Z życia szkoły

Jan Paweł II Kalendarium Pielgrzymki Test wiedzy Gazetka Uroczystości SETNA ROCZNICA URODZIN

Patron

Uroczystości

„Wstańcie, chodźmy” – XIX Spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie

 

W przededniu Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”, uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i rodzicami udali się na coroczne spotkanie Rodziny Szkół Świętego Jana Pawła II na Jasnej Górze. Co roku czekamy na to wyjątkowe wydarzenie wypełnione młodzieńczą, radosną modlitwą i śpiewem. Udajemy się do naszej Matki, aby zawierzyć Jej nasze życie, naszą przyszłość. U stóp klasztoru zgromadziło się ponad 10 tysięcy osób. Ten rok jest wyjątkowy, bo w maju będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin naszego Patrona oraz obchodzimy czterdziestą rocznicę pierwszej pielgrzymki do Polski. Biskup Henryk Tomasik, który przewodniczył Mszy Świętej, w homilii mówił, że Święty  Jan Paweł II pielgrzymował po świecie, aby utwierdzać braci w wierze. Zadaniem społeczności Rodziny Szkół jest  wykorzystanie młodzieńczego zapału, aby iść, działać i dawać świadectwo wiary w codziennym życiu. Jednym z tych świadectw jest finansowe wsparcie budowy szkoły w Togo.
Tradycją stało się to, że wracając do domu wstępujemy na krótką modlitwę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Tak duchowo umocnieni możemy stawiać czoło trudom i wyzwaniom jakie czekają nas w tym roku szkolnym.

 

„Promieniowanie ojcostwa” - XVIII zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

 

11 października 2018 roku przedstawiciele naszej społeczności szkolnej – uczniowie, nauczyciele, Pani Dyrektor oraz Ksiądz Proboszcz – już po raz piętnasty wzięli udział w pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. W gronie około 14 tysięcy dzieci i młodzieży z ponad 300 szkół z kraju, a także z Białorusi, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył jak co roku biskup radomski Henryk Tomasik. Homilię wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, świadek życia papieża – Polaka. Przypomniał on, że Jan Paweł II był dla młodych ludzi ojcem, że zawsze się o nich troszczył, ale równocześnie stawiał trudne zadania. Uczył życia nie na skróty, ale w odpowiedzialności za siebie i za innych. Mówił: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej zebrani na błoniach wypuścili w niebo ponad 300 balonów z pozdrowieniami z Jasnej Góry na znak uniesienia swoich serc do nieba. Wyglądało to wspaniale, zwłaszcza że w tym roku wyjątkowo dopisała pogoda – mieliśmy prawdziwą złotą polską jesień, ciepłą i słoneczną – białe i żółte balony odleciały niesione lekkim wiatrem na tle błękitnego nieba.

W drodze powrotnej zgodnie z nasza tradycją zatrzymaliśmy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, aby podziękować za otrzymane dotąd łaski i prosząc Najświętsze Serce Pana Jezusa o dalsze łaski. ZDJĘCIA

 

 

„Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego
inspiracją do wychowania młodego pokolenia”

W październiku bieżącego roku nasza społeczność świętowała 15. rocznicę nadania szkole imienia Świętego Jana Pawła II. Ukoronowaniem obchodów był udział przedstawicieli  grona pedagogicznego w Ogólnopolskiej Konferencji Szkół im. Jana Pawła II i kardynała S. Wyszyńskiego, która miała miejsce 26 X 2017 roku w WSPiA  w Rzeszowie.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kościele Św. Jadwigi Królowej. Homilię wygłosił Prymas Polski  arcybiskup Wojciech Polak. Poruszył temat wychowania młodzieży. Mówił, że  jest ono trudnym i poważnym wyzwaniem: „Młodzi ludzie szukają wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują od was odpowiedzi na wiele pytań, które w każdym pokoleniu nurtują umysły i serca ludzi młodych. Tak wrażliwi na bezpośrednie świadectwo i spragnieni autentyczności, domagają się od was – jak mówił jeszcze święty Jan Paweł II – nade wszystko przykładu życia. Trzeba więc, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w ich młodzieńczej walce. Pomagajcie im więc – zachęcał Święty Papież – budować fundamenty pod ich przyszłe życie.”

W dalszej części konferencji można było wysłuchać wykładu programowego Prymasa Polski  oraz dwóch paneli dyskusyjnych „Wprowadzenie w świat wartości – w centrum uwagi współczesnej edukacji” oraz „Współczesne dylematy wychowania do wartości”.  Uczestnicy paneli dyskusyjnych podawali przykłady różnych działań wychowawczych, które były inspirowane etosem dwóch wspaniałych Polaków: Stefana Wyszyńskiego i Świętego Jana Pawła II. Niezwykle wzruszającą częścią konferencji było wysłuchanie świadectwa o Helence Kmieć- wolontariuszce, która została zamordowana w tym roku w Boliwii.

