Z życia szkoły

Projekty

Nowa Jakość Kształcenia w Gminie Dukla

 

Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich bierze udział w projekcie:
 „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla”

 


Informacja pochodzi ze strony www.dukla.pl

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla

Wartość projektu: 954 901,27 zł, w tym wartość dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego wynosi 907 149,27 zł

Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 - 30.06.2018


Gmina Dukla otrzymała kolejne dofinansowanie w zakresie oświaty. Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Projekt kierowany jest do 4 Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla, które
w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku uzyskały ze sprawdzianu wynik na skali staninowej mniejszy lub równy 4. Projekt zakłada wsparcie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem. Projekt zakłada komplementarność wsparcia nauczycieli i uczniów, w którym zaplanowano stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem.

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji kluczowych 392 uczniów i 48 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
w Jasionce, Łękach Dukielskich, Równym i Tylawie w obszarach Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej
( TIK ), nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Grupa docelowa: Uczniowie: 392 osoby, Nauczyciele: 48 osób

Zadania:
1. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic w obszarze matematyki, przyrody i języka angielskiego.
2. Program rozwijania kompetencji uczniów i uczennic w obszarze matematyki, informatyki
i języka angielskiego.
3. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu
w procesie kształcenia.
4. Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.
5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.
6. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno - emocjonalnych uczniów.
7. Program wspierania szkół w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Jolanta Bik - Skarbnik Gminy Dukla

 

 

  Formy wsparcia dla uczniów i uczennic w roku szkolnym 2016/2017
w ramach projektu

Do podstawowych form wsparcia dla uczniów i uczennic w roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu należą:

4.1. wsparcie dla uczniów i uczennic klas I – III:

□ 1 -  dniowy wyjazd edukacyjny

□ 30 -  godzinne zajęcia rozwijające z programowania

4.1. wsparcie dla uczniów i uczennic klas IV – VI:

□ 30 -  godzinne zajęcia wyrównawcze z matematyki

□ 30 - godzinne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

□ 30 - godzinne zajęcia wyrównawcze z przyrody

□ 30 -  godzinne zajęcia rozwijające z matematyki połączone z 1 – dniowym wyjazdem edukacyjnym

□ 30 -  godzinne zajęcia rozwijające z j. angielskiego połączone z 1 – dniowym wyjazdem edukacyjnym

□ 30 -  godzinne zajęcia rozwijające z informatyki połączone z 1 – dniowym wyjazdem edukacyjnym

□ 30 -  godzinne zajęcia rozwijające z przyrody połączone z 3 – dniowym wyjazdem edukacyjnym

□ 30 -  godzinne zajęcia rozwijające z programowania wraz z 5 – dniowym letnim obozem programistycznym dla laureatów „Szkolnego festiwalu programowania i prezentacji wykonanych robotów”.

□ 2 -  godzinne zajęcia pn. „Bezpieczeństwo w sieci”

□ 1 -  dniowe zajęcia wyjazdowe

Zakwalifikowani uczniowie utworzą 6 – osobowe grupy z poszczególnych zajęć. Każdy uczestnik otrzyma wyprawkę w składzie: teczka, wydrukowane materiały, długopis, podręcznik/zbiór zadań.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

 


Realizacja projektu w roku szkolnym 2016/2017

 

Pobyt w Bukowinie Tatrzańskiej

W ramach realizowanego projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla”, 6 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunem panią Magdaleną Aszlar uczestniczyło w dwudniowej wycieczce do Bukowiny Tatrzańskiej.12 i 13 czerwca 2017.r nasi uczniowie oraz uczniowie z Równego, Tylawy, Jasionki i Dukli realizowali zagadnienia projektowe w terenie. GALERIA ZDJĘĆ

 

 

Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki
 

Od kwietnia 2017 r. w naszej szkole realizowane były zajęcia w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w gminie Dukla”.
Z matematyki prowadzone były dwie grupy wyrównawcze (klasy IV – V – p. K. Szczurek, kl. VI – p. M. Dziedzic)  jedna grupa rozwijająca (klasy IV – V – p. M. Dziedzic). Na zajęciach wyrównawczych uczniowie utrwalali przerabiany materiał oraz nadrabiali zaległości w zakresie wykonywania działań (pisemnych, na ułamkach), podstaw geometrii i zastosowania matematyki w życiu codziennym. Zajęcia rozwijające były okazją do zabawy matematyką. Uczniowie rozwiązywali łamigłówki liczbowe i logiczne, układali figury z różnych rodzajów tangramów. Sami wykonali tangramy w kształcie jaja i przygotowali wystawę  „Tangramowe ptaki”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty matematycznego origami. Ich efektem była zaprezentowana w matematyce wystawa nietypowych brył wykonanych przez uczniów. Przedłużeniem tych zajęć było przeprowadzenie szkolnego konkursu „Zrób sobie bryłkę”, polegającego na wykonaniu dowolnej bryły właśnie metodą origami matematycznego. ZDJĘCIA

 

Konkurs matematyczny
 

 Na przełomie maja i czerwca w naszej szkole ogłoszony był konkurs na najciekawszą i najstaranniejszą bryłę wykonaną metodą origami matematycznego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów – do oceny zgłoszone zostało 24 prace (większość ze szkoły podstawowej). Jury miało naprawdę trudne zadanie, gdyż poziom prac był wysoki. Ostateczne wyniki wyglądają następująco:
 

W szkole podstawowej:
I miejsce:        ex aequo Rafał Głód klasa IV i Marcin Dziedzic klasa V
II miejsce:       Patryk Zawada klasa VI
III miejsce:     Natalia Głód klasa V
Wyróżnienia: Kacper Bojda klasa IV 
                     Sebastian Adam Węgrzyn klasa VI
W gimnazjum:
I miejsce:        Wiktor Głowa klasa I G
Prace konkursowe można było przez kilka dni podziwiać na wystawie w pracowni matematycznej. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich uczestników podziwiamy za pomysłowość i cierpliwość. ZDJĘCIA

 

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia wyrównawcze dla klasy VI oraz rozwijające dla uczennic klas: IV – V. Zajęcia prowadziła Bernarda Skalska. Podczas lekcji wyrównawczych uczniowie utrwalali poznany materiał, nadrabiali zaległości ze wszystkich sprawności językowych. Zajęcia rozwijające miały na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy oraz jej poszerzenie. Duży nacisk kładziony był na praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności.

Na zajęciach wykorzystywany był sprzęt komputerowy, tablica interaktywna. Dzieci uczyły się poprzez zabawy, quizy, gry, filmy, dramę. Grupa rozwijająca przygotowała prezentacje Power Point z pobytu na wycieczce w Chęcinach i Kielcach. Jedną z nich możesz zobaczyć tutaj School_trip_to_Kielce_Checiny_JULIA.pps  School_Kielce_Vanessa.pps

 

Wycieczka Chęciny - Kielce
 

W ramach realizowanego projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla”, uczniowie z naszej szkoły wrazz opiekunkami panią B. Skalską i M. Dziedzic mielimożliwość uczestniczenia w jednodniowej wycieczce do Chęcin i Kielc. 
Wczesnym rankiem uczniowie ze szkół z Dukli, Tylawy, Jasionki i Łęk wyruszyli na wycieczkę do Centrum Leonarda da Vinci w Chęcinach i Centrum Energetycznegow Kielcach.  Chęciny przywitały nas deszczem, ale nie przeszkodziło to wyśmienitej zabawie w parku, w którym uczniowie mogli skorzystać z różnych technicznych urządzeńi przeprowadzać różne ciekawe ćwiczenia np. gra na bębnach, oglądanie otoczenia przez peryskop, tworzenie melodii poprzez skakanie po specjalnych klockach. Podziwialiśmy też piękny ogród na dachu budynku oraz ciekawe labirynty tworzone przez różnorodne krzewy. Przyrodniczą atrakcją jest lipa, którą według legendy zasadziła królowa Marysieńka, żona Jana III Sobieskiego.

