Nawigacja

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Alfik Humanistyczny i Matematyczny

Konkursy

2016/2017

 Konkurs Omnibus

W czerwcu nastąpiło starcie Omnibusów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Po zaciekłej rywalizacji zwycięstwo odnieśli
w grupie I - III SP Mikołaj Pabis
w grupie IV - VI SP  Krystian Kopa
w grupie I - III Gim Bartosz Ryczak
"Omnibus poszukiwacz" - Karolina Staroń

Zwycięzcom  GRATULUJEMY!   Tutaj: ZDJĘCIA


Klasa na Medal

 Po II semestrze podsumowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego przez SU. Zestawienie wygląda następująco:

Kategoria Klasy IV - VI Szkoła Podstawowa

I miejsce - klasa VI  nagroda rzeczowa i +15 punktów w roku szkolnym 2017/2018
II miejsce - klasa V  -  +10 punktów w roku szkolnym 2017/2018
III miejsce - klasa IV  - + 5 punktów w roku szkolnym 2017/2018

Kategoria Klasy I -  III Gimnazjum

I miejsce - klasa III  - nagroda rzeczowa
II miejsce - klasa II  - +10 punktów w roku szkolnym 2017/2018
III miejsce - klasa I  - +5 punktów w roku szkolnym 2017/2018


 Konkurs na prezentację "Mój Patron"

Do konkursu zgłoszono kilkanaście prezentacji. Komisja w składzie p. Bernarda Skalska i p. Katarzyna Szczurek wyróżniła następujące prace:

I miejsce - Marcin Dziedzic, klasa VI

II miejsce - Patryk Pec, klasa VI

III miejsce - Sebasian Węgrzyn, klasa VI

wyróżnienie - Aurelia Gierlicka, klasa VI.

Poziom przygotowanych prezentacji był wysoki i jury miało trudne zadanie - tym bardziej gratulujemy wyróżnionym i nagrodzonym!


Konkurs matematyczny

Na przełomie maja i czerwca w naszej szkole ogłoszony był konkurs na najciekawszą i najstaranniejszą bryłę wykonaną metodą origami matematycznego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów – do oceny zgłoszone zostało 24 prace (większość ze szkoły podstawowej). Jury miało naprawdę trudne zadanie, gdyż poziom prac był wysoki. Ostateczne wyniki wyglądają następująco:

W szkole podstawowej:

I miejsce:        ex aequo Rafał Głód klasa IV i Marcin Dziedzic klasa VI

II miejsce:       Patryk Zawada klasa VI

III miejsce:     Natalia Głód klasa V

Wyróżnienia: Kacper Bojda klasa IV 

        Sebastian Adam Węgrzyn klasa VI

W gimnazjum:

I miejsce:        Wiktor Głowa klasa I G

 

Prace konkursowe można było przez kilka dni podziwiać na wystawie w pracowni matematycznej. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich uczestników podziwiamy za pomysłowość i cierpliwość. ZDJĘCIA


Konkurs zadaniowy

Przez cały rok szkolny trwał konkurs matematyczny „Łamigłówka tygodnia”, adresowany do uczniów klas IV – VI i gimnazjum. Raz w tygodniu w ustalonym miejscu wywieszane były zadania – łamigłówki dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Uczeń, który rozwiązał dane zadanie jako pierwszy, przypinał swoje rozwiązanie obok treści i zostawał wpisany na listę uczestników konkursu. Zwycięzcami zostali ci, którzy w ciągu roku rozwiązali największą liczbę zadań:

Na poziomie szkoły podstawowej:    Marcelina Węgrzyn, klasa V

Na poziomie gimnazjum:                   Martyna Gac, klasa III G

Gratulujemy nieszablonowego myślenia!


Olimpusek 2017 - klasy młodsze

30 marca 2017r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej po raz pierwszy wzięli udziałw sesji wiosennej Ogólnopolskiej Olimpiady „Olimpusek”. Olimpiada polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. W klasie II wzięło udział 6 osób, w klasie IIIa 9 osób, a w klasie IIIb 6 osób. Koordynatorami Olimpiady na terenie szkoły były panie: Marta Pabis, Katarzyna Majchrzak i Barbara Wierdak.

Pod koniec maja otrzymaliśmy wyniki i cieszymy się z sukcesów uczniów.

W klasie II:
I miejsce  w Polsce - Marcin Głód  - Grawerowany Dyplom Laureata i nagroda książkowa

II miejsce w Polsce - Milena Szarek - Dyplom Laureata i nagroda książkowa

Dyplomy laureata i dyplom uznania otrzymali: Julia Bryś, Anna Bury, Adrian Kopa i Hubert Świątek.