Konferencja była wydarzeniem nie tylko integrującym  szkoły noszące imiona kard. S. Wyszyńskiego i Jana Pawła II, ale przede wszystkim okazją do upowszechniania ich spuścizny i -  jak powiedziała pani kurator M. Rauch -  budowania etosu tych dwóch Polaków dla przyszłych pokoleń.

                                                                                                                             B. Skalska, U. Pachana - Szpiech

 

„Idziemy naprzód z nadzieją”  - XVII zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Wczesnym rankiem 4 października 2017 roku uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły po raz czternasty udali się do Częstochowy, aby uczestniczyć  w niezwykłym spotkaniu szkół noszących imię Jana Pawła II. Częstochowa powitała nas pięknym słońcem. Tym radośniej podążyliśmy do kaplicy, aby pokłonić się Jasnogórskiej Pani, a potem- odmawiając  różaniec-oczekiwaliśmy na Mszę Świętą. U stóp klasztoru zgromadziło się ponad 15 tysięcy wiernych z około 360 szkół.  Jak co roku na wałach klasztoru powiewały setki sztandarów szkół noszących imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Wśród zgromadzonych byli uczniowie od przedszkolaków po studentów, rodzice, nauczyciele, księża. O godzinie 11.00 rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył biskup radomski Henryk Tomasik. W czasie homilii powiedział: „Dzisiaj na Jasnej Górze chcemy przypomnieć, że nasz patron – święty Jan Paweł II mówił: cały Twój, Maryjo. Od naszego patrona chcemy uczyć się takiej postawy wobec Pana Boga i Matki Najświętszej”.

Ten rok jest szczególnie poświęcony Maryi, ponieważ obchodziliśmy 100-lecie objawień fatimskich, , 140 lecie objawień w Gietrzwałdzie i300-lecie koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Nasza szkoła też w tym roku przeżywa swój mały jubileusz – 15 lecie nadania szkole imienia Jana Pawła II. Przed obrazem Czarnej Madonny dziękowaliśmy za otrzymane do tej pory łaski i prosiliśmy o dalszą opiekę i błogosławieństwo. W drodze powrotnej wstąpiliśmy na krótką modlitwę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i do Centrum Jana Pawła II. Tak wzmocnieni duchowo jesteśmy gotowi stawić czoło trudom i wyzwaniom , jakie nas czekają w tym roku szkolnym.

 

XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

W dniu 13 października 2016 roku uczennice i uczniowie ZSP w Łękach Dukielskich wraz z księdzem proboszczem i nauczycielami wyruszyli na XVI Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. W tym roku spotkaniu towarzyszyło hasło: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. O godzinie 11-tej odbyła się uroczysta msza święta z udziałem Pocztów Sztandarowych pod przewodnictwem duszpasterza Rodziny Szkół bp. Henryka Tomasika, podczas której został odczytany list skierowany do młodzieży od prezydenta Polski. Oprawę mszalną prowadzili uczniowie z progimnazjum z Wilna. Po mszy świętej nastąpiło odczytanie Aktu Zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski oraz listu od Ojca Świętego Franciszka. Młodzi otrzymali z Jasnej Góry różańce i obrazki „Jezu ufam Tobie” z wypisanymi uczynkami miłosierdzia jako zadanie do realizacji w swoim codziennym życiu.
W drodze powrotnej uczestnicy pielgrzymki udali się do  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Zwiedzili tam również Centrum Jana Pawła II.

Poczet Sztandarowy reprezentowali: Arkadiusz Węgrzyn, Martyna Gac, Dominika Łajdanowicz, Dominik Szczepanik i Robert Lągawa.

 

XV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Tegoroczne spotkanie przedstawicieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze zostało zaplanowane na 8 października. Tego dnia, wczesnym rankiem, wyruszyliśmy autokarem do Częstochowy. Nasza grupa pielgrzymkowa liczyła 49 osób, w tym 34 uczniów klas: VI SP, I, II i III G oraz 15 osób dorosłych. Wśród młodzieży przeważali uczniowie najstarszej klasy gimnazjum – bo jak każe szkolna tradycja – to oni wraz z wychowawcą odpowiadają za stronę organizacyjną pielgrzymki.

Dla całej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II rok 2015 ma szczególne znaczenie  -  mija 10 lat od śmierci wspólnego Patrona, który słowami „Totus tuus” zawierzył całe swe życie Czarnej Madonnie. To właśnie dlatego spotkania przedstawicieli szkół noszących Jego imię odbywają się w tym miejscu.

