Z życia szkoły

Projekty

2019/2020

 Projekt: "Placówka aktywnie Promująca Czytelnictwo"

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła brała udział w projekcie Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników "Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo".

W załączonym pliku znajduje się  sprawozdanie z realizowanych zadań, można też zobaczyć kilka zdjęćSprawozdanie.pdf  
Celem projektu jest m.in.: rozwijanie kultury czytelniczej dzieci w wieku szkolnym, kształtowanie nawyku czytania i zainteresowania literaturą, promowanie wartości rodzinnych, czytelnictwa, literatury polskiej i światowej.

 


                            Projekt "Lekcja:Enter"

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Lekcja:Enter" w ramach  partnerstwa trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. To największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Projekt „Lekcja:Enter”  to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcje.


Ogólnopolska Akcja Edukacyjna "Dzieci uczą rodziców"

Ogólnopolska Akcja Edukacyjna "Dzieci uczą rodziców"

 Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z   rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą   rodziców". Przeprowadzone lekcje związane będą z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na   drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją   zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele przeprowadzą zajęcia, zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora, które zabiorą do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców".
Do akcji dołączyły klasy: I, II i III wraz ze swoimi wychowawczyniami: Martą Pabis, Katarzyną Majchrzak i Barbarą Wierdak. Akcja potrwa do końca roku szkolnego.

Jedno z zaplanowanych zgadnień został zrealizowane. Dotyczyło życia i roli pszczół w naszym świecie. W trakcie realizacji lekcji dzieci poznawały te małe owady, a także dowiedziały się o tym, jak wielki jest ich wpływ na nasze życie. Dokładne informacje czerpały z przygotowanej prezentacji. Zwieńczeniem lekcji był  wiersz "Zmartwienie pszczoły" oraz wykonanie pracy plastycznej.


Realizacja programu bibliotecznego PoczytajMy 2019/2020

Realizacja programu bibliotecznego PoczytajMy 2019/2020

W ramach udziału w ogólnopolskim projekcje czytelniczym, realizowanym pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej, „zainteresowaliśmy się” twórczością brytyjskiej pisarki Holly Webb (której książeczki z serii „Zaopiekuj się mną” znajdują się w szkolnym księgozbiorze i cieszą dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas młodszych).

Na podstawie mini wywiadów z dziećmi odwiedzającymi bibliotekę nie trudno było przewidzieć, że te pozycje mogą okazać się interesujące podczas akcji głośnego czytania.  Dodatkowym bodźcem do wyboru właśnie tej literatury była działalność charytatywna na rzecz przytuliska dla bezdomnych czworonogów, zainspirowana przez wychowawczynię kl. 0  i prowadzona już po raz drugi w naszej szkole (od października do listopada).

Skoro dzieci tak chętnie włączyły się w gromadzenie artykułów  niezbędnych dla porzuconych zwierzaków, to warto - m.in. w ramach edukacji czytelniczej -  uwrażliwiać je na potrzeby naszych „braci mniejszych”, a przede wszystkim uczyć odpowiedzialności za zwierzęta przyjmowane do domu.

Niestety, mimo, że żyjemy w XXI w. prawda o tym, że zwierzęta też posiadają prawo do godnego życia, a pozbawione właściwej opieki bardzo cierpią, nie dla wszystkich jest oczywista.  

Na  szczęście  znalazło się  10-cioro uczniów z klas VI b i VII,  którzy chętnie przystąpili  do udziału  w akcjach czytelniczych propagujących „ludzkie” podejście do czworonogów towarzyszących nam na co dzień jako zwierzęta domowe.

Na przełomie stycznia i lutego zostały zorganizowane spotkania z uczniami klasy zerowej i klasy III SP, podczas których starsi koledzy i koleżanki czytali wybrane fragmenty książeczek H. Webb. Podczas tych  spotkaniach wymieniliśmy się refleksjami dotyczącymi lektury, a „eksperci” od przydzielonych im rozdziałów  zadbali o ułożenie pytań, skierowanych do czytelników (mających na celu sprawdzanie uważności słuchania).

Począwszy od zerówiaków, dzieci chętnie słuchały, brały aktywny udział w zajęciach i w zasadzie każde z przeprowadzonych spotkań miało formę warsztatową. Najpierw była krótka prelekcja o autorce, potem pogadanka o zwierzętach domowych i ich roli w naszym życiu, następnie odczytanie wybranych fragmentów jednej książeczki (np. „Samotne święta Oskara”- tutaj za konkretny cel przyjęliśmy sobie, by uświadamiać dzieciom od najmłodszych lat, że istoty żyjące nie są „odpowiednim materiałem” na okazjonalne prezenty).

