Z życia szkoły

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Alfik Humanistyczny i Matematyczny

Konkursy

2017/2018

 UWAGA KONKURS NA WAKACJE!

Pracownia informatyczna i polonistycznia, wspólnie z Samorządem Uczniowskim, ogłaszają konkurs "Na wakacje z obiektywem"  - szczegółowy regulamin znajduje się w załączniuku konkurs_na_fotoreportaz.doc

POWODZENIA!


"TOP Klasa"

UWAGA!
Wyniki organizowanego przez Samorząd Uczniowski rocznego konkursu TOP Klasa:
I miejsce - klasa VI: 163 punkty
II miejsce - klasa III G: 160 punktów
III miejsce - klasa IV a: 113 punktów
IV miejsce - klasa V: 105 punktów
V miejsce - klasa VII: 77 punktów
VI miejsce - klasa IV b: 60 punktów
VII miejsce - klasa II G: 52 punkty

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!


Sukcesy  Gimnazjalistów w konkursie „Jestem Lingwistą”

29 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Głojscach odbyła się kolejna edycja międzyszkolnego konkursu „Jestem Lingwistą”. Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów z Gimnazjum. Zadaniem uczniów było rozwiązać test badający umiejętności językowe i wiedzę kulturową z języka angielskiego i niemieckiego.

Z języka niemieckiego:

wyróżnienie otrzymali Marcin Sz. oraz Klaudia M.

Z języka angielskiego:

 II miejsce zajął Marcin Sz.

 III miejsce zajęła Simona R.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w  wybranych szkołach średnich.


Finał konkursu historycznego: „Krosno i powiat krośnieński – historia i współczesność”

Dnia 5 czerwca 2018 r. w Muzeum Podkarpackim w Krośnie przeprowadzono finał kolejnej edycji konkursu „Krosno i powiat krośnieński – historia i współczesność”.
Konkurs był skierowany do uczniów gimnazjów z Krosna i powiatu krośnieńskiego. Tematyka tegorocznego konkursu dotyczyła najważniejszych wydarzeń politycznych oraz wybitnych postaci regionu z XIX i XX wieku związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W kwietniu 2018 r. przeprowadzono eliminacje szkolne, które miały wyłonić jednego reprezentanta szkoły. Do konkursu zgłosiło się  2 uczniów gimnazjum: Marcin S. i Wiktor .G. W finale konkursu w Muzeum Regionalnym w Krośnie wziął udział uczeń: Wiktor G. pod opieką nauczyciela historii, Beaty W. Uczeń naszej szkoły wykazał się dużą wiedzą związaną z tematyką konkursu i uzyskał tytuł laureata zajmując VI miejsce. 

W nagrodę otrzymał dyplom oraz nagrodę książkową. Uhonorowano również opiekunów uczniów poprzez wręczenie im podziękowań oraz pamiątkowych książek. Przy okazji konkursu uczestnicy wraz z nauczycielami mieli możliwość zapoznania się z wystawami czasowymi i stałymi znajdującymi się w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

"Sylwetki wybitnych Polaków"

§ 1

 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich

§ 2

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej Sylwetek wybitnych Polaków z jednej dziedziny życia publicznego. Można wybrać dowolną dziedzinę np.: naukę, kulturę, sztukę, sport, itp.

§ 3

 Cele konkursu:

• zainteresowanie uczniów znanymi i słynnymi Polakami z różnych dziedzin wiedzy

• wzbudzanie dumy narodowej i poczucia patriotyzmu

• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,

• kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,

•wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,

§ 4

Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prace są wykonywane indywidualnie. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet Open Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.
W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy.

Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich

§ 5

Miejsce i termin składania prac:

prace należy dostarczyć na płycie CD do pani K.Szczurek lub M.Dziedzic. Prace przyjmowane będą do dnia 7.06.2018. wyniki ogłoszone zostaną 14.06.2018r.

§ 6

 Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej, a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

2.  Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

- charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,

- napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

3. Oceniana będzie również:  estetyka i efekt wizualny, zawartość prezentacji, grafika i cała szata graficzna, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.                                                                                                      

§ 7

Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VII SP oraz  II – III GIM.

§ 8

Organizatorem konkursu są nauczyciele ze Szkoły Podstawowej: pani Małgorzata Dziedzic oraz Katarzyna Szczurek.


XVII Gminny Mistrz Matematyczny i Humanistyczny

Juz po raz kolejny, 17 maja, nasza szkoła była organizatorem XVII Gminnego Konkursu "Mistrz Matematyczny i Humanistyczny. Organizatorkami konkursu były Panie: Marta Pabis i Barbara Wierdak. Na zaproszenie do udziału w konkursach odpowiedziały szkoły z Równego, Dukli, Jasionki i Iwli. Nasza szkoła była gospodarzem. Każdą szkołę reprezentowała delegacja uczniów klasy trzeciej SP wraz opiekunem. Uczniowie pisali test matematyczny i humanistyczny. Konkurs trwał 1 godz. Po zakończonej pracy i podsumowaniu wyników przez Jury, wyłoniono zwycięzców. Największą liczbę punktów zdobyli następujący uczniowie:

Konkurs Matematyczny:

I miejsce  Tomasz Pelczar  SP Dukla

II miejsce Adrian Kopa  SP Lęki Dukielskie
II miejsce Kacper Szczepanik  SP Iwla

III miejsce Patryk Strojny SP Iwla


Konkurs Humanistyczny:

I miejsce  Lena Miśkowiec   SP Jasionka

II miejsce Magdalena Zając  SP Dukla

III miejsce Karolina Zając  SP Równe

III miejsce Maja Kucza  SP Równe

Wszystkim uczestnikom zostały wręczone nagrody książkowe i rzeczowe oraz dyplomy, a Paniom -podziękowania.  Wręczenia nagród dokonała Pani Elżbieta Wróbel - zastępca Burmistrza Gminy Dukla. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.