Na tegoroczną pielgrzymkę przybyło blisko 20 tys. osób reprezentujących około 500 szkół z całej Polski oraz z Wilna. Był to już XV spotkanie, którego hasłem przewodnim stały się słowa: „Jan Paweł II – patron rodziny”, bo nasz Papież często mówił o rodzinie i podkreślał jej szczególną rolę w kształtowaniu młodego człowieka.

O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta z udziałem pocztów sztandarowych odprawiona pod przewodnictwem duszpasterza Rodziny ks. biskupa Henryka Tomasika. W  homilii biskup mówił do zgromadzonych pielgrzymów: „Przychodzimy z modlitwą za nasze rodziny. Nasz patron św. Jan Paweł II był bardzo zatroskany o los rodzin.  Dzisiaj modlimy się o to, by każda rodzina była małym kościołem (…). Nasze rodziny będą małym Kościołem wtedy, gdy będzie w nich wiara, i gdy będziemy naśladowali ofiarną miłość Pana Jezusa (…)”.

Po Eucharystii odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej, a także list Rodziny Szkół Jana Pawła II skierowany do Ojca Świętego Franciszka.  Modlitwie i śpiewom towarzyszyła ciepła atmosfera, poczucie wspólnoty i radość z faktu, że tworzymy stale powiększającą się Rodzinę, która co roku u stóp Czarnej Madonny szuka wsparcia i siły do radzenia sobie z problemami codzienności.

Dzięki spotkaniom na Jasnej Górze, które planujemy z chwilą rozpoczęcia się nowego roku szkolnego nasz Patron jest obecny nie tylko w nazwie szkoły, ale także w naszym życiu i działaniach, zwłaszcza tych podejmowanych w październiku. Dla naszej szkolnej społeczności, poza pielgrzymką, zawsze jest to czynny udział w nabożeństwie fatimskim oraz Niedzieli Papieskiej.

W drodze powrotnej z Częstochowy wstąpiliśmy na krótką modlitwę do coraz piękniejszego Centrum Jana Pawła II -  po którym oprowadził nas ks. Z. Babiarz - oraz do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Na Jasną Górę z pewnością wrócimy w październiku 2016 r.!

 


XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Tradycją naszej szkoły stało się październikowe pielgrzymowanie do Częstochowskiej Pani. 9 października 2014 po raz jedenasty 53 osobowa delegacja młodzieży i nauczycieli udała się do Częstochowy na 14. spotkanie Rodziny Szkół Świętego Jana Pawła II. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”.  W tym roku pielgrzymka miała szczególny wymiar.  W ten piękny, słoneczny i bardzo ciepły, jak na październik dzień 25 tysięczny tłum młodzieży, dzieci przedszkolnych, księży,  przedstawicieli władz oświatowych, rektorów, dyrektorów, wychowawców, katechetów i rodziców dziękował Czarnej Madonnie za kanonizację naszego Patrona. Nuncjusz Apostolski w Polsce Celestyno Migliore, który współprzewodniczył Mszy Świętej powiedział: „ …spotkanie jest podziękowaniem do Boga za kanonizację waszego Protektora, papieża z Polski. Wy stworzyliście mu żywy pomnik, bardzo wiele takich pomników, którymi są osoby, ich piękne idee, przekonania, formowane w tych szkołach umysły, serca, sumienia…” Podczas Eucharystii nie mogło zabraknąć  relikwii Świętego Jana Pawła II. Ogromna charyzma naszego Patrona jest wciąż mocno odczuwalna, czego dowodem jest 15 nowych szkół, które dołączyły do Rodziny. Doczekaliśmy się również sztandaru Rodziny Szkół, który został poświęcony podczas Mszy świętej.

Każdy z nas, pielgrzymujących, jechał z jakąś własną intencją, prośbą, podziękowaniem. Dopełnieniem tego była modlitwa przy relikwiach Świętej Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Zobacz zdjęcia


 

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

 