Jeszcze większą atrakcję mieli uczniowie w Centrum Energetycznym, w którym na różnych maszynach eksperymentowali tworzenie energii. Bardzo aktywnie wychowankowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, a dotyczących energii. Mimo, że bogaty program był wyczerpujący, młodym ludziom nie zabrakło energii do zabawy w parku. Dzięki temu wyjazdowi młodzież nie tylko przyswoiła niektóre fizyczne pojęcia, ale też poprzez doświadczenia, zabawę uczniowie nauczyli się czym jest energia i jak ją można tworzyć. Wyjazd był też wspaniałą okazją do integracji młodzieży. ZDJĘCIA


Szkolenia dla nauczycieli
 

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia wynikające z projektu odbyli szkolenia według harmonogramu na rok szkolny 2016/17.

 


Realizacja projektu w roku szkolnym 2017/2018

 

Wycieczka do Kunowej

 

W ramach realizowanego projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” uczniowie z klasy I, III, IVa i IVb wraz z paniami: Martą Pabis, Barbarą Wierdak, Anną Bargiel, Katarzyną Majchrzak, Urszulą Szpiech i Beatą Węgrzyn wyjechali na wycieczkę do Kunowej koło Jasła. W wiosce indiańskiej realizowali program przygotowany przez animatorów tej wioski. Na początku dzieci zwiedziły mini-zoo i dowiedziały się różnych ciekawosteko zwierzętach, które zobaczyły. Potem animatorzy w strojach indiańskich zaprosili wszystkich do wspólnych zabaw i gier integracyjnych na terenie wioski. Dzieci wzięły udział w wyścigach rzędów, dla zwycięzców przygotowano drewniane zakładki do książek z logiem wioski. Mogły wykazać się także znajomością piosenek. Wspólnie z prowadzącym śpiewałyi tańczyły w rytm muzyki.Mogły również pooglądać wigwamy i charakterystyczne budynki wioski. Dla dzieci przygotowano ognisko z kiełbaskami i ciepłą herbatę. Atrakcją były także zabawy na obiektach dmuchanych.O tym, że dzieci dobrze się bawiły świadczyły ich roześmiane buzie i pamiątki, które zakupiły. Na zakończenie pobytu wszyscy zjedli ciepły posiłek i pysznego pączka. ZDJĘCIA

 

Szkolenia dla nauczycieli

Nauczyciele biorą udział w szkoleniach zaplanowanych na rok szkolny 2017/18.

 

Zajęcia z programowania - grupa młodsza

23 września rozpoczęły się zajęcia z programowania dla uczniów młodszych, które poprowadziła Pani Marzena Buczyńska. Opiekę w czasie zajęć sprawowała Pani Marta Pabis. Mimo wolnego dnia (zajęcia odbywały sięw sobotę) frekwencja uczniów była stuprocentowa. 
Podczas zajęć uczniowie budowali z klocków lego krokodyla i twierdzę, następnie programowali tak aby się poruszyły; krokodyl otwierał paszczę, a do twierdzy podnosił i opuszczał  się most zwodzony.
Oto wrażenia dzieci:
"Było ciekawie", "Fajnie się pracuje", "Ważna jest współpraca", "Programowaliśmy krokodyla i twierdzę".

Kolejne spotkanie odbyło się 7 października. Tym razem uczniowie konstruowali roboty związane z piłką nożną i programowali je. Wiele radości sprawiał im efekt końcowy, gdzie piłkarz strzelał gola, a widownia "szalała".

28 października uczniowie spotkali się już po raz trzeci. Tym razem programowali bramkarza, który dzielnie bronił bramki. Potem urządzili zawody kto strzeli wiecej bramek, a kto więcej obroni. Kolejną rzeczą, którą udało się zaprogramować dzieciom były poruszające się ptaki. Dzieci były zadowolone ponieważ mogły pracować na nowych i kompletnych zestawach klocków lego.

18 listopada odbyły się kolejne zajęcia z programowania. Tym razem uczniowie programowali ryczącego lwa i małpę, która uderzała w bębenek. Po raz kolejny podczas zajęćuczestnicy chętnie ze sobą współpracowali, a budowanie z klocków sprawiało im dużo satysfakcji.