W klasie IIIa:

miejsce w Polsce - Aleksandra Kurowska - Grawerowany Dyplom Laureata i nagroda książkowa

IV miejsce w Polsce - Mikołaj Pabis - Dyplom Laureata i nagroda książkowa

Dyplomy laureata i dyplom uznania otrzymali: Kornelia Swiątek, Dominika Jaracz, Kinga Dereniowska, Julian Głowa, Wiktor Kielar, Krystian Kamiński, Dominik Lichtarski

W klasie III b:

miejsce w Polsce -  Matylda Bużanowska - Grawerowany Dyplom Laureata i nagroda książkowa
miejsce w Polsce - Szymon Krężałek - Grawerowany Dyplom Laureata i nagroda książkowa
II 
miejsce w Polsce - Marta Bania -  Dyplom Laureata i nagroda książkowa
IV 
miejsce w Polsce - Joanna Czaja - Dyplom Laureata i nagroda książkowa

Dyplomy laureata i dyplom uznania otrzymali: Mateusz Jaracz i Emilia Poradyło.

Serdecznie gratulujemy wszystkim  nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach olimpiad Olimpusek

 

 


Galileo 2017 – język angielski

W marcu 18 uczniów z klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz I i II Gimnazjum  wzięło udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej Galileo. Wszyscy uczniowie zajęli dobre lokaty. Na wyróżnienie zasługuje troje wychowanków, którzy uplasowali się w czołówce. Do nich należą: Solińska Oliwia z klasy IV, która zajęła 7 miejsce i otrzymała dyplom laureata. Z tej samej klasy Buczyński Łukasz znalazł się na 13 pozycji i otrzymał dyplom wyróżnienia. Milena Buczyńska z klasy VI zdobyła 10 miejsce i otrzymała dyplom laureata.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wyższych lokat w kolejnych latach.


Galileo 2017 - HISTORIA

Na początku marca, w naszej szkole odbył się ogólnopolski konkurs historyczny organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES): Galileo. Szkolnym koordynatorem konkursu była p. B. Węgrzyn, nauczyciel historii. Konkurs skierowany był do uczniów klas: IV- VI SP i I - III gimnazjum.
Z naszej szkoły w konkursie brało udział 10 uczniów z klas IV - VI oraz 7 uczniów z gimnazjum. Wyniki konkursu ukazały się w połowie maja. Uczniowie osiągnęli wysokie wyniki: aż 13 uczniów zdobyło dyplomy laureata lub wyróżnienia a 4 uczniów oprócz dyplomów otrzymało nagrody książkowe. 
Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie:

Oliwia Solińska , kl. IV SP -  3 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa,

Vanessa Buła, kl. IV SP - 5 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa

Oliwia Kolasa, kl. IV SP -  5 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa

Szczepan Ryczak , kl. III Gimnazjum , 5 miejscedyplom laureata i nagroda książkowa

Marcin Dziedzic, kl. VI SP, 6 miejsce, dyplom laureata,

Dawid Szpiech, kl. I Gimnazjum – 7 miejsce, dyplom laureata,

Bartosz Ryczak, kl. II Gimnazjum, 7 miejsce, dyplom laureata

Natalia Śliwińska, kl. II Gimnazjum, 8 miejsce, dyplom laureata

Wiktor Głowa- kl. VI SP - 9 miejscedyplom laureata,

Dominik Szczepanik, III Gimnazjum, 9 miejsce, dyplom laureata

Martyna Szczurek, kl. IV SP– 13 miejsce, dyplom wyróżnienia

Aurelia Gierlicka, kl. V SP – 14 miejsce, dyplom wyróżnienia

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania.

Gratulujemy  sukcesów i życzymy powodzenia  w następnych konkursach.


Regulamin Konkursu Informatycznego na prezentację multimedialną „Mój Patron”

Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów historią własnej szkoły oraz sylwetkę jej patrona

- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;

- zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, poznanie tradycji i historii szkoły;

- rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych;

- rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej;

- promowanie talentów młodzieży;

- motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Organizatorem konkursu jest SU w ZSP im. Jana Pawła II w Łęach Dukielskich

Informacji udziela: p. Katarzyna Szczurek
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VI

Sposób przygotowania prac:

 1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point lub OpenOffice Impress, LibreOffice Impress
 2. Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB.
 3. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze).
 4. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora
 6. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

Termin przekazywania prac do 6 CZERWCA 2017r.


Ogólnopolski konkurs plastyczny "Motyle"

Dzieci z oddziału przedszkolnego pod kierunkiem pani Teresy Wierdak wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "Motyle". Organizatorem konkursu było przedszkole Bajka w Giżycku. Celem konkursu było rozwijanie inwencji twórczej wśród dzieci. W przygotowaniu prac pomagali dzieciom rodzice (dopuszczał to regulamin konkursu) . Przygotowane prace były naprawdę imponujące, a barwne motyle, prezentowały się pięknie. Dzieci które wzięły udział w konkursie to: Lena Gac, Lena Madej, Emilka Wojtowicz, Julia Pietruś i Kamila Dudzik. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpi 25. 05. 2017r.