W czwartek, 10.10. 2013 r. – już po raz dziesiąty -  uczniowie naszej szkoły uczestniczyliw XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II na Jasną Górę. Na coroczne spotkanie modlitewne przybyli księża, rektorzy, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, katecheci oraz dzieci i młodzież szkół  noszących imię bł. Jana Pawła II – około 20 tys. przedstawicieli szkół z całej Polski. Tegoroczna pielgrzymka miała szczególny wymiar, ponieważ w tym roku Rodzina Szkół im. Jana Pawła II obchodzi 15-lecie istnienia. Jasnogórskiemu spotkaniu towarzyszyły relikwie bł. Jana Pawła II podarowane nam przez kardynała Stanisława Dziwisza. W tym roku pamiątką naszej pielgrzymki będzie sfinansowanie krzyża, który zwieńczy wieżę widokową Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie. Spotkanie było okazją do  modlitwy, śpiewu i poczucia wspólnoty. Tysiące dzieci i młodzieży zgromadziło się pod Jasnogórskim Szczytem, gdzie o godz. 11.00 została odprawiona uroczysta msza św. z udziałem 398 pocztów sztandarowych. Eucharystii przewodniczył bp Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz szkół im. Jana Pawła II. Na uroczystych obchodach nie mogło zabraknąć naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym -  łącznie 38 uczestników z ks. proboszczem Z. Babiarzem  i dyrektorem szkoły panią K. Delimatą. Każda nasza wizyta w tym szczególnym dla nas i dla naszego Patrona miejscu  pozostawia  niezapomniane wrażenia i przeżycia skrywane gdzieś w głębi serca. Właśnie tam - na Jasnej Górze - wśród wielu tysięcy naszych kolegów i koleżanek ze szkół Jana Pawła II z całego kraju czujemy szczególną dumę i wielki zaszczyt bycia uczniem szkoły, której Patron wkrótce zostanie ogłoszony Świętym. Czekamy na tę chwilę z niecierpliwością i wielką radością. Dlatego kontynuując piękną tradycję, pielgrzymowaliśmy już po raz dziesiąty na Jasną Górę, aby modlić się o  łaski potrzebne do realizowania wskazań naszego Patrona – Jana Pawła II.

 


 

Wprowadzenie relikwii błogosławionego Jana Pawła II do naszej świątyni

 

Druga niedziela Adwentu, tj. 9 grudnia br. to kolejna ważna data dla całej wspólnoty parafialnej z Łęk Dukielskich. W tym dniu nastąpiło  wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. To doniosłe wydarzenie zostało poprzedzone rekolekcjami, głoszonymi od piątku przez ks. profesora Franciszka Rząsę. Warto tutaj wspomnieć, że rekolekcjonista osobiście uczestniczył w wykładach prowadzonych przez Karola Wojtyłę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

            Uroczysta Msza św. o godz. 10.00, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza rozpoczęła się odśpiewaniem pieśni, która powstała na okoliczność beatyfikacji Papieża – Polaka. Powtarzające się słowa refrenu: „Janie Pawle teraz przyjdź, z mocą jak błogosławiony…” podkreślały doniosłość chwili. Potem nastąpiło powitanie relikwii przez  delegację szkoły , osoby reprezentujące działające w parafii organizacje kościelne oraz samego proboszcza.

            Po lewej stronie ołtarza została przygotowana przez nauczycieli okolicznościowa dekoracja. Główny element subtelnego wystroju stanowił portret bł. Jana Pawła II ofiarowany delegacji szkolnej przez kardynała S. Dziwisza podczas audiencji na Franciszkańskiej 3. Obraz jest reprodukcją dzieła włoskiej malarki, Diny Bellotti, powszechnie znanej jako „portrecistka Papieży”. Wystawiony w kościele portret nazywany jest „jasnym wizerunkiem Papieża” . Sam Ojciec Święty chyba lubił ten portret, bo chętnie darował go odwiedzającym go delegacjom. Obecnie tę tradycję pielęgnuje kardynał Dziwisz, który przybywając w różnych miejscach na świecie, jako pamiątkę pozostawia właśnie ten wizerunek naszego rodaka.

            Ksiądz rekolekcjonista, w homilii podkreślał, jakim człowiekiem był Jan Paweł II, jak ogromną  rolę w Jego niełatwym życiu odgrywała modlitwa. Zwrócił też uwagę na fakt, że polski papież jest jednym z nielicznych, któremu tuż po śmierci nadano przydomek „Wielki”.

 

            W oprawę liturgii włączyła się społeczność szkolna i parafialna, a pieśni wykonywały naprzemiennie dwa chóry: Musica i Łęczanie.

Po zakończonej Eucharystii wierni mogli ucałować relikwie.

 


 

Wizyta w Kurii Metropolitarnej w Krakowie

 

Zaledwie przed miesiącem  Zespół  Szkół Publicznych  w Łękach Dukielskich uroczyście obchodził  10. rocznicę nadania szkole imienia. Staraliśmy się, aby
w program obchodów wpisać działania zmierzające do przybliżenia postaci Patrona tym, którzy pamiętają Jego pontyfikat, ale także tym, dla których jest on częścią najnowszej historii.  11 października,  jak co roku liczną -  blisko 50-osobową grupą - odbyliśmy pielgrzymkę na Jasną Górę, by uczestniczyć w uroczystej Mszy św. odprawianej dla przedstawicieli społeczności  szkolnych należących do Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II. Kilka dni później włączyliśmy się w przygotowanie szkolnej Fatimy i Niedzieli Papieskiej. Zamknięciem obchodów były uroczystości  przeżywane 22 października, kiedy wspólnie z licznymi gośćmi uroczyście świętowaliśmy Dzień Patrona. Wtedy jeszcze nie przypuszczaliśmy, że w niedługim czasie kościół w Łękach Dukielskich stanie się miejscem szczególnej obecności błogosławionego Jana Pawła II. Zabiegi o to, by Ojciec  Święty w znaku relikwii był obecny w miejscowej świątyni zostały podjęte  przez poprzedniego proboszcza parafii, księdza Alojzego Szweda.  Jednak otrzymanie relikwii  niejako na 10 –lecie szczególnego związania się całej lokalnej społeczności z osobą Jana Pawła II możemy traktować jako wyróżnienie i znak Jego opieki.