2 grudnia odbyło się ostatnie już spotkanie dla małych programistów. Na tych zajęciach uczniowie programowali giganta i samolot, a na zakończenie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z Panią Marzeną. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.

ZDJĘCIA
 

Obóz z programowania - grupa starsza

W ramach projektu "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla" szóstka naszych uczniów wzięła udział w obozie programistycznym w Bukowinie Tatrzańskiej. Obóz trwał przez pięć dni (od 2 do 6 października) i w tym czasie uczniowie wraz z opiekunem p. Katarzyną Szczurek brali udział w zajęciach programowania LEGO. Oprócz naszej szkoły w Bukowinie byli uczniowie z Dukli, Jasionki, Równego oraz Tylawy. Podczas zajęć uczniowie z specjalnych zestawów klocków LEGO budowali min.: psa, robota, dźwig. Był również czas na projekt własny. Po wybudowaniu konstrukcji następowało przesyłanie przygotowanego przez uczniów programu do elementu sterującego tak by np. pies szczekał i modyfikowanie jego zachowań. Oprócz zajęć mieliśmy czas na różne piesze wycieczki co pozwoliło zwiedzić zarówno Bukowinę Tatrzańską, Zakopane jak i urzekającą okolicę. 

Wrażenia uczniów:

"...w końcu dotarliśmy na miejsce. Ujrzeliśmy piękny hotel, kompleks boisk sportowych. Z pokojowych okien ujrzeliśmy cudowny widok na Polskie Tatry. Po pysznym obiedzie udaliśmy się do Zakopanego pod Wielką Krokiew, a następnie na Krupówki. Dzień skończyliśmy wspólnym ogniskiem na którym smażyliśmy kiełbaski ii oscypki."
"Na zajęciach z programowania mieliśmy zbudować psa z kolocków Lego, a potem go zaprogramować"

"...dzisiaj budowaliśmy robota i programowaliśmy go. Robot potrafił stać na dwóch kołach utrzymując równowagę."

"Wraz z opiekunami wybraliśmy się na spacer po Bukowinie Tatarzańskiej, gdzie zobaczyliśmy między innymi Dom Ludowy, kościół czy restaurację pani Magdy Gessler.[...] odwiedziliśmy hotelowy basen."

Niestety nie obyło się bez nieprzyjemnych incydentów. Okazało się, że dzielenie z kimś pokoju i rozkładu dnia jest dla niektórych zbyt dużym wyzwaniem.  GALERIA ZDJĘĆ

 

Zajęcia z programowania - grupa starsza_1

Obóz z programowania dla grupy starszej tak naprawdę stał się początkiem przygody z programowaniem klocków LEGO EV3. Zajęcia dla zespołów dwuosobowych prowadził pan Adam Jasłowski. Opiekunem podczas tych spotkań była pani Katarzyna Szczurek. W cyklu zajęć uczniowie nie tylko budowali nowe interesujące modele, które następnie programowali, ale układali również własne programy. Poznawali przy tym możliwości znajdujących się w zestawach silników i przede wszystkim czujników. Wykorzystywali czujnik żyroskopowy, który stabilizował "gyro boy'a" tak, że jeździł na dwóch kółkach. Budowali pojazdy, które wykonywały slalom lub kreśliły inne figury geometryczne, korzystając z czyjnika ultradźwięków, zatrzymywali lub zawracali pojazdy przed przeszkodami. Czujnik kolorów sprawiał, że pojazd odczytująć określony kolor wykonywał ustalone przez uczniów zadania, wydawał określony dźwięk lub wyświetlał różne animacje na kostce eV3. Zdjęcia.
 

Scenariusze zajęć z przyrody prowadzonych z wykorzystaniem metody eksperymentu.

Poniżej znajdują się scenariusze zajęć z przyrody w plikach pdf.