Ogólnopolski konkurs plastyczny "Wiosenne mandale"

Uczniowie klas: II, IIIa i IIIb szkoły podstawowej wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Wiosenne Mandale”. Zadaniem konkursowym było stworzenie mandali czyli rysunku na planie koła o tematyce wiosennej. Organizator konkursu to Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie. Panie: Marta Pabis, Katarzyna Majchrzak i Barbara Wierdak przeprowadziły etap szkolny konkursu w którym wyłoniono  pierwsze miejsca w każdej klasie.  Zajęli je: Kacper Pec – kl. II, Mikołaj Pabis – kl. IIIa, Mateusz Zając – kl. IIIb.

Ich prace zostały wysłane do etapu ogólnopolskiego. Wyniki zostaną ogłoszone końcem maja. Czekamy z niecierpliwością na ich ogłoszenie.


XVI Gminny Mistrz Matematyczny i Humanistyczny

10 maja, już tradycyjnie w naszej szkole odbyła się XVI edycja konkursów przedmiotowych: „Mistrz Matematyczny i Mistrz Humanistyczny” pod Patronatem Burmistrza Gminy Dukla. Organizatorkami konkursów były panie: Marta Pabisi Barbara Wierdak. Na zaproszenie w zmaganiach matematycznych
i humanistycznych odpowiedziały szkoły z Jasionki, Iwli, Równego, Tylawy, Głojsc i Łęk Dukielskich. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Każdą szkołę reprezentowała delegacja uczniów wraz opiekunem. Uczniowie pracowali w dwóch grupach: humanistycznej i matematycznej.
Po zakończonej pracy i podsumowaniu wyników ogłoszono zwycięzców:

Mistrz Matematyczny:

I miejsce       Mikołaj Pabis           SP Łęki Dukielskie
II miejsce      Marta Bania             SP Łęki Dukielskie
III miejsce    Emilia Bałon            SP Równe

 

Wyróżnienie:   
Anna Kowalewska      SP Jasionka
Roksana Kielar            SP Jasionka
Jakub Bogacz              SP Równe

 

Mistrz Humanistyczny:

I miejsce       Katarzyna Rak                  SP Głojsce
II miejsce      Aleksandra Kurowska      SP Łęki Dukielskie
III miejsce    Anna Kłap                         SP Równe

Wyróżnienie:   

Nikola Patla                 SP Równe
Martyna Jakieła           SP Jasionka
Filip Wołtosz               SP Jasionka

Zarówno zwycięzcy jak i pozostali uczestnicy konkursów otrzymali  nagrody książkowe oraz dyplomy, które uroczyście wręczyła zastępca Burmistrza Urzędu Miejskiego w Dukli Pani Elżbieta Wróbel.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za udział w konkursach.

 


Wielka Liga Czytelników - Półfinał

21 kwietnia 2017r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie odbył się półfinał Wielkiej Ligi Czytelników. Wzięło w niej udział 11 zespołów klas 1-3 i 10 zespołów klas 4-6, łącznie ponad pięćdziesięciu  uczniów. Naszą szkołę reprezentowali: Marta Bania, Matylda Bużanowska i Julian Głowa – kl. 1-3 oraz Karolina Staroń, Magdalena Zając – kl. 4-6. Uczniowie przez 70 minut wypełniali testy dotyczące przeczytanych książek: uczniowie młodsi ,,Bohaterskiego misia” Bronisławy Ostrowskiej a uczniowie starsi ,,Tomka na Czarnym Lądzie” Alfreda Szklarskiego. Po zakończeniu testu wszyscy  otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie, a opiekunowie okolicznościowe podziękowania. Trzymamy w kciuki za nasze drużyny, życząc POWODZENIA!
ZDJĘCIA


Wielkanocny konkurs na najładniejszą i najsmaczniejszą babkę

W wielkanocnym konkursie na najładniejszą i najsmaczniejszą babkę wzięło udział szesnastu uczniów szkoły podstawowej. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci z zerówki. Pieczywo było różnorodne – od malutkich babeczek, mufinek poprzez babki i ogromne wielkanocne baby. Wszystkie wypieki były niepowtarzalne, pięknie i świątecznie udekorowane. Nie tylko uroczo  wyglądały, ale także wyśmienicie smakowały. Mogli się o tym przekonać wszyscy uczniowie, którzy delektowali się wypiekami w poniedziałek. Był to naprawdę słodki poniedziałek. Jury miało bardzo duży problem z wyłonieniem zwycięzców, dlatego postanowiono nagrodzić wszystkich uczestników, przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsca.

Pierwsze miejsce zajęły:
Fornal Maryla – klasa 0
Krukar Maja – klasa V

Na drugim miejscu uplasowali się:
Bałon Jakub – klasa 0
Madej Lena – klasa 0
Samborowski Michał – klasa 0
Aszlar Weronika – klas V
Węgrzyn Dawid Tomasz – klasa VI

Trzecie miejsce należy do:
Buryła Julia – klas 0
Jastrzębski Wiktor – klasa VI
Nawrocka Wiktoria – klasa 0
Pietruś Julia – klasa 0
Ryczak Marlena – klasa V
Węgrzyn Marcelina – klas V
Wojtowicz Emilia- klasa 0
Zawada Patryk – klasa VI

Wielkanocne baby wprowadziły nas w atmosferę Świąt Wielkiej Nocy. Bardzo dziękujemy rodzicom, dziadkom za pomoc w przygotowaniu świątecznych wypieków. Wierzymy, że wspólnie spędzony czas był nie tylko okazją do podzielenia się doświadczeniami kulinarnymi, ale wyśmienitą zabawą.