Po zakończeniu spotkań zostawialiśmy  małe pamiątki w postaci kserówek  przedstawiających różne rasy psów. Następnego dnia większość dzieci oddawała swoje prace wychowawcy, który przekazywał je do biblioteki. Ku naszemu zaskoczeniu wróciło do nas wiele starannie wykonanych rysunków, więc przygotowaliśmy gazetkę ścienną, aby je zaprezentować całej szkole -  szkoda byłoby nie nagrodzić aktywności plastycznej naszych słuchaczy.

Pamiątką po udziale w projekcie jest także gazetka biblioteczna, na której zostały zgromadzone układane przez uczniów rymowanki na temat pozytywnego działania książek (i w ogóle czytelnictwa).  Oto niewielka cząstka tego, co udało się stworzyć:

Ten  wiedzę  ma, co niejedną  książkę  zna.

Ten reguły języka zna, kto przed czytaniem nie ucieka.

Biblioteka jest jak apteka. W aptece zdrowie zdobędziesz,

W bibliotece po wiedzę sięgniesz!

Pewny relaks ten tylko ma, kto po dobrą książkę sięga.

Tylko ten słów dużo zna, kto przed czytaniem nie ucieka.

Gdy powieść, słownik czy lektura w rękach ucznia się znajduje,

szybki  przypływ  wiedzy  zwiastuje.

Książki do ręki chętnie bierz, to wiele przygód na co dzień przeżyjesz.

Zasady ojczystej ortografii w mig chwyta ten tylko, kto dużo czyta.

Mądrzy nie będziecie, jak się z książką nie zetkniecie.

Czytanie to sposób  na przyjemne wiedzy poszerzanie.

Czytanie -  najprzyjemniejsze domowe zadanie.

Ten innym wiedzą imponuje, kto nad książkami często przesiaduje.

Potrzebną wiedzę zdobędziesz, jak po właściwą książkę sięgniesz.

Kto bibliotekę choć raz odwiedzi, już z komórką w kącie nie siedzi.

Gdy przyjaźń z książką nawiąże, poczuje się jak książę.

Niczego mu nie brakuje, bo się wiedzą posiłkuje.

Przyjacielu miły, oby Ci się piękne książki śniły,  co w świat przygód Cię przeniosą   i o nic w zamian   nie poproszą.

Ten przyjaciół pewnych ma,  komu biblioteka nie jest obca.

Kto dużo czyta, zawiłości mowy ojczystej w lot chwyta.

Kto się choć czasem nad książką pochyli, dużo rzadziej niż inni się myli.

Z książką do twarzy każdemu, nauką choć trochę zainteresowanemu.

Kto dużą wiedzę mieć chce, niech po dobrą książkę  sięgnie.

ZDJĘCIA

                                                                                                                                        Nauczyciele bibliotekarze


                                              Insta.Ling

Od roku szkolnego 2016/17 uczniowie naszej szkoły kontynuują projekt nauki języka angielskiego oraz niemieckiego na platformie językowej Insta.Ling. Jest to strona WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel systematycznie przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je codziennie w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.Regularnie korzysta z niej 60000 uczniów z całej Polski!