GALILEO 2018

Na początku marca, w naszej szkole odbyły się ogólnopolskie konkursy Galileo z następujących przedmiotów:
j. polski, j. angielski, historia i matematyka. Konkursy były organizowane przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES) i skierowane do uczniów klas: IV- VII SP oraz  II - III gimnazjum. Z naszej szkoły w konkursach łącznie wzięło udział   84 uczniów, w tym 65 uczniów z SP oraz 19 uczniów z gimnazjum. Wyniki konkursu ukazały się w na początku maja. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie:

Konkurs j. polskiego:

Marta B. z  kl. IV b SP -  3 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa,

Mikołaj P. z kl. IV a SP -  5 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa

Matylda B. z  kl. IV b SP - 7 miejsce, dyplom laureata,

Szymon K. z  kl. IV b SP - 8 miejsce, dyplom laureata,

Joanna C. z  kl. IV b SP - 9 miejsce, dyplom laureata,

Julita W. z kl. IV a SP -  – 13 miejsce, dyplom wyróżnienia

Aleksandra K. z kl. IV a SP – 13 miejsce, dyplom wyróżnienia 

Julian G. z kl. IV a SP -  – 14 miejsce, dyplom wyróżnienia    

                                            

Konkurs J. angielskiego :

Milena B. z kl. VII - 9 miejsce, dyplom laureata

Jakub M. z kl. II Gim.  15 miejsce, dyplom wyróżnienia

 

Konkurs historyczny :

Mikołaj P. z kl. IV a SP -  3 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa                       

Oliwia S.  z kl. V SP -  3 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa,

Wiktor G. z kl. II Gim. - 3 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa,                          

Marta B. z  kl. IV b SP -  4 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa,

Natalia Ś. z  kl. III Gim. - 4 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa

Marcin S z  kl. III Gim. - 5 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa

Dorota B. z kl. VI SP- 5 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa

Milena B. z kl. VII - 7 miejsce, dyplom laureata

Aurelia G. z kl. VII - 7 miejsce, dyplom laureata

Aleksandra P. z  kl. III Gim- 8 miejsce, dyplom laureata

Joanna C. z  kl. IV b SP - 11 miejsce, dyplom wyróżnienia

Julian G. z kl. IV a SP -  – 13 miejsce, dyplom wyróżnienia

Marcin D. z  kl. VII SP13 miejsce, dyplom wyróżnienia

 

Konkurs matematyczny :

Mikołaj P. z kl. IV a SP– 15 miejsce, dyplom wyróżnienia

Aleksandra P. z  kl. III Gim– 15 miejsce, dyplom wyróżnienia

 

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania.

Gratulujemy  sukcesów i życzymy powodzenia  w następnych konkursach.

 


POWITANIE WIOSNY WIERSZEM

21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny w bibliotece odbył się konkurs recytatorski wierszy o wiośnie - ,,WIOSENNE RYMY” w którym wzięli udział uczniowie klas 0-III SP. Prezentowane przez dzieci wiersze o wiośnie miały różny charakter, jedne były humorystyczne inne bardziej poważne. Niektóre dzieci dostosowały swój strój do tematyki prezentowanych przez siebie utworów co dodatkowo podkreślało wiosenny nastrój. Za oknem, podczas recytacji pojawiło się nawet piękne słoneczko.

Jury w składzie: Urszula Szpiech – Pachana, Marta Pabis i Anna Bargiel wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce – Sandra Musiał kl. 0

II miejsce – Milena Szarek kl. III

III miejsce – Lena Madej kl. I

Wyróżnieni zostali: Wiktoria Nawrocka kl. I i Daniel Hunger kl. 0.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i wiosenne zajączki, pozostali uczestnicy również otrzymali dyplomy i słodkie zajączki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie a rodzicom za przygotowanie swoich pociech do konkursu.

 


 Gminny Konkurs Wielkanocny na najpiękniejszą pisankę, kraszankę, malowankę, stroik i palmę wielkanocną

20 marca został rozstrzygnięty gminny „Konkurs Wielkanocny na najpiękniejszą pisankę, kraszankę, malowankę, stroik i palmę wielkanocną”. Spośród 74 zgłoszonych prac, komisja w składzie: Aleksandra Żółkoś, Krystyna Boczar-Różewicz i Joanna Sadowska-Wrzecionko, wybrała i nagrodziła te najciekawsze. Szczególnie cieszy fakt, że wszyscy uczniowie naszej szkoły biorący udział we wspomnianym wcześniej konkursie zostali nagordzeni. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas corocznego Kiermaszu Wielkanocnego połączonego z wystawą zwycięskich prac.