ZDJĘCIA


„Co znaczy słowo dobro”

W marcu SU ogłosił literacki konkurs „Co znaczy słowo dobro”. Zadaniem uczniów było przedstawienie własnej interpretacji tego słowa poprzez różnorodne formy wypowiedzi pisemnej. Jury przyznało pierwsze miejsce pracy Marceliny Węgrzyn z klasy piątej. Drugie miejsce zajął Marcin Dziedzic z klasy szóstej. Na trzecim miejscu uplasowała się praca Mileny Buczyńskiej z klasy szóstej.

Fragmenty nagrodzonych prac  pokazują, jak uczniowie rozumieją słowo „dobro”

„ ….W dzisiejszym świecie dzieje się bardzo dużo zła. Dobro potrzebne jest na świecie po to, by nie było wojen, bitew, żeby wszyscy się kochali i pomagali sobie. Osoba staje się dobra wtedy, gdy pomaga innym lub przeznacza procent podatku na chore dzieci……Dobro jest wtedy gdy jest pomoc koleżeńska, wzajemne wspieranie się w różnych potrzebach. Uważam, że dobro jest piękne i zawsze zwycięża” (Marcelina Węgrzyn)

„ Dobro… Małe słowo, a tyle mieści w sobie.
Jest zawsze, gdy drugiemu coś dobrego zrobię…
Porozmawiam z samotnym, odwiedzę chorego.
Dobro jest w nas wszystkich. Jest we mnie i w tobie,
W życzliwym uśmiechu, w każdym dobrym słowie.”
                                                      (Marcin Dziedzic)

„…Dobro, to także słowa wypowiadane przez nas codziennie: osądy, opinie, oceny. Czy zastanawiamy się, w jaki sposób wypowiadamy słowa, czy są one miłe dla innych, czy może kogoś ranią?...Dobro to także przyjaźń, bezinteresowna pomoc, ciepły uśmiech, zwykłe „dzień dobry” Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca…” (Milena Buczyńska)


Wyniki konkursu plastycznego "Wiosenne drzewo"

W dniu 21 marca 2017 r. zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu plastycznego ,,Wiosenne drzewo’’. Organizatorem konkursu była świetlica w ZSP w Łękach Dukielskich, która zaprosiła wszystkie szkoły gminy Dukla do wykonania pracy plastycznej ilustrującej drzewo o tej porze roku. Wśród nadesłanych 57 prac konkursowych jury nagrodziło 12 prac przyznając I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych. Dziękujemy za duże zainteresowanie konkursem i zapraszamy do obejrzenia wystawy wyróżnionych prac.

Nagrodzeni uczniowie:

I kategoria wiekowa – klasy I-III szkoły podstawowej:

I miejsce – Jakub Kłap – SP Wietrzno

II miejsce – Julian Głowa – ZSP Łęki Dukielskie

III miejsce – Nikola Kozubal – SP Wietrzno

Wyróżnienia:

Kacper Chłap – ZSP Równe

Mikołaj Pabis – ZSP Łęki Dukielskie

Klaudia Stanisławczyk – ZSP Równe


II kategoria wiekowa – klasy IV-VI  szkoły podstawowej:

I miejsce – Patryk Pec – ZSP Łęki Dukielskie

II miejsce – Wiktoria Puchała – ZSP Równe

III miejsce – Milena Buczyńska – ZSP Łęki Dukielskie

Wyróżnienia:

Katarzyna Olbrycht – ZSP Równe

Ewa Uliasz – SP Wietrzno

Martyna Dołęgowska – ZSP Równe

Gratulujemy!  ZDJĘCIA PRAC


 

VI Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej

3 marca 2017 r. w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli odbył się „VI Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej”. Uczniowie, w trzech kategoriach wiekowych, recytowali wiersze w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim. Dzieci reprezentujące naszą szkołę zostały wyróżnione następującymi nagrodami: Julita Kołacz – I miejsce (w klasach 1-3 SP), Weronika Aszlar – wyróżnienie ( klasy 4-6 SP), Karina Kasprzyk – wyróżnienie (w kategorii gimnazjum). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Gminny Konkurs Walentynkowy

Uczniowie naszej szkoły już po raz drugi włączyli się w Gminny Konkurs Walentynkowy organizowany przez szkołę w Iwli. Zadaniem uczniów było wykonanie kartki walentynkowej wraz z życzeniami w j. angielskim lub niemieckim. Życzenia musiały być wymyślone przez uczestnika konkursu. Poziom konkursu był bardzo wysoki, prace niezwykle pomysłowe, dlatego miło nam, że uczennice naszej szkoły zajęły wysokie miejsca.  Na pierwszym miejscu uplasowała się Magdalena Zając, natomiast trzecie miejsce zajęła Milena Buczyńska. Serdecznie gratulujemy.