1_SCENARIUSZ_rozszerzalnosc_temperaturowa.pdf

2_SCENARIUSZ_powietrze.pdf

3_SCENARIUSZ_czasteczki_cieczy_i_gazow.pdf

4_SCENARIUSZ_transpiracja.pdf

5_SCENARIUSZ_mikroskopowanie.pdf

6_SCENARIUSZ_przewody_elektryczne.pdf

7_SCENARIUSZ_roslina_-_lisc.pdf

8_SCENARIUSZ_magnesy.pdf

9_SCENARIUSZ_pogoda.pdf

 

Zajęcia z programowania - II grupa młodsza
 

5 grudnia 2017 roku rozpoczęły się zajęcia z programowania dla drugiej grupy uczniów młodszych, które prowadzi Pani Marta Pabis. 
Podczas zajęć uczniowie budują  z klocków lego różnorodne postacie, a następnie programują je tak, aby się poruszały i wydawały dźwięki. Budowanie z klocków sprawia dzieciom wiele radości, uczy współpracy  i zdrowej rywalizacji. Uczniowie chętnie podejmują dodatkowe zadania związane z robotami. Zajęcia odbywają się regularnie co tydzień, a frekwencja uczniów świadczy o zasadności ich prowadzenia.
Galeria zdjęć

 Zajęcia z programowania - II grupa starsza

Od 1 grudnia 2017 roku zajęcia z programowania zaczęła druga grupa starszych uczniów. W zajęciach uczestniczy trzech uczniów klasy piątej, dwóch z klasy szóstej i jeden z klasy siódmej. Te zajęcia prowadzi pani Katarzyna Szczurek. Na pierwszych zajęciach uczniowie poznawali funkcje i sposób działania podstawowych elementów zestawu klocków Lego, czyli przede wszystkim: kostkę eV3, czujnik dotyku ultradźwięków, koloru, temperatury, dotyku i żyroskopowy oraz silniki. Zapoznali się równiez z ich sposobem montowania do kostki oraz poznali podstawy programu sterującego kostką. Omówiliśmy tworzenie programu. Po zbudowaniu podstawowego modelu i zaprogramowaniu go uczniowie zaczęli testować możliwości pojazdów zmieniając różne parametry i obserwując efekty. Dzięki temu Krystianowi i Rafałowi udało się "uwięzić robota" co można zobaczyć na jednym ze zdjęć. Oprócz tego na zajęciach budowane są inne modele: psa, gyro boy'a, sortownika kolorów, pojazdu gąsienicowego, robot arm, słonia i inne. Część z nich możecie zobaczyć TUTAJ. 

Zajęcia rozwijające z matematyki

Na pierwszych zajęciach po bożonarodzeniowej przerwie świątecznej zorganizowaliśmy konkurs pt. „Świąteczno – zimowa krzątanina”. Uczniowie w kolejnych etapach konkursu zmierzyli się z łamigłówkami geometrycznymi i logicznymi, zadaniami wymagającymi posługiwania się jednostkami, wykorzystania informacji i logicznego myślenia. Mieli też zadanie praktyczne – przyporządkować szyszki rożnych drzew iglastych do gałązek i nazwać, z jakich drzew pochodzą. Zabawa była świetna, słodkie nagrody czekały na wszystkich. Ostatecznie nieznacznie wygrała grupa chłopców. W załączniku:  Zadania_konkursowe_-_zalacznik.docx– wykorzystane zadania konkursowe.

Z kolei na feriach zimowych zajęliśmy się „zimową” matematyką. Punktem wyjścia była prezentacja o śniegu – przede wszystkim jego kształtach (Snieg.pptx). Następnie uczniowie poznawali przekształcenia geometryczne – symetrię osiową i jednokładność. Efektem tych zajęć była wystawa prac uczniowskich pt. „Jednokładność – konstrukcyjne powiększanie figur”. Zdjęcia prac

Duże zaciekawienie wśród uczestników zajęć wzbudziło zagadnienie iluzji optycznej i figur niemożliwych. Po obejrzeniu slajdów uczniowie wykonali własne wstęgi Mőbiusa, a następnie badali ich własności – do czego zachęcam wszystkich, którzy lubią być zaskakiwani przez naukę. Instrukcja wykonania wstęgi – na końcu zamieszczonej prezentacji. Iluzja_optyczna.pptx Relacja z wyjazdu edukacyjnego WYJAZD_EDUKACYJNY_przezentacja_z_Krakowa_rozwijajace.pptx

Zajęcia wyrównawcze i  rozwijające z języka angielskiego.