        Strona internetowa instaling: https://instaling.pl/


Realizacja projektu - Szkolne Przygody Gangu Słodziaków

Wychowawcy klas 1-3 już po raz drugi włączyli się w realizację zadań związanych z ogólnopolską akcją głośnego czytania przygód Słodziaków. Czytali nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście. Na podstawie wiadomości zdobytych podczas słuchania opowiadań o zwierzętach spod dużego dębu, uczniowie realizowali zaplanowane zadania. Tworzyli prace i postacie zwierząt. Zorganizowali wspólnie z wychowawcami Obchody Dnia Głośnego Czytania.
Klasa pierwsza pod kierunkiem wychowawczyni Pani Marty Pabis rozpoczęła ten dzień od wspólnego rozwiązania zagadki: „DRZEWA”. Potem uczniowie omówili budowę drzewa i uzupełnili planszę wyrazami: korzenie, pień, korona drzewa. Potem metodą burzy mózgów szukali odpowiedzi na pytanie: „Czy drzewa są potrzebne?”. Mówili,  że drzewo to dom dla zwierząt, zasłona od wiatru, że drzewa dają tlen, są materiałem do wyrobu przedmiotów z drewna oraz produkcji papieru. Następnie obejrzeli film: „OD NASIONKA DO DRZEWA”. Po obejrzeniu filmu wspólnie zasadzili kasztana, żołędzia i orzecha laskowego. Potem wysłuchali opowiadania „DRZEWA” czytanego przez nauczyciela. Omówili jego treść odpowiadając na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu, wspólnie stwierdzili, że trzeba sadzić nowe drzewa i dbać o przyrodę. Zwrócili uwagę na konieczność ograniczenia wycinki drzew i segregowania śmieci. Potem wykonali dąb wykorzystując plastikowe butelki, papier i metal. Ozdobili drzewo kolorowymi liśćmi oraz wcześniej zrobionymi w ramach projektu postaciami Słodziaków.  Potem dzieci otrzymały plansze z rodziną Słodziaków, na której ułożyły imiona  dorosłych i młodych postaci. Podsumowaniem zajęć była segregacja materiałów  do odpowiednich worków oraz uzupełnienie plakatu poprzez wklejenie rysunków przy kolorach pojemników na śmieci.

Klasa druga pod kierunkiem Pani Katarzyny Majchrzak rozpoczęła dzień od wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie ,,Dlaczego lubimy las?'' Uczniowie pisali na paskach kartonu swoje propozycje np. świeże powietrze, piękne drzewa, szum drzew, wiele zwierząt, śpiew ptaków, jagody, grzyby. Następnie przytwierdzili napisy wokół żółtego słoneczka na tablicy. Z kosza przedmiotów przygotowanego przez nauczyciela uczniowie wyjmowali kolejno: ołówek, książkę, drewnianą zabawkę i zastanawiali się co one mają wspólnego z lasem? Potem należało dokończyć zdanie ,,,W moim domu z drewna jest... ''Po obejrzeniu krótkiego filmu ,, Las trzeba szanować'' i w oparciu o własne spostrzeżenia dzieci wypowiadały się na temat funkcji lasu
i zagrożeń dla środowiska leśnego, których sprawcami są ludzie. Następnie metodą burzy mózgów szukali odpowiedzi  na pytanie ,,Jak chronić las przed wycinką?'' Podali takie odpowiedzi jak: sadzenie drzew, zastąpienie drzewa innym materiałem, zbieranie makulatury. Potem rozrzucone na dywanie przedmioty uczniowie segregowali  wrzucając do odpowiednich worków. Po ustaleniu co znaczy określenie ,, przyjaciel przyrody'' uczniowie przystąpili do wykonania  w grupach, techniką kolażu plakatu ,,Szanuj las.'' W ramach klasowego konkursu uczniowie klasy drugiej rozwiązali krótki test sprawdzający umiejętność uważnego słuchania i zapamiętywania Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków. Najlepsi zostali nagrodzeni pluszakami. Na zakończenie dnia wykonali dąb wykorzystując foliowe reklamówki, plastikowe zakrętki i szary papier. Drzewo ozdobili postaciami Słodziaków zrobionymi z makulatury, bibuły i rolek po papierze.

 

W klasie trzeciej pod kierunkiem Pani Barbary Wierdak w ramach realizowanego projektu uczniowie doskonalili głośne i ciche czytanie, a także wyrabiali nawyk codziennego czytania i obcowania z książką. Efektem końcowym klasowego projektu “Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” była twórcza praca uczniów w zakresie trzech dowolnie wybranych prac: Napiszę opowiadanie o szkolnych przygodach Gangu Słodziaków, Wykonam komiks do szkolnych przygód Gangu Słodziaków, Wykonam ilustrację dwóch ulubionych Słodziaków i opiszę ich wygląd oraz zachowanie. Wszyscy uczniowie zaprezentowali swoje prace, które zostały umieszczone na klasowej gazetce.  Najciekawsze prace zaprezentowano społeczności uczniowskiej na szkolnym korytarzu, a autorzy otrzymali mini nagrody.

 

GALERIA ZDJĘĆ 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich

  Szkoła Podstawowa
  im. Jana Pawła II
  w Łękach Dukielskich
  38-456 Łęki Dukielskie 74
 • 13 43 175 04
  NIP: 684-20-53-833

Galeria zdjęć