Nagordy z rąk Burmistrza Gminy Dukla – Andrzeja Bytnara odebrali:

KATEGORIA: PISANKA TRADYCYJNA:

wyróżnienie: Dawid Węgrzyn

KATEGORIA: PISANKA WSPÓŁCZENA:

III miejsce: Patryk Pec

wyróżnienie: Łukasz Buczyński


KATEGORIA: STROIK WIELKANOCNY:

I miejsce: Milena Buczyńska

II miejsce: Marcin Dziedzic

Gratulujemy bardzo ciekawych pomysłów oraz talentu artystycznego.  ZDJĘCIA


Wyniki konkursu „Wielkanocne przepisy”

Tradycją już jest, że Samorząd Uczniowski przed Świętami Wielkanocnymi zaprasza uczniów do organizowanych konkursów związanych z tradycjami świątecznymi. W tym roku szkolnym zadaniem  uczniów było przygotować mini książeczkę zawierającą tradycyjne, polskie przepisy wielkanocne. Konkurs zdominowały uczennice klas czwartych i to właśnie  one zdobyły nagrody. Wykonane przez nie książeczki zawierają ciekawe przepisy, wzbogacone zdjęciami, rysunkami. Prace są bardzo estetyczne. Można je zobaczyć na szkolnej gazetce, a jedną prezentację umieszczamy jako plik, który można pobrać - POTRAWY_WIELKANOCNE.pptx (przepisy można wykorzystać, autorki prezentacji wykonały opisywane dania, co potwierdzają zdjęcia)

Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce: Bużanowska Matylda

                  Poradyło Emilia

                  Węgrzyn Julita

II miejsce: Puchajda Daria

III miejsce: Czaja Joanna

Wyróżnienie: Deryniowska Kinga

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy ! 


Sukces naszych uczennic

Uczniowie naszej placówki wzięli udział w ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Moja mała Ojczyzna, Moje miejsce za ziemi”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku.

Nauczyciel plastyki p. Katarzyna Majchrzak  do konkursu zgłosiła prace uczennic z klay VI: Doroty Bani, Natalii Głód, Karoliny Janeczek i Marcina Dziedzica z klasy VII.

Jury wybrało najciekawsze prace  spośród setki prac wykonanych  przez dzieci z całej Polski. Prace zostały nadesłane ze szkół, domów kultury oraz ośrodków szkolno-
-wychowawczych. Z uwagi na ilość prac i szeroką interpretację, prace zostały podzielone na dwie kategorie. Jury konkursowe stanowili profesjonalni  artyści - plastycy pod przewodnictwem Rafała Kowalskiego.

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem pracy, estetykę, pomysłowość, technikę wykonanej pracy i zgodność z regulaminem konkursu.

 

W kategorii  I    - malarstwo, techniki mieszane

III MIEJSCE otrzymała NATALIA GŁÓD , a wyróżnienie KAROLINA JANECZEK .

Wszystkie ciekawe prace będzie można zobacz między innymi w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  w Gdańsku (kwiecień 2018), w galerii Domu Sąsiedzkiego Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki w Gdańsku (czerwiec 2018), w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece

w Kłodzku (wrzesień 2018) oraz Szkole Podstawowej nr 50 w Gdańsku (marzec 2018). Laureatom, którzy są spoza Gdańska i nie będą mogli odebrać osobiście nagród, organizatorzy wyślą nagrody pocztą. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

W załączniku można obejrzeć nagrodzone prace naszych uczennic.

 


 

 

Świetlicowy plastyczny konkurs ,,WIELKANOCNY BARANEK

W marcu został ogłoszony świetlicowy konkurs plastyczny ,,Wielkanocny baranek” na który wpłynęło wiele prac. Prace oceniano w dwóch kategoriach: kl.0-III i IV-VII. Wybór prac do nagrody był trudny, ze względu na bardzo wyrównany poziom.

W kategorii kl. 0-III nagrody przyznano:
miejsce I – Oliwier Samborowski kl. III
miejsce II – Maja Karaś kl. 0
miejsce III – Kacper Peck l. III

Wyróżnieni: Wiktor Głód kl. I, Julia Bryś kl. III, Lena Madej kl. I oraz Julia Makoś kl. III i Wiktoria Karaś kl. I.

W kategorii kl. IV – VII nagrody otrzymali:
miejsce I – Patryk Pec kl. VII
miejsce II – Kinga Deryniowska kl. IVa
miejsce III – Rafał Głód kl. V

Wyróżnieni: Dorota Bania kl. VI, Aleksandra Leśniak kl. VI, Mateusz Jaracz kl. IVb,  Kinga Krężałek kl. VI i Mikołaj Pabis kl. IVa.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy, nagrodzonym i wyróżnionym GRATULUJEMY!

Większość prac konkursowych można podziwiać na gazetce na dolnym korytarzu szkolnym. ZAPRASZAMY!


Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu "Cukierek za życzliwość i TY możesz zostać wolontariuszem"

VI ogólnopolski konkurs " CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM " został rozstrzygnięty. Nagrodzony na etapie szkolnym zeszyt  Korneli Zborowskiej z kl.0, został przesłany do II etapu ogólnopolskiego, organizowanego przez Fundację " Dwa skrzydła anioła" .Powołana przez zarząd Fundacji komisja, oceniła dokonania uczniów zgodnie z regulaminem, przyznając punkty za wspieranie rodziny, wspomaganie osób obcych i za estetykę zeszytu.Z dumą i radością informujemy że Kornelia Zborowska została wyróżniona w tym konkursie i w nagrodę otrzymała świadectwo szlachetności. Dziękujemy rodzicom za pomoc i zaangażowanie i gratulujemy. Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej fundacji.

 


Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu "Cukierek za życzliwość i TY możesz zostać wolontariuszem" - etap szkolny

W ramach wolontariatu, uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w VI ogólnopolskim konkursie" CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM",organizowanym przez Fundację "Dwa skrzydła anioła". Konkurs polegał na prowadzeniu przez dzieci z pomocą rodziców zeszytu dobrych uczynków. Konkurs trwał od pazdziernika 2017r do lutego 2018r. i przebiegał w dwóch etapach: I etap szkolny, II etap ogólnopolski. Do konkursu zgłosiło się 55 uczniów z klas 0 -IV , ostatecznie do konkursu szkolnego wpłynęło 15 zeszytów. Jury w składzie: p.Teresa Wierdak, p.Marta Pabis i p. Katarzyna Majchrzak oceniło zeszyty i przyznało 3 miejsca.Miejsce pierwsze zajęła Kornelia Zborowska z kl.0, miejsce drugie Mikołaj Pabis z kl.IVa miejsce trzecie Michał Jaracz z kl.III. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział w konkursie.
Zwycięski zeszyt Korneli Zborowskiej z kl.0, został wysłany do drugiego etapu ogólnopolskiego. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.