W ramach projektu kontynuowane są zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla uczniów klasy VI i VII oraz zajęcia rozwijające dla uczniów klasy V i VI. Zajęcia prowadzone są przez B. Skalską. Celem zajęć wyrównawczych jest nadrabianie zaległości, utrwalanie poznanego materiału gramatycznego, leksykalnego oraz rozwijanie poszczególnych sprawności językowych. Zajęcia rozwijające pozwalają na poszerzenie wiedzy i umiejętności językowych oraz głębsze poznanie kultury, tradycji, historii państw anglofońskich. Podczas zajęć uczniowie wykorzystują w znacznym stopniu technologię komputerową, przygotowują projekty, prezentacje itp.  Uczennice z grupy rozwijającej opracowały prezentacje Power Point z pobytu na wycieczce w Krakowie. Prezentacje przygotowały: Marlena.ppsx  oraz  Natalia.ppsx

Wycieczka do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie.

W ramach realizowanego projektu „Nowa jakość kształcenia w gminie Dukla” uczniowie naszej szkoły brali udział w wycieczce edukacyjnej do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie. Grupa matematyków z p. Dziedzic odwiedziła dawną stolicę Polski  7 maja, natomiast angliści pojechali  do Krakowa z p. Skalską 8 maja. Uczniowie wzięli udział w lekcji „Fizyka balonika” (grupa angielska miała zajęcia w j. angielskim), podczas które wykonywane były różne doświadczenia z balonikami. Najciekawszym było przejście po specjalnej plastikowej tafli ułożonej na nadmuchanych balonach. Uczniowie mieli też dobrą zabawę słuchając swoich zmienionych głosów po użyciu helu. Zwiedzając park poznawali fizyczne ciekawostki związane z optyką, muzyką, sposobami porozumiewania się itp. Była to nauka poprzez z wyśmienitą zabawę oraz doskonała okazja na integrację z uczniami z pozostałych szkół z gminy Dukla.  Zdjęcia

 

Zajęcia rozwijające z informatyki

W ramach projektu p. Marta Pabis prowadziła indywidualne zajęcia rozwijające z informatyki z dwoma uczniami. Chłopcy zainteresowani tematem programowania, o którym opowiedzieli im koledzy uczestniczący w zajęciach grupowych, wykazali chęć zmierzenia się z klockami lego i programowaniem. Na zajęciach tworzyli różnorodne budowle, ożywiali je i byli zadowoleni ze swoich osiągnięć. Czasami samodzielnie tworzyli program dla wybranej budowli, a satysfakcja z efektu końcowego była tym bardziej większa.

 

Wycieczka do Karpackiej Troi

W ramach realizowanego projektu gminnego „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla”, uczniowie klasy piątej, szóstej i siódmej uczestniczyli w wycieczce do Trzcinicy. Wspólnie z kolegami ze szkoły w Jasionce brali udział w warsztatach zabawkarskich, łuczniczych i ceramicznych. Uczniowie mieli możliwość wykonania szmacianych lalek, glinianych naczyń, zwierząt. Największą atrakcją były warsztaty z łucznictwa, podczas których można było sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu z łuku do tarczy. Niektórym udało się trafić w dziesiątkę. Oprócz zajęć uczniowie poznali życie codzienne, stroje, tradycje mieszkańców naszych terenów od epoki brązu aż do wieku X. Wychowankowie mogli podziwiać cenne przedmioty pochodzące z wykopalisk. W parku archeologicznym zwiedzający mogli  zobaczyć, jak wyglądały domy, ich wyposażenie w czasach otomańskich z epoki brązu oraz słowiańskich wczesnego średniowiecza. Dowiedzieli się także  w jaki sposób budowano wały obronne. Z wieży widokowej uczniowie podziwiali wspaniałą panoramę okolicy. ZDJĘCIA

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich

  Szkoła Podstawowa
  im. Jana Pawła II
  w Łękach Dukielskich
  38-456 Łęki Dukielskie 74
 • 13 43 175 04
  NIP: 684-20-53-833

Galeria zdjęć