętności literackich poprzez nagradzanie jej twórców. Przedmiotem konkursu było napisanie opowiadania pt. ,,Mój najpiękniejszy dzień”. Opowiadanie mogło dotyczyć dnia, który autor przeżył lub chciałby przeżyć.

  Na konkurs wpłynęło 5 prac, wszystkie opisują szczęśliwe chwile, które wydarzyły się w rzeczywistości (jeżeli macie ochotę zapoznać się z nimi znajdziecie je w załączniku).

  Młodzi autorzy zostali nagrodzeni 20 pkt. z zachowania oraz oceną celującą z j. polskiego. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za poświęcony czas i zainteresowanie konkursem.

  Moj_najpiekniejszy_dzien_-_Julia.docx
  Moj_najpiekniejszy_dzien_-_Madzia.docx
  Moj_najpiekniejszy_dzien_-_Mateusz.docx
  Moj_najpiekniejszy_dzien_-_Szymon.doc
  najpiekniejszy_dzien_mojego_zycia_-_Julia.docx​​​​​​​

 • ,,ZOSTAŃ PRZYJACIELEM KSIĄŻKI” - PASOWANIE NA CZYTELNIKA

  ,,ZOSTAŃ PRZYJACIELEM KSIĄŻKI” - PASOWANIE NA CZYTELNIKA

  ,,My, uczniowie pierwszej klasy

  Tobie Książko przyrzekamy, że szanować Cię będziemy,

  Krzywdy zrobić Ci nie damy!

  Przyrzekamy!!”

  Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka.

  W tym roku ślubowanie przyszłych czytelników z klasy pierwszej odbyło się 1 czerwca. Głównym celem uroczystości było zachęcanie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

  Wszystko rozpoczęła krótka prezentacja o zasadach korzystania z książek. Następnie uczniowie zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Po takim wprowadzeniu, dzieci uroczyście przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika oraz wypożyczenie pierwszej książki. Ponadto dzieci otrzymały małe upominki – książeczkę do czytania i zakładkę do książki.

  Spotkanie przebiegło w milej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu, mamy nadzieję biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani! GALERIA ZDJĘĆ

 • DRODZY UCZNIOWIE!

  DRODZY UCZNIOWIE!

  Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby nigdy nie brakło Wam energii do zabawy, odkrywania fascynujących rzeczy i nabywania nowych doświadczeń, aby każdy dzień był piękną przygodą i zawsze dawał Wam dużo powodów do radości i uśmiechu. Niech dzisiejsze Święto choć inne niż wszystkie poprzednie, bo w innej rzeczywistości, będzie dla Was radosne i miło spędzone w gronie Waszych najbliższych.

   

  Dyrekcja i Nauczyciele SP w Łękach Dukielskich

 • Dzień Matki

  Dzień Matki

  W tym roku uczniowie klas młodszych nie mogli zaprosić swoim mam na uroczystą akademię, która już była tradycją w naszej szkole. Nie zapomnieli jednak o najbliższej im osobie. Na zajęciach mówili o swojej mamie, wyrażali uczucia i opisywali jej wygląd. Namalowali także portret swojej mamusi, a potem przy muzyce zatańczyli i zaśpiewali dla niej. Wykonali też laurki, na których napisali z serca płynące życzenia. Laurki zabrali do domu aby wręczyć kochanym mamom i powiedzieć im, że są bardzo ważne w ich życiu.

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Rodzice, którzy zadeklarują  powrót dziecka do szkoły od 25 maja, będą proszeni o podpisanie oświadczenia, które można pobrać tutaj: OSWIADCZENIE_RODZICOW.docx. Ci rodzice, którzy nie mają możliwości wydrukowania oświadczenia, mogą odebrać wersję papierową w szkole. Powrót dziecka do szkoły jest jednoznaczny z podpisaniem tego dokumentu.

 • Dziękujemy Ci Polsko za Twojego syna

  Dziękujemy Ci Polsko za Twojego syna

  18 maja obchodzimy setną rocznicę urodzin Patrona naszej szkoły Świętego Jana Pawła II.  Okoliczności niezależne od nas, nie pozwalają w pełni złożyć hołdu jednemu z największych ludzi przełomu XX i XXI wieku, który zarówno za życia, jak i po śmierci, spotyka się na całym świecie z szacunkiem, czcią i uznaniem.

  Ojcze Święty!   często mówiłeś "pamiętajcie", więc i  my dzisiaj odpowiadamy Tobie...

  "Pamiętamy" i to co zostawiłeś, czego nas nauczyłeś, przekazujemy  kolejnej napotkanej osobie

  Do Jana Pawła II – Sosna Polska

  Gdy mnie tak opisałeś, wtedy, w tamtym roku,

  kiedy jeszcze żar serca błyszczał w Twoim oku,

  byliśmy wtedy razem na początku drogi,

  co wiodła nas do góry, do nieba, w obłoki.

   

  Lecz nie dane nam było powędrować razem.

  I nie dane nam było cieszyć się tym czasem.

  Bo, choć wcześnie tu słońce i rosy wiośniane,

  serce tam, gdzie korony halnym rozwiewane.

   

  Tutaj, gdzie pomarańcze, gdzie winnice rosną,

  Już nie wzrosnę ku niebu - zakopiańska sosna.

  Bo zabrana od matki, od mego narodu

  uschłam, zmarniałam, zmarłam pośrodku ogrodu.