                23 listopada br. obecny proboszcz ks. Zdzisław Babiarz oraz trzyosobowa delegacja  grona pedagogicznego na czele z panią dyrektor Krystyną Delimatą miała zaszczyt uczestniczyć w niecodziennym spotkaniu. Miejscem tego spotkania był budynek Kurii Metropolitalnej w Krakowie mieszczący się przy znanej wszystkim ulicy Franciszkańskiej 3. To właśnie tu, każdorazowo podczas pielgrzymek do ojczyzny,  zatrzymywał się nasz Wielki Rodak. Na pamiątkę tych wydarzeń w jednym z okien wciąż widnieje Jego portret. Czekając na audiencję mieliśmy świadomość ,że za moment spotkamy człowieka, który wyznał w jednym z wywiadów: „Byłem przy nim prawie czterdzieści lat. Najpierw przez 12 lat w Krakowie, a potem przez kolejnych dwadzieścia siedem w Rzymie. Zawsze przy nim. Zawsze u jego boku.”  Ta szczególna więź  - jak pisze w swoim „Świadectwie” kardynał Stanisław Dziwisz zaczęła rodzić się od 8 października 1966 roku, kiedy to biskup Karol Wojtyła zaproponował mu funkcję osobistego sekretarza. Ksiądz Dziwisz miał wtedy 27 lat, a  biskupa znał go wyłącznie jako profesora, a zatem – na dystans, powierzchownie. Gdy został jego pomocnikiem i przebywał przy nim ciągle w obszernym pałacu przy Franciszkańskiej, miał możliwość obserwowania, jak niezwykłym był człowiekiem. Urzekała go  duchowość, pracowitość  i skromność młodego biskupa.

                Mając na uwadze fakt, że kardynał Dziwisz jest jedyną osobą, która przez wiele lat pozostawała w tak bliskich kontaktach z naszym Ojcem Świętym, odczuwaliśmy szczególną radość, że to właśnie z jego rąk przyjmujemy relikwie. Podczas spotkania w kilku zdaniach opowiedzieliśmy kardynałowi o naszej szkole i pokazaliśmy kronikę, w której staramy się zamieszczać informacje o  wydarzeniach związanych z osobą Patrona. Znakiem upamiętniającym nasze spotkanie z byłym sekretarzem Ojca Świętego jest jego wpis do kroniki: „Niech Patron błogosławiony Jan Paweł Wielki opiekuje się całą szkołą, która nosi Jego imię.” Ponadto kardynał przekazał nam reprodukcję pięknego obrazu z wizerunkiem Jana Pawła II autorstwa włoskiej malarki.

                Następnie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św.  w kościele Dominikanów, po czym udaliśmy się na Wawel, by oddać  hołd parze prezydenckiej spoczywającej w zamkowej krypcie.

  W drodze powrotnej z Krakowa wstąpiliśmy do Łagiewnik, gdzie zobaczyliśmy powstające Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Jest to projekt zainaugurowany w styczniu 2006 r. przez Metropolitę Krakowskiego, ks. Kardynała S. Dziwisza.  Zasadniczym zadaniem Centrum ma być upowszechnianie nauczania Jana Pawła II poprzez szeroko rozumianą działalność naukową, edukacyjna i społeczną. Centrum zaplanowane jest jako kompleks obiektów, które będą pełniły funkcje m.in.: kościoła, muzeum multimedialnego, instytutu naukowego oraz domu rekolekcyjnego. Część budynku, w której mieści  się kościół, już funkcjonuje. W jednej z kaplic znajduje się przywieziona z Watykanu płyta z grobu Jana Pawła II oraz relikwiarz z Jego krwią.

Ten pobyt w Krakowie na pewno na zawsze zostanie w naszej pamięci, a obecność relikwii bł. Jana Pawła II w kościele jeszcze mocniej zwiąże społeczność szkolną ze społecznością parafialną.