Wyniki konkursu plastycznego "Zaczytana szkoła"

W lutym biblioteka organizowała konkurs plastyczny, którego celem było promowanie czytelnictwa w naszej szkole. Wszystkie prace zostały wywieszone na gazetce bibliotecznej na korytarzu szkolnym.

W kategorii kl.2-3 uczniowie wyróżnieni to: Kacper Pec, Mikołaj Pabis, Marta Bania i Mateusz Zając, natomiast w kl. 4-6: Dorota Bania, Karolina Staroń, Natalia Głód, Magdalena Zając, Patryk Pec i Marcin Dziedzic. Wyróżnionym gratulujemy!


Rozstrzygnięcie konkursu na najstaranniej prowadzony zeszyt przedmiotowy.

Pod koniec października SU ogłosił kolejną już edycję konkursu na najładniej prowadzony zeszyt. Ten konkurs cieszy się dużą popularnością. Coraz więcej uczniów stara się starannie prowadzić zeszyty i co roku przybywa  zeszytów zgłoszonych do konkursu. W tym roku szkolnym poziom konkursu był bardzo wyrównany. Jury oceniając zeszyty brało pod uwagę estetykę pisma, przejrzystość zapisu, sposoby wyodrębniania ważnych treści  i ogólną schludność .  W kategorii klas II-III SP wyróżniono: Juliana Głowę, Aleksandrę Kurowską i Milenę Szarek. Natomiast w klasach starszych SP i Gimnazjum: I miejsce przyznano Milenie Buczyńskiej. II miejsce zajęły: Maja Krukar i Aurelia Gierlicka. III miejsce przypadło Katarzynie Świątek i Natalii Głód.


Szkolny konkurs walentynkowy.

Z okazji Walentynek SU zaproponował konkurs na oryginalne kartki walentynkowe z życzeniami w wybranym języku obcym. Do  opiekunek SU wpłynęły przepiękne i pomysłowo wykonane kartki z życzeniami w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim. Jury nagrodziło trzy osoby. W kategorii klas II –IIISP I miejsce zajął Kacper Pec. W klasach IV-VI pierwsze miejsce przypadło Magdalenie Zając, tuż za nią uplasował się Patryk Pec.


„Logistyka bez tajemnic”

10 lutego 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie odbyła się I edycja konkursu „Logistyka bez tajemnic”.

Nasze gimnazjum reprezentowały uczennice klasy III – Martyna Gac i Dominika Łajdanowicz. Uczennice rozwiązywały test z zakresu elementarnej wiedzy logistycznej, zaczerpniętej z przekazów medialnych i bardzo ogólnej wiedzy technicznej oraz umiejętności logicznego myślenia i wiązania faktów.

Następnie uczniowie pracowali w 3 osobowych zespołach (po dwóch uczniów z gimnazjum oraz jeden z ZSP Nr 4). Zespoły wykonywały plakat promujący wiedzę logistyczną. Ostatnim punktem konkursu były wspólne rywalizacje logistyczne, które dały uczestnikom wiele radości poprzez dobrą zabawę.

Z pewnością dziewczyny wykorzystają zdobytą wiedzę w życiu codziennym.  Dziękujemy organizatorom konkursu, a w szczególności Panu Tomaszowi Czaja, nauczycielowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie. ZDJĘCIA


Konkurs "Klasa na Medal"

Po I semestrze podsumowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego przez SU. Zestawienie wygląda następująco:

Kategoria Klasy IV - VI Szkoła Podstawowa:

I miejsce - klasa VI - 116 punktów
II miejsce - klasa V - 107 punktów
III miejsce - klasa IV - 96 punktów

Kategoria Klasy I -  III Gimnazjum

I miejsce - klasa III - 75 punktów - nagroda rzeczowa
II miejsce - klasa I - 46 punktów

III miejsce - klasa II 41 punktów

 


Łowimy Talenty – Ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny i Humanistyczny 2016/2017r.

W ramach ogólnopolskiego programu Łowimy Talenty uczniowie naszej szkoły po raz kolejny mogli zmierzyć swoje intelektualne siły w ogólnopolskich konkursach Alfik Matematyczny iAlfik Humanistyczny. Koordynatorem konkursu była pani Barbara Wierdak, a osobami współpracującymi były panie: Katarzyna Majchrzak, Marta Pabis, Katarzyna Szczurek.