  III Turniej Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego – sezon  2017/18.

 

 

Dnia 13.03.2018r. w hali sportowej MOSiR został rozegrany kolejny turniej szkolnej ligi tenisa stołowego. W zawodach wystartowało 38 zawodników (18 chłopców i 20 dziewczynek) ze szkół z Dukli, Tylawy, Łęk Dukielskich i Iwli. 

Naszą szkołę reprezentowali stali „tenisiści”; uczestnicy poprzednich zawodów. Rozgrywki podobnie jak w ostatnich turniejach odbywały się systemem ruskim, przy czym walczono o każde miejsce punktowane. W wyniku rozgrywek nasi uczniowie zdobyli  6 medali za zajęcie od 1- 3 miejsca oraz zgromadzili wysoką liczbę punktów . Po trzecim turnieju (drużynowo ) nasza szkoła zajmuje I miejsce w kategorii klas V-VII  i II miejsce w kategorii  kl. I-IV. Jednak w łącznej klasyfikacji generalnej  szkół  nadal utrzymujemy  I miejsce.                                                                                                                                           

Wyniki III turnieju :

 1. Milena Szarek – I miejsce
 2. Joanna Czaja – II miejsce
 3. Kolasa Oliwia – III miejsce
 4. Szymon Krężałek – VII miejsce
 5. Oliwier Paczona – VIII miejsce
 6. Maja Krukar – I miejsce
 7. Milena Buczyńska III miejsce
 8. Aurelia Gierlicka – IV miejsce
 9. Sebastian A. Węgrzyn – III miejsce
 10. Fara Oliwier  - V miejsce

Wszystkim tenisistom gratulujemy sukcesów!


 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę – II powiatowy etap Konkursu Historyczno-  Przyrodniczego  „Polska moja Ojczyzna – przeszłość i teraźniejszość.

Dnia 06.03.2018r. 2018r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce  odbył się   II etap - powiatowy III edycji Konkursu Historyczno- Przyrodniczego „Polska moja Ojczyzna - przeszłość i teraźniejszość” pod hasłem: Wolna i Niepodległa – 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.  
Etapy powiatowe konkursu zostały zorganizowane w ośmiu szkołach noszących imię Jana Pawła II na terenie województwa podkarpackiego. W sumie w zmaganiach konkursowych wzięło udział 79 uczniów z 41 szkół.

W konkursie powiatowym w Klimkówce wzięło udział  8 uczestników z Szkół im. Jana Pawła II w Klimkówce, Konieczkowej, Lubatowej oraz w  Łękach Dukielskich. Uczniowie rozwiązywali samodzielnie test składający się z zadań otwartych i zamkniętych, za które mogli zdobyć 100 punktów. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie: Marcin Dziedzic i Aurelia Gorlicka z kl. VII pod opieką  B. Węgrzyn.
W wyniku podsumowania punktów zdobytych w teście uczeń Marcin Dziedzic zdobył II miejsce a Aurelia Gierlicka – IV miejsce. 
W uroczystym podsumowaniu konkursu wziął udział burmistrz Rymanowa – pan Wojciech Farbaniec, który pogratulował uczniom dużej wiedzy dotyczącej historii Polski oraz wręczył laureatom konkursu dyplomy i nagrody książkowe. Ufundował również upominki dla wszystkich uczestników rywalizacji.
Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 26 kwietnia w Zarzeczu, zostało zakwalifikowanych 41 uczniów z najlepszymi wynikami z wszystkich etapów powiatowych. Wśród nich znalazło się 5 uczestników etapu powiatowego zorganizowanego w Klimkówce, w tym uczniowie z Łęk Dukielskich: Marcin Dziedzic  i Aurelia Gierlicka.  

Gratulujemy sukcesu uczniom i życzymy powodzenia w konkursie wojewódzkim. ZDJĘCIA


Rozstrzygnięcie konkurs na najstaranniej prowadzony zeszyt przedmiotowy.

Od kilku lat Samorząd Uczniowski przeprowadza konkurs na najstaranniejszy zeszyt.  Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Wszystkie zgłoszone zeszyty cechuje bardzo staranne pismo, przejrzystość, ogólny estetyczny wygląd. Jury miało więc problemy z wyłonieniem zwycięzców.

W klasach I – III SP najładniej zeszyt prowadzi Emilia Rogowska, która oczywiście zdobyła pierwsze miejsce.  Drugie miejsce przypadło Gac Lenie, a trzecie Guzik Oliwierowi. Wyróżniono Szarek Milenę i SamborowskiegoOliwiera.

W klasach IV –VI pierwsze miejsce zajęła Świątek Katarzyna. Na drugim miejscu znalazła się Bania Marta, a na trzecim Krukar Maja. Do wyróżnionych należą: Głód Natalia i Czaja Joanna.

W klasie VII  oraz II-III G najwyższą lokatę zajęła Miśkowicz Klaudia. Na drugim miejscu uplasowali się: Buczyńska Milena i Pec Patryk. Trzecie miejsce przypadło Gierlickiej Aurelii.

Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych naszych konkursach.


 Konkurs Ładnego Pisania

W naszej szkole w styczniu ogłoszony został Konkurs Ładnego Pisania. Napłynęło 9 prac, z czego 2 prace napisane były na papierze w linie i kratkę, a wymagany był czysty, biały papier. Celem konkursu była przede wszystkim dbałość o ładne, schludne i estetyczne pismo. Okazało się, że można….