                         

                                                                        

Autorem zdjęć jest pan Tadeusz Warczak


 

10-lecie nadania szkole imienia Jana Pawła II

 

22 października br.  był niecodziennym dniem dla Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich. W tym dniu szkoła miała swoje święto, obchodziła  10-lecie nadania jej imienia Jana Pawła II.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, która zgromadziła wielu zaproszonych gości oraz mieszkańców naszej społeczności lokalnej. Dalszy ciąg obchodów miał miejsce w szkole, gdzie Pani Dyrektor powitała zebranych na tak doniosłej uroczystości i przybliżyła historię nadania imienia naszej szkole. Potem głos zabierali przedstawiciele władz oraz goście. Po części oficjalnej przyszedł czas na występy dzieci i młodzieży.

Pierwsza część programu artystycznego miała charakter wspomnieniowo – refleksyjny. Przywołana została biografia Karola Wojtyły, naszego rodaka, którego świat okrzyknął Człowiekiem Stulecia i Papieżem Przełomów.  Wystąpieniu młodzieży  towarzyszyła powaga. Przybliżając fakty z życia swojego patrona,  recytatorzy starali się oddać Mu należyty hołd i szacunek.Program artystyczny uświetnił występ szkolnego chóru "Musica" oraz zespół taneczny "Baletki".

W zupełnie innym nastroju utrzymana była druga część programu. Tym razem występujący skupili się na przekazaniu w sposób lekki i zabawny prawdy o tym, czym jest miłość i jak ważną rolę odgrywa w życiu każdego człowieka. Wiadomo, że Jan Paweł II w młodości kochał teatr i chętnie sam podejmował różne aktorskie wyzwania.  Z tej przyczyny uczniowie szkoły noszącej Jego imię próbowali się wcielić w aktorów i zaprezentowali  scenki, ukazujące różne oblicza miłości. Przed zebranymi najpierw pojawili się amorkowie, a potem pary przemawiające znanymi strofami liryki miłosnej (m. in. Mickiewicza i M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej). Nie zabrakło także postaci znanych z literatury, takich jak: kochankowie z Werony, Michał Wołodyjowski z Baśką oraz Klara i Aniela z Fredrowskich „Ślubów panieńskich”. Młodzi aktorzy starali się jak najlepiej oddać emocje odgrywanych przez siebie postaci, a przy tym zadbali o stroje i rekwizyty pozwalające zebranym na krótkie wycieczki w różne epoki. Dopełnieniem tej części występu było podanie receptury na niezawodny eliksir miłosny, który  - jak każe tradycja – uwarzyła w kotle Ola Brożyna, doskonale wcielając się w rolę wiejskiej znachorki.
Na zakończenie swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie uczęszczajacy na zajęcia tańca towarzyskiego STEP oraz dziecięcy zespół ludowy "Łęczanie".

 

Zobacz galerię zdjęć

 


 

Jan Paweł II - człowiek modlitwy

 

Tegoroczny Dzień Papieski zbiegł się z obchodami 9. rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie przygotowali krótki montaż słowno – muzyczny, który został zaprezentowany podczas niedzielnej mszy świętej. Poprzez wiersz i pieśni uczniowie przypomnieli postać błogosławionego Jana Pawła II
jako człowieka rozmodlonego, mądrego, kochającego, niosącego dobroć do serca każdego człowieka. Ojciec Święty powtarzał, że „Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z pomocą”, dlatego do wszystkich, którzy się zniechęcają woła:

Więc wstań i
Wypłyń na głębię wiary!
Wstań i
Wypłyń na głębię nadziei!
Wstań i
Wypłyń na głębię miłości!
Wstań i
wypłyń na głębię szczęścia!
Wstań i
Wypłyń na głębię przebaczenia!
Wstań i
Wypłyń na głębię modlitwy!
Wstań i
Wypłyń na głębię życia !

Po zakończonej mszy świętej wierni wraz z zaproszonymi gośćmi panami Burmistrzami Markiem Górakiem i Andrzejem Bytnarem mogli ucałować relikwie błogosławionego Jana Pawła II.

 


 

„Świętość owocem wiary, nadziei, miłości”

 

Program artystyczny „Świętość owocem wiary, nadziei, miłości” przygotowany w dniu wizyty księdza biskupa Mariana Rojka  był jedną z form podziękowania za beatyfikację Jana Pawła II i przypomnieniem najważniejszych przesłań, które chciał nam przekazać Ojciec Święty: „ A świętość to doskonałość. Każdy otrzymał powołanie do świętości. To jest zadanie do zrealizowania dla każdego z nas. Świętość realizuje się poprzez przekraczanie samego siebie, swoich słabości, swoich grzechów”

To, co wyróżnia świętego od zwykłego chrześcijanina, to heroiczna wiara. Karol Wojtyła od dziecka był nie tylko pobożny, ale też świadomy swojej wiary. Swoim codziennym życiem dawał przykład, jak żyć i jak rozumieć wiarę.