Alfiku Matematycznym wzięło udział 24 uczniów od klasy II SP do klasy IIIG.  Najlepsze wyniki uzyskali następujący uczniowie:

Klasa IIIG – Bartosz Ryczak – 96, 6% - 1 miejsce w województwie, 2 w kraju oraz tygodniowy pobyt na obozie
w Serpelicach

Klasa IIIG – Szczepan Ryczak – 92,5% - 2 miejsce w województwie, 7 w kraju oraz tygodniowy pobyt na obozie
w Serpelicach

Klasa IIIa SP – Mikołaj Pabis  – 88,3% - 1 miejsce w województwie, 18 w kraju oraz tygodniowy pobyt na obozie
w Serpelicach

Wśród laureatów znaleźli się również uczniowie, którzy otrzymali dyplomy za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie. Nie zdobyli oni głównej nagrody, jakim jest obóz naukowy w Serpelicach, ale uzyskali bardzo wysoki procent rozwiązanych zadań.
Jest to: Marta Bania – kl. IIIb - 81,67%, Matylda Bużanowska – kl. IIIb - 74,17%, Wiktor Kielar kl. IIIa - 70,83%, Adrian Kopa – kl. II - 73,33%.

Alfiku Humanistycznym wzięło udział 21 uczniów od klasy II SP do klasy VI SP. Tym razem nikomu z uczestników nie udało się zdobyć głównej nagrody, jakim jest obóz naukowo – wypoczynkowy w Serpelicach, ale są uczniowie, którzy znaleźli się w grupie laureatów, ponieważ uzyskali dyplomy za bardzo wysokie wyniki w konkursie.
Najlepsi z nich to: Mikołaj Pabis – kl. IIIa - 93,33%, Marta Bania – kl. IIIb - 91,66%, Matylda Bużanowska – kl. IIIb - 91,66%, Joanna Czaja – kl. IIIb - 87,5%, Szymon Krężałek – kl. IIIb - 84,16%, Emilia Poradyło – kl. IIIb - 80%, Vanesa Buła - kl. IV - 79,16%.

Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie gratulujemy udziału i osiągnięć w niezwykłych zmaganiach matematycznych i humanistycznych. Największe gratulacje należą się dla Bartosza oraz Szczepana, którzy w tych zmaganiach brali udział od początku kl. IIISP zdobywając wysokie lokaty i nagrody rzeczowe, aż w końcu w kl. IIIG udało się im zdobyć główną nagrodę, jaką jest obóz naukowo – wypoczynkowy w Serpelicach. ZDJĘCIA


 Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna

Dnia 10 listopada 2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.  Organizatorem Konkursu było wydawnictwo naukowe Olimpus. Celem olimpiady była popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.  W Polsce ogółem do olimpiady przystąpiło 2537 Gimnazjalistów i 3979 uczniów SP. Organizatorem konkursu w szkole była  B. Węgrzyn. Wyniki konkursu ogłoszone zostały w połowie stycznia Z naszej szkoły konkurs pisało 6 gimnazjalistów z klas I – III oraz 6 uczniów z klas : V- VI. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat mitologii greckiej i rzymskiej i zajęli wysokie miejsca w konkursie. Należy podkreślić, że od dwóch lat test z mitologii jest znacznie trudniejszy ze względu na to, iż do każdego z 30 pytań  podane były cztery odpowiedzi, z których przynajmniej jedna, dwie lub nawet trzy były prawidłowe a za odpowiedź błędną uczniowi odejmowano punkty. Najwyższe miejsca osiągnęli uczniowie:

Kategoria SP:

 • Marcin Dziedzic – kl. VI– III, dyplom laureata i nagroda książkowa
 • Milena Buczyńska – kl. VI - VIII miejsce, dyplom laureata
 • Dawid Tomasz Węgrzyn – kl. VI - XIII miejsce , dyplom laureata

 

             Kategoria Gimnazjum:

 • Wiktor Głowa – kl. I G –  XII miejsce, dyplom laureata
 • Bartosz Ryczak – kl. III G – XV miejsce, dyplom laureata

Pozostali uczniowie  zajęli miejsca w drugiej dziesiątce i otrzymali dyplomy uznania.

Wszystkim uczestnikom olimpiady gratulujemy sukcesu!


II część ogólnopolskiego projektu "Zdrowo jem, więcej wiem"

Realizując II część projektu uczniowie:

 • dowiadywali się dlaczego dzieci rosną i jak zmienia się ich pożywienie, w jaki sposób pożywienie i aktywność fizyczna wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie
 • dokonywali właściwych wyborów żywieniowych podczas zabawy edukacyjnej: „Poznaj Słabeuszka i Siłaczka”
 • wzięli udział w konkursie na „Najlepszy zestaw śniadaniowy na drugie śniadanie”
 • promowali swoje działania dla społeczności szkolnej biorąc udział w inscenizacjach, tworząc plakaty, gazetki ścienne, urządzając wystawy
   

Wychowawcy klas koordynowali projekt dbając o dokładną realizację wszystkich zadań. Na bieżąco pisali raporty i zamieszczali je na stronie programu. Realizując poszczególne zadania ściśle współpracowali z rodzicami. Przeprowadzili dla nich dwie pedagogizacje:„ Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw i owoców? Kolorowy talerz” 
oraz„Planowanie posiłków - zasady i błędy”.