Komisja w składzie – p.Joanna Sieniawska i p. Urszula Pachana – Szpiech  wyłoniła zwycięzców:

1. I miejsce w kategorii gimnazjum otrzymuje Klaudia Miśkowicz – uczennica klasy III

2. w kategorii szkoły podstawowej

     I miejsce otrzymuje Marta Bania – uczennica klasy IVb

     II miejsce otrzymuje Vanessa Buła – uczennica klasy V

     III miejsce otrzymuje Matylda Bużanowska – uczennica klasy IVb

3. Punkty dodatnie za udział otrzymują: Dorota Bania  - uczennica klasy VI

                                                                Joanna Czaja – uczennica klasy IVb

                                                                 Magdalena Zając  - uczennica klasy VI


Sukcesy uczniów w Gminnym Obcojęzycznym Konkursie Walentynkowym.

Już od kilku lat Szkoła Podstawowa w Iwli jest organizatorem Gminnego Konkursu Walentynkowego. Zadaniem uczniów jest przygotowanie kartki walentynkowej z życzeniami, wierszami w języku angielskim lub niemieckim. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w tym konkursie. W tym roku udało się nam zdobyć większość nagród. 

W kategorii klas I-IIISP -drugie miejsce zajął Pec Kacper.

 W klasach IV-VI miejsce trzecie zajęła Magdalena Zając

W kategorii klas VII –III G pierwsze miejsce zajęli: Buczyńska Milena i Pec Patryk,

II miejsce należy do Klaudii Miśkowicz

III miejsce zajęła  Poradyło Aleksandra

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy ! 


100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę - I etap Konkursu Historyczno -  Przyrodniczego 
„Polska moja Ojczyzna – przeszłość i teraźniejszość".

 

15 lutego 2018r. w naszej szkole odbył się I etap  III edycji Konkursu Historyczno- Przyrodniczego „Polska moja Ojczyzna- przeszłość i teraźniejszość” pod hasłem:

Wolna i Niepodległa – 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorem konkursu jest SP w Zarzeczu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce. Patronat honorowy nad konkursem objęli między innymi; Wojewoda podkarpacki, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Celem konkursu jest upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii i kultury Polski oraz jej miejsca we współczesnej Europie. Konkurs przebiega w trzech etapach.  

I etap konkursu, mający na celu wyłonienie w eliminacjach szkolnych dwóch uczniów odbył się w szkole pod kierunkiem pani B. Węgrzyn, nauczyciela historii. Do Konkursu zgłosiło się 5 uczniów z klas VII i VI. Uczniowie pisali test składający się z pytań zamkniętych i otwartych za które można było zdobyć  maksymalnie 44 pkt. Wyniki konkursu:

 1. Marcin Dziedzic – kl. VII -39 pkt
 2. Aurelia Gorlicka – kl. VII – 33 pkt
 3. Dorota Bania – kl. VI – 28 pkt
 4. Magdalena Zając – kl. VI – 18,5 pkt
 5. Aleksandra Leśniak – kl. VI – 18 pkt.

Do etapu powiatowego, który odbędzie się 6 marca 2018r. w Klimkówce zakwalifikowało się dwoje uczniów z klasy VII :  Marcin Dziedzic i Aurelia Gierlicka.                                                

Życzymy sukcesu w II etapie.


Ogólnopolskie konkursy Alfik Matematyczny i Humanistyczny

22 XI i 13 XII 2017r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskich konkursach „Alfik Matematyczny” i  „Alifik Humanistyczny”. Konkursy  są organizowane w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.
W naszej szkole uczniowie biorą udział w tych konkursach już od 2006 roku. W tym roku szkolnym organizacją konkursów zajęła się Pani Marta Pabis, a osobą wspierającą była Pani Barbara Wierdak. Z roku na rok  zainteresowanie konkursami wzrasta i w tym roku  np. w klasach trzecich SP wzięło udział ponad 15 tys. uczniów. Zdobyć główną nagrodę, jaką jest obóz wypoczynkowo-naukowy jest trudno, gdyż poziom startujących jest bardzo wysoki, a dodatkowo uzależnione jest to od ilości uczestników w danym roku . Z naszej szkoły do konkursu matematycznego  przystąpiło 15 uczniów z klas: III SP, IVa SP i VSP, natomiast w konkursie humanistycznym wzięło udział 17 uczniów z klas: IIISP, IVa SP, IVb SP, VSP i II G.
W tym roku szkolnym nie udało się zdobyć głównej nagrody, jednak należy wyróżnić tych, którzy osiągnęli wysokie wyniki ( od 80% w górę). To bardzo dobre lokaty przy tak dużej ilości startujących.
A oto wyniki w konkursach:

Alfik Matematyczny:
 

Mikołaj Pabis (kl. IVa) – bardzo dobry wynik (80,83%) 
Adrian Kopa (kl. IIISP) - dyplom uznania 


Alfik Humanistyczny:

Mikołaj Pabis (kl. IVa)  – bardzo dobry wynik (94,17%)
Marta Bania (kl. IVb)  bardzo dobry wynik (88,33%)
Emilia Poradyło (kl. IVb)  – bardzo dobry wynik (84,17%)
Joanna Czaja (kl. IVb)  – bardzo dobry wynik (82,5%)
Szymon Krężałek (kl. IVb)  – bardzo dobry wynik (80%)
Milena Szarek (kl. IIISP) – dyplom uznania 


Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach za rok.