 

Człowiecza dola
Płatkami róży
Rzadko bywa usłana,
Kark zgina ciężar,
Tragedii brzemię
Wytrwać pomaga
- Wiara

 

Jan Paweł II był nazywany papieżem nadziei. Głosił, że nadzieja pozwala zachować wiarę w lepsze jutro i z ufnością oczekiwać zbawienia. Sam niósł nadzieję spychanym na margines społeczeństwa, biednym, chorym, poniżanym, więźniom, ofiarom kataklizmów.

„Czasem jesteśmy lampami bez światła, lampami, które nie świecą, których możliwości nie zostały zrealizowane. Przyszedłem, aby zapalić
w waszych sercach ten płomień, który mogły zgasić przeżyte rozczarowania i niespełnione nadzieje”

 

Papież podkreślał, że Chrystus stawia nam wysokie wymagania, domaga się miłości do nieprzyjaciół i przebaczenia. Ojciec Święty przebaczył niedoszłemu swojemu zabójcy, a swoją miłość wyrażał poprzez poznawanie sytuacji życiowych i modlitwę za nędzarzy, uchodźców, chorych, bezrobotnych, dotkniętych przemocą.

Jan Paweł II jest dla świata znakiem dobra i miłości Boga, prawdziwym świadkiem  Chrystusa i Jego Ewangelii, człowiekiem świętym.

Nasza szkolna społeczność poprzez słowa wiersza zapewniła zgromadzonych gości, że będzie stać na straży prawd głoszonych przez naszego Patrona i przy nich wiernie trwać.

 

Janie Pawle
Zobacz jak świeci w mroku Twoja Jasna Góra
Kraków dzwonem Zygmunta w bramę nieba puka
Tatry i Wybrzeże drogowskazem krzyża
Mówią że nie daremna była Twa nauka

Totus tubus powtarzałeś w każdej trudnej porze
Któż bardziej jak nie matka rozumie i czeka
Gdy przez Ostrą Bramę w niebo Jasnej Góry
prowadzi czułym sercem każdego człowieka

zobacz tam gdzie rzucałeś ziarna swego serca
dziś płoną świece modlitwy płomieniem
świat zdumiony przystanął bo odkrył na nowo
że radością się stało człowiecze cierpienie

uczeni w piśmie Twoje obracają słowa
próbują jeszcze mówić o ziemskich potrzebach
a przez morze modlitwy co bije o serce
barka już odpłynęła za horyzont nieba …

zdumieni wobec wielkiej tajemnicy Boga
przystajemy przy brzegu gdzie wiatr boży wieje
a ci co zobaczyli że Bóg czyni cuda
poniosą z sobą Wiarę, Miłość i Nadzieję.

Ojcze Święty
Janie Pawle II
Jeśli miłość do Ciebie, to bezgraniczna,
Jeśli pamięć o Tobie, to na zawsze,
A jeśli wiara,
To taka jak Twoja:
Zdolna góry przenosić,
Ludzi jednoczyć
Zmieniać oblicze ziemi.

 

 


 

Szósta rocznica śmierci Jana Pawła II

 

Wiem o Tobie – Jesteś

Widziałam w tłumie – Twą twarz Ojca

Patrzałeś w moje oczy

Widziałam ogrody Boga

Wiem o Tobie – Jesteś

Nauczyłam się kochać

Każdy Twój uśmiech,

Który jest wierszem rzuconym o ziemię,

Jak ziarno,

Rośniesz we mnie

Nadzieją, miłością, wiarą

Jesteśmy przy Tobie.

 

2 kwietnia 2011roku po raz ostatni wspominaliśmy rocznicę śmierci naszego Patrona Jana Pawła II. Z tej okazji, młodzież przygotowała program artystyczny  pod tytułem „Wiara, nadzieja, miłość”, który został przedstawiony podczas Mszy Świętej. Celem tego montażu słowno – muzycznego było nie tylko wspomnienie postaci Jana Pawła II, ale przede wszystkim ponowne odkrywanie prawdy, że chrześcijanin to człowiek wiary, nadziei i miłości. Ojciec Święty zawsze powtarzał, że: „ dzisiejszemu światu potrzeba czytelnego świadectwa wiary, nadziei i miłości”

Wiara jest jedną z najważniejszych cnót wiążących człowieka z Bogiem. Nasz Patron dawał przykład, jak należy żyć wiarą na co dzień, jak ją rozumieć. Dla nas wszystkich był niewzruszoną skałą wiary, sterownikiem barki, który pośród sztormów i burz pewnie prowadzi Kościół do Królestwa Bożego.

Przyszłość człowieka zależy od niego samego. Dla chrześcijanina nie ma sytuacji beznadziejnych, zawsze trzeba mieć nadzieję, a siłą nadziei jest pokonanie zła dobrem.

„ Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Nadzieja zawieść nie może. Dlatego z mocną nadzieją klękaj do codziennej modlitwy i podejmuj swoje obowiązki. Dzięki pomocy Boga możesz przeżywać modlitwę  i pracę w duchu Totus Tuus”

Miłość była motorem działania Ojca Świętego. Każde spotkanie z wiernymi, każda pielgrzymka była okazją głoszenia prawdy o Bożej miłości. Chrystus stawia wysokie wymagania, domaga się miłości wszystkich, przyjaciół i nieprzyjaciół, ubogich, prześladowanych, chorych, bezdomnych, pogardzanych, zepchniętych na margines życia społecznego. „Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych, nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałego dawania”

Uroczystości szóstej rocznicy śmierci Jana Pawła II były zaproszeniem do pójścia drogą, którą Ojciec Święty wytrwale nam wskazuje, zaproszeniem do przyjęcia postawy zakorzenionej w wierze, nadziei i miłości.

 

 

         

 


 

Uroczystości związane z Patronem Szkoły

 

Jak co roku uroczystości rozpoczęła pielgrzymka młodzieży na Jasną Górę zorganizowana przez panią Magdalenę Aszlar. 
6 października 2011 roku wczesnym rankiem 59-osobowa grupa pielgrzymów wyruszyła do Częstochowy na dziesiąte już spotkanie młodzieży 
z „Rodziny Szkół im. Jana Pawła II”. Pod wałami, u stóp „Czarnej Madonny” zebrało się ponad dwadzieścia tysięcy dzieci, młodzieży, 
księży, katechetów, nauczycieli aby wspólnie dziękować za otrzymane łaski i prosić o dalsze błogosławieństwo oraz szybką beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Na wałach powiewało w blasku słońca prawie pięćset szkolnych sztandarów. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup H. Tomasik. W czasie nabożeństwa obecny był krzyż, który towarzyszył Ojcu Świętemu podczas ostatniej Drogi Krzyżowej. Był to szczególny znak łączności z Patronem naszej szkoły. 
Z okazji 10 rocznicy istnienia „Rodziny Szkół”, młodzież podarowała Czarnej Madonnie kielich mszalny zawierający cztery postacie szczególnie bliskie młodzieży: Świętą Jadwigę, Świętego Stanisława Kostkę, błogosławioną Karolinę Kózkównę i Jana Pawła II. Drugim etapem naszej pielgrzymki były Gidle, niewielka miejscowość niedaleko Częstochowy słynąca z cudownej figurki Matki Boskiej Gidelskiej Uzdrowicielki Chorych. Jeden z ojców Dominikanów przybliżył nam historię cudownej figurki i opowiedział o licznych uzdrowieniach. Zaopatrzeni w specjalne ampułki z winem i nowenną do Matki Boskiej Gidelskiej, umocnieni duchowo wróciliśmy do domu.

Kolejnym punktem uroczystości papieskich była Szkolna Fatima przygotowana przez Panią katechetkę Danutę Witowską. 
Nauczyciele, rodzice włączyli się w oprawę mszy świętej, a młodzież poprowadziła modlitwę różańcową. W ceremonii uczestniczyli zaproszeni goście z zaprzyjaźnionej szkoły w Głojscach, która przymierza się do nadania szkole imienia Jana Pawła II. Nasze szkolne uroczystości zakończyliśmy mszą świętą 10 października w Niedzielę Papieską. Młodzież szkolna pod kierunkiem Pań: Dominiki Aszklar i Bernardy Skalskiej, przygotowała krótki montaż słowno-muzyczny, którego celem nie było tylko „wzruszające wspomnienie historycznego wydarzenia, lecz zaproszenie do pójścia drogą, którą Ojciec Święty wytrwale nam wskazywał”. Prosiliśmy aby „kolejna rocznica zmobilizowała nas do modlitewnej wdzięczności za dar Jana Pawła II. Niech nasza postawa – zakorzeniona w wierze, miłości- zaowocuje uczynkami życia autentycznie chrześcijańskiego”. 
W mszy świętej uczestniczył pan burmistrz Marek Górak, któremu uczniowie podziękowali za dotychczasową opiekę i wsparcie w realizacji projektów i udział w uroczystościach szkolnych. Zarówno mszy świętej jak i Nabożeństwu Fatimskiemu towarzyszył chór szkolny pod przewodnictwem pana Andrzeja Aszlara oraz wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży przygotowana przez panią Katarzynę Majchrzak. 

Zdjęcia z uroczystości rocznicowych i pielgrzymki.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich

  Szkoła Podstawowa
  im. Jana Pawła II
  w Łękach Dukielskich
  38-456 Łęki Dukielskie 74
 • 13 43 175 04
  NIP: 684-20-53-833

Galeria zdjęć