   

  Ty sam, chociaż troską otoczony byłeś,

  Jak ja marniałeś, gasłeś, ku ziemi chyliłeś.

  Szczęśliwie na Twej drodze dane Tobie było

  przemieniać życie w Słowo - i Słowo ożyło.

   

  A wziąłeś Je z serca, z wiary, z Ojczyzny tęsknoty.

  Weń wlałeś naszą duszę i jesienne słoty

  i pustkę po mnie uschłej - zakopiańskiej sośnie,

  i żal po kolejnej, utraconej wiośnie.

   

  Patrzyłam jak dźwigałeś zadanie nad siłę,

  Jak głosiłeś Słowo, gdziekolwiek przybyłeś.

  Aż doszedłeś do końca wyznaczonej ścieżki,

  Kiedy w sobie ukryły Cię drewniane deski.

   

  Prosta, jasna, cedrowa – a czemu nie z sosny?

  Stała sama na placu, a wiatr tchnieniem wiosny

  otwarty ewangeliarz przewracał nerwowo,

  aż natrafił na Tobie przeznaczone Słowo.

   

  Spojrzał, Słowo odczytał, zaniósł je wysoko,

  Ku wierchom, sosnom, niebu, płynącym obłokom

  I targając połami szkarłatnych ornatów,

  zamknął księgę – I zabrał Ciebie do zaświatów.

   

  Teraz jesteś tu ze mną, tu gdzie wierchy i sosny,

  gdzie się strumień zaczyna, i gdzie Słowem prostym

  mówi każdy, i każdy to Słowo rozumie.

  Oto ja – Sosna Polska – Chodź, wesprzyj się na mnie.

   

  Więcej możesz przeczytać TUTAJ

 • Ważne!

  Ważne!

  W załącznikach znajdziecie Państwo wytyczne MEN, MZ oraz GIS dotyczące wprowadzanych w najbliższym czasie zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji.

  Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_____edukacja_wczesnoszkolna.pdf

  Rewalidacja_w_szkole_____wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf

  Konsultacje_w_szkole_____wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf​​​​​​​

 • Biblioteczny Konkurs Literacki na opowiadanie pt. ,,Mój najpiękniejszy dzień”

   Biblioteczny Konkurs Literacki na opowiadanie pt. ,,Mój najpiękniejszy dzień”


  Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich. Konkurs skierowany jest  do uczniów klas 5-8. Opowiadanie należy przesłać przez e-dziennik lub na e-maila: ALajdanowicz@gmail.com
  Szczegóły dla zainteresowanych w ZAŁĄCZNIKU:  Regulamin_Bibliotecznego_Konkursu_Literackiego.docx​​​​​​​.


 • Klub Młodego Programisty online

  Klub Młodego Programisty online

   Już 19 i 20 maja ruszają cykle spotkań online, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK, w których – za darmo! - będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6. Wystarczy dostęp do internetu i chęć poświęcenia chwili czasu na naukę podstaw programowania. Szczegóły w załączniku:  Klub_Mlodego_Programisty_online_4953_.docx.

 • STYPENDIUM "HORYZONTY" dla ósmoklasistów.

  STYPENDIUM "HORYZONTY" dla ósmoklasistów.

  Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC jeszcze tylko do 17 maja przyjmuje zgłoszenia do programu stypendialnego 'Horyzonty'. Program kierujemy do ósmoklasistów. W obecnej trudnej sytuacji pomoc uczniom i ich rodzinom może być szczególnie potrzebna. Mamy wciąż niewiele zgłoszeń, więc szansa na otrzymanie stypendium jest naprawdę duża. Należy wypełnić prosty formularz, nie są potrzebne żadne dodatkowe zaświadczenia. W załączeniu  list Prezes Fundacji EFC. List_Prezes_EFC_.docx​​​​​​​

 • Serwis edukacyjny dyktanda.pl zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii".

  Serwis edukacyjny dyktanda.pl zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii".

  Konkurs rozpoczął się 24 kwietnia i potrwa  do 24 maja.                       

  Na laureatów czekają wartościowe nagrody.

  Korzystanie ze strony i udział w konkursie jest bezpłatny.

  Konkurs przeprowadzany jest  w dwóch grupach:

  - Mistrz Dyktand (pięć poziomów: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli (nauczyciele).

  - Mistrz Ortografii (w czterech kategoriach: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia).

  Im więcej dyktand uczestnik utworzy lub rozwiąże poprawnie, tym więcej punktów zdobędzie, co przełoży się na wyższą pozycję w rankingu.

  Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresemdyktanda.pl.

  (Nagrody otrzyma łącznie piętnastu Mistrzów Dyktand – oznacza to nagrody za 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii oraz 88 Mistrzów Ortografii – nagrody za 1, 2 i 3 miejsce, a także 19 nagród dodatkowych w czterech kategoriach.

  Na naszym profilu facebook.com/dyktandapl/ nagrodzimy kolejne 30 osób). 

  Dołącz do zabawy i naucz się ortografii z przyjemności.

  Dodatkowe informacje u pań: Marty Pabis (kl.1-3) i Urszuli Szpiech (kl. 5-8)

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich

  Szkoła Podstawowa
  im. Jana Pawła II
  w Łękach Dukielskich
  38-456 Łęki Dukielskie 74
 • 13 43 175 04
  NIP: 684-20-53-833

Galeria zdjęć