 


Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka

Jest nieduży, okrąglutki i … nie nosi spodni. A do tego uwielbia miodek. Gotowy jest wiele dla niego zrobić. Podobnie jak dla swoich przyjaciół ze Stumilowego Lasu. Mowa o misiu, uwielbianym przez dzieci i dorosłych na całym świecie – Kubusiu Puchatku, który 18 stycznia ma swój dzień. Dzień Kubusia Puchatka obchodzony jest na pamiątkę urodzin jego twórcy (Milne ur. się 18 stycznia 1882 r., zmarł w 1956r.)

W bibliotece naszej szkoły dzieci również świętowały ten dzień. Najmłodsi czyli zerówka odwiedziła bibliotekę aby wysłuchać fragmentu książki o przygodach Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Dzieci przyniosły ze sobą kolorowanki Kubusia za wykonanie których otrzymały słodkie nagrody, a na koniec były baloniki i wesoła zabawa.

Starsze dzieci czyli klasy I i III SP mogły wziąć udział w plastycznym konkursie pt. ,,PORTRET KUBUSIA PUCHATKA”, którego wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Jakub Bałon kl. I

                  Oliwier Samborowski kl. III

II miejsce: Sandra Samborowska kl. III

                    Kacper Peck l. III

III miejsce: Klaudia Jakubik kl. I

                     Julia Bryś kl. III

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a zwycięzcom GRATULUJEMY! ZDJĘCIA

 


                                     Konkurs plastyczny   „Dobranocki z dawnych lat"

 

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie tym razem zaprosiło dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych do udziału
w konkursie plastycznym „Dobranocki z dawnych lat". Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu pracy plastycznej przedstawiającej popularne postacie z dobranocek lat 60/70/80, bohaterów, których można spotkać
w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.

Celem konkursu było:
● kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci oraz zainteresowań plastycznych
● inspirowanie do pracy twórczej
● popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród naszych uczniów jak i z całej Polski.
Z naszej szkoły wpłynęło na konkurs wiele pięknych prac a wyróżnione z nich można obejrzeć na wystawie
w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.

 

                                                                                   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 


Konkurs szopek i stoików bożonarodzeniowych

Gminny Ośrodek Kultury w Dukli, jak co roku w okresie przedświątecznym ogłasza konkurs na najpiękniejszą szopkę i stroik bożonarodzeniowy. Uczestnicy są oceniani przede wszystkim za pomysłowość i staranność.
W zabawie, która uczy manualnych umiejętności i podtrzymuje tradycję udział wzięło wielu młodych artystów. Najlepsi z nich 10 grudnia 2017r. otrzymali nagrody i dyplomy podczas „V Jarmarku Bożonarodzeniowego” na rynku w Dukli. Naszą szkołę w XI Konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową i Stroik Świąteczny reprezentowało dwóch uczniów, tym bardziej cieszy fakt, że oboje zajęli wysokie lokaty, a są nimi:

I miejsce: Milena Buczyńska, kategoria „Szopka Bożonarodzeniowa”

Wyróżnienie: Marcin Dziedzic, kategoria „Stroik Świąteczny”

Praca Mileny została zgłoszona przez GOK w Dukli do Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w kategorii Szkół Podstawowych i otrzymała wyróżnienie.


Tradycje bożonarodzeniowe

Uczniowie klas młodszych co roku biorą udział w konkursach plastycznych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku powstały również ciekawe prace, które można podziwiać na klasowych gazetkach. GALERIA ZDJĘĆ


Udział uczniów klasy 0 w konkursach świątecznych

Dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w świątecznym konkursie klasowym,, Świąteczna choinka.' Do konkursu przystąpiło czworo dzieci, Daniel Hunger, Kuba Ciekliński, Kornelia Zborowska i Fabian Kasprzyk, które wraz z rodzicami, wykonały piękne choinki. Wszystkie prace zostały nagrodzone,  a dzieci otrzymały drobne upominki. Dwoje dzieci Daniel Hunger i Kornelia Zborowska, wzięły też udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno- technicznym ,,Choinki choineczki," zorganizowanym przez przedszkole w Mysłowicach Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po świętach, być może powtórzy się sukces z ubiegłego roku szkolnego. Wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie i nagrodzonym serdecznie gratuluję.             


                                                                                

WYNIKI ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,OZDOBA CHOINKOWA”

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym ,,Ozdoba choinkowa” zorganizowanym przez świetlicę szkolną . Należało wykonać ozdobę choinkową do powieszenia na choince, czyli lekką i dekoracyjną. Do organizatorów wpłynęło 17 ozdób z których jury nagrodziło i wyróżniło:
Klasy 1 – 3 – nagrodzeni: Mikołaj Wojdyła, Lena Madej, Jakub Bałon i wyróżnieni: Emilia Wojtowicz, Kacper Pec.
Klasy 4-7 – nagrodzeni: Amelia Strzelecka, Julita Kołacz, Dawid Węgrzyn i wyróżnieni: Julita Węgrzyn, Patryk Pec,Aleksandra Kurowska, Milena Buczyńska.
Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali słodycze.
  ZDJĘCIA

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY!


Wyniki konkursu na najładniejszą klasową choinkę.

Na początku grudnia SU ogłosił konkurs na najładniejszą klasową choinkę. Celem tego konkursu było nie tylko wprowadzenie świątecznej atmosfery w szkole, ale także zaangażowanie uczniów do pracy na rzecz klasy, wykorzystanie pomysłowości i kreatywności wychowanków, zintegrowanie klas i motywowanie do rywalizacji. Uczniowie mogli wykorzystać tylko ozdoby zrobione własnoręcznie.  Wychowankowie wykazali się dużą pomysłowością, każda choinka była niepowtarzalna. Uczniowie wykonywali ozdoby z suszonych owoców, papieru, ciasta piernikowego, słomy, styropianu, szyszek, włóczki, kleju na gorąco, orzechów, wstążek itp. Jury miało wielki problem z wybraniem najładniejszej choinki. Pierwsze miejsce otrzymała choinka klasy V, drugą lokatę zajęła choinka klasy IVa i na trzecim miejscu znalazła się choinka wykonana przez uczniów klasy II gimnazjum.