Więcej informacji TUTAJ

Ponadto rodzice  pomagali dzieciom w realizacji niektórych zadań projektowych i wspierali ich podczas działań promocyjnych.

Uczniowie pracowali w grupach:

Klasa II – „Złociste dynie” – opiekun Pani Marta Pabis

Klasa IIIa – „Aronki” – opiekun Pani Katarzyna Majchrzak

Klasa IIIb – „Recepty na zdrowie” – opiekun Pani Barbara Wierdak

Do pomocy w realizację zadań projektowych włączyła się Pani Anna Bargiel – kierownik świetlicy.

Przebieg realizacji zadań można zobaczyć w galerii zdjęć: klasa II, klasa IIIa, klasa IIIb

 


 Multitest 2016

W październiku w naszej szkole odbył się ogólnopolski konkurs historyczny organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES): Multitest. Szkolnym koordynatorem konkursu była p. B. Węgrzyn, nauczyciel historii. Konkurs skierowany był do uczniów klas: IV- VI SP i I - III gimnazjum. Z naszej szkoły w konkursie brało udział 13 uczniów z klas IV- VI oraz 4 uczniów z gimnazjum. Wyniki konkursu ukazały się w grudniu. Uczniowie naszej szkoły osiągnęli w nim bardzo wysokie wyniki:
4 uczniów otrzymało 1 miejsce i aż 11 uczestników zdobyło miejsca w pierwszej dziesiątce. Najlepsze wyniki uczniów:

Vanessa Buła, kl. IV SP -  1 miejsce, grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa

Marcin Dziedzic, kl. VI SP-1 miejsce, grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa

Wiktor Głowa- kl. I Gim. - 1 miejsce, grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa

Marcin  Szczepanik, kl. IIGim.-1 miejsce, grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa

Natalia Śliwińska, kl. II Gim. - 3miejsce, dyplom laureata, nagroda książkowa

Weronika Aszlar, kl. V- 5miejsce, dyplom laureata, nagroda książkowa

Milena Buczyńska, kl. VI - 5miejsce, dyplom laureata, nagroda książkowa

Patryk Pec, kl. VI SP - 6 miejsce, dyplom laureata,

Oliwia Solińska, kl IV SP - 7miejsce, dyplom laureata,

Karolina Janeczek, kl. V - 7miejsce, dyplom laureata,

Dawid Szpiech, kl. I Gim. - 8miejsce, dyplom laureata,

Dawid Tomasz Węgrzyn, kl. VI SP – 9 miejsce, dyplom laureata,

Aurelia Gierlicka, kl. VI SP – 11 miejsce, dyplom wyróżnienia,

Szpiech Kamila, kl. IV - 15 miejsce, dyplom wyróżnienia,

Łukasz Buczyński, kl. IV - 15 miejsce, dyplom wyróżnienia,

 Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania.

Gratulacje! Życzymy  sukcesów w następnych konkursach.


XXV Ogólnopolskia Olimpiada PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia

16 grudnia 2016r.w Krośnie odbył się etap rejonowy XXV Ogólnopolskiej Olimpiady PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia. Patronat nad olimpiadą objął PCK Oddział Rejonowy w Krośnie i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krośnie. W zmaganiach wzięli udział gimnazjaliści ze szkół powiatu krośnieńskiego.

Celem olimpiady, mimo charakteru konkursowego, była wymiana doświadczeń oraz rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności i postaw prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych oraz inicjowanie działań promujących zdrowie.

Z radością informuję, że Martyna Gac uczennica klasy III gimnazjum zdobyła II miejsce. Należy zaznaczyć, że walka była emocjonująca, a od zdobycia najwyższego miejsca Martynę  dzielił 1 punkt. ZDJĘCIA

Magdalena Aszlar

Gratulujemy wysokiego osiągnięcia!

 


KONKURSY BOŻONARODZENIOWE

Tradycyjnie, jak co roku uczniowie klas młodszych wzięli udział w konkursach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 

Chętnie wykonywali postaci aniołków, bombki choinkowe, gwiazdy betlejemskie i choinki.  Dla wszystkich uczestników

przygotowano nagrody. 
 


Konkurs Biblijny​

7 grudnia 2016 uczniowie Szkoły Podstawowej pisali pod opieką p. Danuty Witowskiej Szkolny Konkurs Biblijny pt. ''JESTEM UCZNIEM JEZUSA CHRYSTUSA I ŚWIADCZĘ O NIM.''

1 miejsce zdobył Marcin Dziedzic  kl. VI  - 54 punkty

2  miejsce zdobyła Milena Buczyńska  kl. VI - 41 punktów

3  miejsce zdobyła Aurelia Gierlicka   kl. VI - 34 punkty

4  miejsce zdobył Patryk Zawada  kl. VI - 30 punktów

5  miejsce zdobyła Maja Krukar   kl. V   -  26 punktów

6 miejsce zdobyła Natalia Głód  kl. V  -  12 punktów

Trzem pierwszym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie dekanalnym konkursu.