Wyniki konkursu literackiego „Na czym polega magia Bożego Narodzenia”

W literackim konkursie świątecznym zorganizowanym przez SU wzięły udział tylko dwie uczennice: Aurelia Gierlicka i Natalia Śliwińska. Przygotowane przez nie prace są interesujące. Autorki prac poszukują odpowiedzi na pytanie na czym polega magia Bożego Narodzenia?

Święta Bożego Narodzenia, to magiczny czas powtarzający się każdego roku. To właśnie one zbliżają do siebie ludzi.[…] W okresie świąt Bożego Narodzenia organizuje się wiele zbiórek na rzecz potrzebujących-biednych, bezdomnych, niedożywionych czy chorych, a nawet zwierząt.[…] Dobro, które od siebie dajemy prędzej czy później do nas wróci. Kto wie czy nie wróci za kilka dni ze wzmożoną siłą? Wtedy razem z tą drugą osobą, której mieliśmy okazję pomóc, będziemy mogli powiedzieć, że doświadczyliśmy magii świąt.

 Fragmenty pracy Natalii Śliwińskiej

 


Sukces Oli Poradyło

29 listopada 2017r.  uczennica naszej szkoły Aleksandra Poradyło w nagrodę za zajęcie 1 miejsca w konkursie plastycznym na przypinkę, button, kokardę narodową z okazji „Narodowego Święta Niepodległości” pojechała na zorganizowaną przez Ośrodek Kultury w Dukli wycieczkę po  Warszawie ( wyjazd dofinansowano ze środków Programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”) . Konkurs na przypinkę był poprzedzony 3 dniowymi warsztatami podczas których dzieci i młodzież pracowała nad swoimi projektami. Program wycieczki w stolicy obejmował m.in. sztukę teatralną w Teatrze Polonia Krystyny Jandy na scenie „Och Teatr”  oraz wizytę w Centrum Nauki Kopernik, seans w najnowocześniejszym Planetarium w Polsce „Niebo Kopernika”. 
 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

A w załączniku, krótka fotorelacja Oli z wyjazdu.

 


 

SUKCES UCZNIÓW kl. IV a SP

Uczniowie klasy IVa – uczestnicy bibliotecznych zajęć czytelniczo – plastycznych ,,Z książką za pan brat” w listopadzie brali udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno – literackim pt. ,,Wiersze polskie – książka do czytania uczestniczącego”.
Celem konkursu było:
- wykorzystanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC), jako formy przekazu;
- pobudzanie i rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni;
- propagowanie współpracy dziecka z dorosłym w procesie twórczym;
- podkreślanie znaczenia komunikacji alternatywnej i wspomagającej w związku z Międzynarodowym miesiącem AAC obchodzonym w październiku.

Zadaniem uczestników było opracowanie książki do czytania uczestniczącego, która miała opierać się na znanych utworach polskich poetów lub tekstach autorskich.

Wszyscy uczestnicy zajęć wykonali książki, które zostały przesłane na konkurs. Trzy prace naszych uczniów zostały zauważone i nagrodzone przez komisję konkursową:
 Julian Głowa – III miejsce i wyróżnienia Mikołaj Pabis i Julita Węgrzyn. GRATULUJEMY!

Dokładne wyniki konkursu można sprawdzić na stronie : orew.ziemiapiska.pisz.pl
 


Multitest  2017

W połowie października  w naszej szkole odbył się ogólnopolski konkurs historyczny organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES): Multitest. Konkurs skierowany był do uczniów klas: IV- VII SP i II - III gimnazjum. Z naszej szkoły w konkursie brało udział  23 uczniów z klas IV- VII oraz 7 uczniów z gimnazjum. Wyniki konkursu ukazały się  początkiem grudnia. Uczniowie osiągnęli w nim  wysokie wyniki: 2 uczniów zdobyło 1 miejsce, 7 uczestników zdobyło tytuł laureata za zajęcie miejsc w pierwszej dziesiątce a 5 uczniów otrzymało dyplom wyróżnienia za zajęcie miejsc od 11 do 15.

Najlepsze wyniki uczniów:

Dorota Bania, kl. VI SP -  1 miejsce, grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa

Wiktor Głowa- kl. II Gim. - 1 miejsce, grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa

Marcin Dziedzic, kl. VII SP -6 miejsce, dyplom laureata

Oliwia Solińska,   kl. V  SP -6 miejsce, dyplom laureata

Weronika Aszlar, kl. VI - 7 miejsce, dyplom laureata

Mikołaj Pabis, kl. IVa  SP – 9 miejsce, dyplom laureata,

Piotr Krukar, kl. II Gim.  – 9 miejsce, dyplom laureata,

Dawid Szpiech, kl. II Gim.  – 10 miejsce, dyplom laureata,

Marcin Szczepanik, kl. III Gim.- 10 miejsce, dyplom laureata

Aurelia Gierlicka, kl. VII SP – 11 miejsce, dyplom wyróżnienia

Marta Bania , kl. IV b SP – 12 miejsce, dyplom wyróżnienia

Joanna Czaja , kl. IV b SP – 12 miejsce, dyplom wyróżnienia

Kinga Deryniowska , kl. IV a SP – 14 miejsce, dyplom wyróżnienia

Łukasz Buczyński, kl. V SP - 14 miejsce, dyplom wyróżnienia,

 

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania.

Gratulacje! Życzymy  sukcesów w następnych konkursach.

 


Rozstrzygnięcie konkursu na logo szkoły

 

Do komisji konkursowej zgłoszono tylko trzy prace. Poziom prac był wyrównany. Na wyróżnienie zasługuje praca Marcina Dziedzica. Wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy i dodatkowe punkty dodatnie z zachowania. Gratulujemy pomysłu.
Szkoda, że tak mało uczniów wzięło udział w konkursie. Prace można zobaczyć w pliku 
LOGOSZKOLY.docx


Wyniki szkolnego konkursu fotograficznego: „Najpiękniejszy uśmiech”

Na przełomie października i listopada uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Najpiękniejszy uśmiech” zorganizowanym przez SU. Wystarczyło przynieść  zdjęcia przedstawiające pięknie uśmiechniętych ludzi. Do komisji konkursowej wpłynęło kilkanaście zdjęć. Jury nagrodziło trzech uczniów: Weronikę Aszlar, Aurelię Gierlicką i Mikołaja Pabisa. Wyróżniono także Marcina Dziedzica i Gabrielę Źrebiec

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych konkursach.


Świetlicowy konkurs pod hasłem ,,KOTYLION NIEPODLEGŁOŚCIOWY”

Chcąc upamiętnić  rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego, uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do wzięcia udziału w świetlicowym konkursie na najładniejszy kotylion niepodległościowy. Ogromnie ucieszyło nas, że  tak dużo dzieci wzięło udział w konkursie. Jury miało niełatwe zadanie i zdecydowało, że wszystkie dzieci zasługują na nagrody za udział w konkursie i piękne prace. Kotyliony, które wyeksponowaliśmy w holu szkoły, odznaczają się wyjątkową estetyką, pomysłowością, znajomością tematu,  kreatywnością.

Dziękujemy za zaangażowanie i nieszablonowe prace, które upamiętniały odzyskanie niepodległości.

14 listopada 2017r. zostały ogłoszone wyniki plastycznego konkursu ,,KOTYLION NIEPODLEGŁOŚCIOWY”, którego celem było:
- rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
- kształtowanie postaw patriotycznych;
- zachęcanie do udziału w obchodach z okazji Święta Niepodległości;
- rozpoznawanie symboli narodowych;
- pobudzanie inwencji twórczej;
- stwarzanie dzieciom możliwości prezentacji swoich prac;

Do organizatorów wpłynęło 20 prac z których nagrodzono:
I miejsce – Matylda Bużanowska kl. IVb
II miejsce – Kacper Pec kl. III
III miejsce – Marcin Dziedzic kl. VII
wyróżnienie: Dorota  Bani a kl. VI, Wiktoria Nawrocka kl. I i Michał Jaracz kl.III

 

      WSZYSTKIM GRATULUJEMY!

 


Olimpiada o Wielkich Polakach

8 listopada 2017 r. uczniowie klasy VII i Gimnazjum wzięli udział w XVIII Olimpiadzie o Wielkich Polakach o Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku. W etapie szkolnym wystąpiło 10 uczniów. Do następnego etapu przeszło 3  uczniów z największą ilością zdobytych punktów. Są to: Marcin Dziedzic z Klasy VII , Dawid Szpiech i Piotr Krukar z II Gimnazjum.  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach.


 Konkurs SU - "Sala jak ta lala"

Regulamin konkursu „Sala jak ta lala”

Cele konkursu:

-wdrażanie do poszanowania wspólnych rzeczy

- motywowanie do współzawodnictwa

-efektywne integrowanie zespołów klasowych

- uwrażliwianie na estetykę

-promowanie rękodzieła,  zachęcanie do dzielenia się talentami plastycznymi, pomysłowością

W konkursie oceniane będą:

• wrażenie ogólne (odpowiednio dobrana kolorystyka , nastrojowość)

•  gazetki ścienne o tematyce aktualnej i zgodnej z nauczanym w niej przedmiotem lekcyjnym

• pomysłowość w wykonaniu gazetek ściennych

• samodzielność wykonania dekoracji, rękodzieło (ważne jest, by uczniowie osobiście współtworzyli wystrój klasopracowni)

• czystość ławek

Konkurs rozpoczyna się 2 października i zostanie rozstrzygnięty na początku czerwca 2018 roku. W każdym miesiącu klasopracownie otrzymają punkty (od 1 do 6). Wygrywa ta klasa, która będzie mieć najlepszą średnią.

Numer sali

Punkty

październik

listopad

grudzień

luty

marzec

czerwiec

SUMA 

PUNKTÓW

2

4,5

-

-

-

-

-

4,5

4

5

6

6

5

6

5

33

11

4,5

5,5

6

4,5

5,5

4

30

12

5

5

6

0

4

4

24

13

2

4

5

0

4,5

4

19,5

14

4

4

6

4,5

4

4

26,5

16

3

4

6

4,5

4

4

25,5

 

Zwycięzcą konkursu została klasa IV a wraz z wychowawczynią panią K. Majchrzak. GRATULUJEMY!


Pracownia informatyczna ogłasza konkurs na logo naszej szkoły.

Logo ma zawierać pełną nazwę szkoły wraz z imieniem Patrona: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich
oraz grafikę powiązaną z Patronem.

Prace należy oddać w formie pliku graficznego na dowolnym nośniku pamięci do 17 listopada 2017roku

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich
  Zespół Szkół Publicznych
  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
  Im. Jana Pawła II
  w Łękach Dukielskich
  38-456 Łęki Dukielskie 74
 • 13 43 175 04
  NIP: 684-20-53-833

Galeria zdjęć