ŚWIETLICOWY KONKURS ,,MÓJ ŚWIETY MIKOŁAJ”

5 grudnia 2016r. zostały ogłoszone wyniki plastycznego konkursu ,,Mój Święty Mikołaj”, którego celem było:

 • Pobudzanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
 • Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym;
 • Kształtowanie poczucia estetyki;
 • Doskonalenie sprawności manualnych;
 • Współpraca świetlicy z wychowawcami klas;

 

Do organizatorów wpłynęło 14 prac z których wyróżniono 7 nagrodzonych dyplomami i drobnymi upominkami. Uczniowie wyróżnieni to: Lena Gac – kl.0, Marcin Głód – kl.2, Kacper Pec –kl. 2, Mikołaj Pabis – kl.3a, Emilia Poradyło – kl.3b, Marta Bania – kl. 3b, Michał Milewski – kl. 3b. GRATULUJEMY!


Konkurs plastyczny "Zakręcona zakładka do książki"

W październiku biblioteka szkolna ogłosiła konkurs plastyczny pt. ,,Zakręcona zakładka do książki” w dwóch kategoriach: kl. 1-3 i kl. 4-6, którego celem było:

 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • Pobudzanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
 • Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym;
 • Kształtowanie poczucia estetyki;
 • Doskonalenie sprawności manualnych;
 • Współpraca biblioteki z wychowawcami klas;
 • Rozbudzanie świadomości poszanowania książek;

Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką jednostronnej zakładki do książki.

Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Prace uczestników są wywieszone na gazetce bibliotecznej. Uczniowie nagrodzeni:

W kategorii kl. 1-3:        I miejsce – Matylda Bużanowska (kl. IIIb)

                                  II miejsce – Aleksandra Kurowska (kl. IIIa)

                                  III miejsce – Julian Głowa (kl. IIIa)

Wyróżnienie: Szymon Krężałek (kl. IIIb)

W kategorii kl. 4-6:       I miejsce – Marcin Dziedzic (kl. VI)

                                 II miejsce – Magdalena Zając (kl. V)

                                 III miejsce – Karolina Janeczek (kl. V), 

Wyróżnienie: Natalia Głód (kl. V), Milena Buczyńska (kl. VI)

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!

 


Szkolny konkurs wiedzy OMNIBUS 2016/2017

Ruszyła kolejna edycja szkolnego Omnibusa! Pierwszi zwycięzcy zostali wyłonieni. Co miesiąc będziemy podawać laureatów z poszczególnych oddziałów szkolnych. W czerwcu podamy zwycięzców konkursu rocznego.

Uczniowie z tytułem
"OMNIBUS"

październik listopad grudzień styczeń luty   marzec kwiecień maj

OMNIBUS 

2016/2017

Kl I-III SP Mikołaj Pabis

Emilia
Poradyło

Julian
Głowa
Matylda Bużanowska Wiktor Kielar Aleksandra Kurowska Marta Bania Michał
Makoś
Mikołaj Pabis
Kl IV-VI SP Maja Krukar Dawid Tomasz
Węgrzyn
Milena
Buczyńska

Krystian

Kopa

Marcelina Węgrzyn Rafał Lągawa Sebastian Węgrzyn

Hubert

Mikosz

Krysian Kopa
KL I- III G Dawid Szpiech Piotr Krukar Jakub Koszela

Dominika

Łajdanowicz

Martyna Gac Bartosz Ryczak Szczepan Ryczak ------ Bartosz Ryczak

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM"

 

Uczniowie klas młodszych wraz ze swoimi paniami: Martą Pabis, Barbarą Wierdak, Katarzyną Majchrzak i Anną Bargiel przystąpili do ogólnopolskiego konkursu "Zdrowo, jem, więcej wiem"

Projekt realizowany jest przez Fundacje Banku Ochrony Środowiska. Głównym celem projektu jest  wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Konkurs został podzielony na etapy: jesienny, zimowy i wiosenny.

Właśnie rozpoczął się etap jesienny. W tym etapie do zrealizowania są 2 bloki tematyczne.Tematem przewodnim pierwszej części etapu są warzywa i owoce.

W ramach tego etapu uczniowie będą:

 • poznawać walory warzyw i owoców tworząc ich encyklopedię
 • tworzyć pisemka klasowe zachęcające do zrezygnowania ze słodyczy na rzecz owoców i warzyw
 • gromadzić propozycje gier i zabaw na świeżym powietrzu
 • przygotowywać inscenizację do wiersza "Na straganie"
   

Do realizacji zadań konkursowych uczniowie zachęcają rodziców. 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich
  Zespół Szkół Publicznych
  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
  Im. Jana Pawła II
  w Łękach Dukielskich
  38-456 Łęki Dukielskie 74
 • 13 43 175 04
  NIP: 684-20-53-833

Galeria zdjęć